You are on page 1of 7

Ang Asya ay isa nang kaakit-akit na lugar para sa mga Europeo.

Bagama’t
ang kanilang kaalaman tungkol sa Asya ay limitado lamang at hango lamang sa
mga tala ng mga manlalakbay tulad nina Marco Polo at Ibn Battuta, napukaw ang
kanilang paghahangad na marating ito dahil sa mga paglalarawan dito bilang
mayayamang lugar. Mahalaga ang aklat na The Travels of Marco Polo (circa 1298)
sapagkat ipinabatid nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng China.
Hinikayat nito ang mga Europeo na marating ang China. Samantala, itinala ng
Muslim na manlalakbay na si Ibn Battuta ang kanyang paglalakbay sa Asya at
Africa. Nakadagdag ang mga tala nina Marco Polo at Ibn Battuta sa hangarin ng
mga Europeo na maghanap ng mga bagong ruta patungo sa kayamanan ng Asya,
lalo pa at ang rutang dinaraanan sa Kanlurang Asya sa panahong ito ay kontrolado
ng mga Musim
Sumang-ayon ang panahon sa mga manlalakbay at mangangalakal na ito
nang matuklasan ang compass at astrolabe. Kapwa malaki ang tulong ng dalawang
instrumentong ito sa mga manlalayag. Ang compass ang nagbibigay ng tamang
direksiyon habang naglalakbay samantalang gamit naman ang astrolabe upang
sukatin ang taas ng bituin. Dalawang bansa sa Europe ang nagpasimula ng
paglalayag at pagtuklas ng mga bagong lupain - ang Portugal at Spain. Nanguna
ang Portugal sa mga bansang Europeo dahil kay Prinsipe Henry the Navigator na
naging inspirasyon ng mga manlalayag sa kaniyang panahon. Siya ang naganyaya
sa mga dalubhasang mandaragat na magturo ng tamang paraan ng paglalayag sa
mga tao. Sukdulan ang kaniyang pangarap, ang makatuklas ng mga bagong lupain
para sa karangalan ng Diyos at ng Portugal
Limitado lamang sa Spain at Portugal ang paglalayag ng mga Europeo
noong ika-16 na siglo. Ito ang panahon kung saan naitatag ang unang
pinakamalaking imperyo ng mga Europeo. Ang mga imperyong ito ang
nagpasimula ng mga dakilang pagtuklasng mga lupain. Sa panig ng mga Español,
nagsimula ito noong 1469 nang magpakasal si Isabella kay Ferdinand ng Aragon.
Sila ang sumuporta sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng mga dugong bughaw sa
Castille. Sa kanilang paghahari rin nasupil ang mga Muslim sa Granada at
nagwakas ang Reconquista.
Sa ika-17 siglo, naitatag ang mga bagong imperyo sa hilagang Europe, Great
Britain, France at Netherlands. Ang mga ito ang nagbigay-lakas sa mga Europeo
upang palakihin ang pakikipagkalakalan at pagpapalaganap ng mga produktong
galing sa Silangan
Ang Portugal ang kauna-unahang bansang Europeo na nagkaroon ng
interes sa panggagalugad sa Karagatan ng Atlantic upang makahanap ng mga
spices at ginto. Sa pagitan ng mga taong 1420 hanggang 1528, ay nakapaglayag
ang mga mandaragat na Portuges hanggang sa Kanlurang bahagi ng Africa upang
hanapin ang rutang katubigan patungo sa Asya.
Noong Agosto 1488 natagpuan ni Bartholomeu Dias ang pinakatimog na
bahagi ng Africa na naging kilala sa katawagang Cape of Good Hope. Ang
paglalakbay ni Dias ay nagpakilala na maaaring makarating sa Silangang Asya sa
pamamagitan ng pag-ikot sa Africa
Samantalang noong 1497 ay apat (4) na sasakyang pandagat ang naglakbay
na pinamumunuan ni Vasco da Gama mula Portugal hanggang sa India. Ang
nasabing ekspedisyon ay umikot sa Cape of Good Hope, tumigil sa ilang mga trade
post sa Africa upang makipagkalakalan at nakarating matapos ang 10 buwan sa
Calicut, India. Dito natagpuan ni Da Gama ang mga Hindu at Muslim na
nakikipagkalakalan ng mahuhusay na seda, porselana at panlasa na pangunahing
kailangan ng mga Portuges sa kanilang bansa. Hinimok niya ang mga Asyanong
mangangalakal na magkaroon ng direktang pakikipagkalakalan sa kanila nguni’t di
siya gaanong nagtagumpay dito. Sa bansang Portugal ay kinilala siyang isang
bayani at dahil sa kaniya ay nalaman ng mga Portuges ang yaman na mayroon sa
Silangan at ganoon din ang maunlad na kalakalan.