You are on page 1of 21

 Krisis kewangan global yang secara

langsung memberi kesan kepada


kelembapan ekonomi dunia hari ini
bakal menyaksikan pertumbuhan
ekonomi dunia berada pada tahap
sederhana iaitu sekitar 3.7 peratus pada
akhir tahun ini dan dijangka pulih
mulai akhir 2009 pada sekitar 2.2
peratus.
 Situasi tersebut sudah pastinya
menimbulkan kebimbangan di kalangan
rakyat memandangkan Malaysia tidak
terkecuali daripada menerima tempiasnya.
Kesannya kepada ekonomi negara akan
menyebabkan rakyat terpaksa menanggung
beban daripada beberapa segi antaranya,
kadar inflasi yang tinggi, kenaikan harga
barang, penutupan kilang dan
pemberhentian pekerja yang akan
meningkatkan kadar pengangguran
Usaha-usaha kerajaan
dalam menangani krisis
kewangan global

1. Langkah 3. Langkah
fizikal pentadbiran

2. Langkah
kewangan
Mengawal cukai bagi barangan
tertentu termasuk makanan.
 Meningkatkan kadar cukai dan
menurunkan perbelanjaan kerajaan bagi
mengatasi masalah inflasi
 Menambah perbelanjaan kerajaan dan
menurunkan kadar cukai untuk mengatasi
masalah pengangguran
Mengamalkan dasar kewangan yang
berdisiplin
 Semasa inflasi, Bank Pusat akan
menjalankan dasar kewangan mengucup
iaitu mengurangkan penawaran wang dan
meningkatkan kadar bunga bagi
mengurangkan perbelanjaan agregat untuk
mengatasi masalah inflasi.
 Semasa kemelesetan ekonomi atau deflasi,
kerajaan akan menjalankan dasar kewangan
mengembang iaitu menambahkan
penawaran wang dan mengurangkan kadar
bunga dalam pasaran bagi meningkatkan
perbelanjaan agreget untuk mengatasi
masalah pengangguran.
Menggalakan persaingan
 Kerajaan akan terus menggalakkan persaingan
yang lebih sihat antara industri untuk
menghasilkan produktiviti yang tinggi,
permodenan teknologi dan daya saing industri
dari segi harga produk.
Memperbaiki sistem pengangkutan
 Sistem pengangkutan yang akan terus
diperbaiki dari semasa ke semasa bagi
memastikan pengangkutan barangan
dan perkhidmatan menjadi cekap dan
efisyen.
 Pembinaan LRT, lebuhraya dan sistem
baru keretapi adalah usaha-usaha
mengatasi kesesakan
Meningkatkan kapisiti pengeluaran
makanan

 Kerajaan melalui agensi-agensinya seperti


Kementerian Pertanian, Kerajaan-Kerajaan
Negeri, Lembaga Kemajuan lkan Malaysia
(LKIM), Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan (FAMA) dan badan-badan
berkaitan diberi galakan untuk
meningkatkan kapasiti pengeluaran
makanan.
 Dilaksanakan apabila menyedari bahawa inflasi boleh
menimbulkan kesan buruk kepada perkembangan
ekonomi negara, kos sara hidup dan taraf hidup orang
berpendapatan rendah,

 Untuk meningkatkan kesedaran dan perubahan sikap


pembeli supaya mereka boleh mengambil langkah-
langkah positif untuk membantu membendung
inflasi.
 Menggunakan teknologi moden
menghasilkan dan meningkatkan
pengeluaran
 Mempelbagaikan sumber ekonomi dan
tidak tertumpu kepada satu jenis
komoditi
 Mencari pasaran eksport di negara
serantau dan dunia
 Insentif pelaburan kepada
pemodal asing.

 Peranan (syarikat berkaitan


kerajaan) GLC dengan mengadakan
kerjasama strategic dengan syarikat
swasta tempatan dan multinasional
 Mengurangkan pengambilan buruh
asing.

 Menghalang rakyat menyimpan


wang di luar negara melalui akta
dan dasar perundangan
 Mengelak perdagangan mata
wang dalam pasaran terbuka

 Tidak bersandarkan kepada


mata wang Amerika Syarikat
dan menggantikan dengan mata
wang dinar
 Pelan induk dasar perbelanjaan
kerajaan yang kompetitif.

 Dapat meningkatkan pengaliran


wang dalam negara
 · menggalakkan rakyat berbelanja dan
membeli barangan tempatan

 kerajaan mengawal harga barangan dan


meningkatkan pengeluaran barangan
pengguna

 · memberi insentif kepada rakyat dan


mengurangkan kadar faedah pinjaman
 Mengimport barangan luar akan
meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan
berlaku defisit

 Kempen menggalakkan rakyat membeli


barangan tempatan

 Menaikkan cukai barangan yang diimport


dan harga akan menjadi mahal maka
rakyat kurang membeli barangan import