You are on page 1of 10

AUTORITATE ȘI IERARHIE

OBIECTIVE:

OBIECTIVE: 1. Să definim termenul de ”autoritate”; 2. Să facem distincția între AUTORITATE și PUTERE, respectiv

1. Să definim termenul de ”autoritate”;

  • 2. Să facem distincția între AUTORITATE și PUTERE, respectiv AUTORITATE și

IERARHIE;

  • 3. Să cunoaștem tipuri de autoritate.

DEFINIȚIE:

DEFINIȚIE : Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de

Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de stat și un reprezentant al puterii de stat.

DEFINIȚIE : Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de
DEFINIȚIE : Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de
DEFINIȚIE : Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de
DEFINIȚIE : Termenul ”autoritate” desemnează deopotrivă o putere legitimă, o relație, o instituție a puterii de

Descrieți

EXERCIȚIU:

Descrieți EXERCIȚIU: o situație, pornind de la experiența voastră de elevi, în care unul dintre colegii

o

situație,

pornind

de

la

experiența voastră de elevi, în care unul dintre colegii voștri folosește puterea fără autoritate. Precizați în ce condiții utilizarea puterii ar putea fi însoțită de dreptul de a o folosi.

AUTORITATE VS. PUTERE

AUTORITATE VS. PUTERE Autoritate - implică puterea, dar nu se reduce la ea - implică și

Autoritate

-implică puterea, dar nu se reduce la ea

-implică și dreptul de a folosi puterea

Putere -reprezintă capacitatea

de a controla sau de a conduce ceva sau pe

cineva

EXERCIȚIU:

EXERCIȚIU: Realizați ierarhic, următorii termeni: MANAGER, ELEV, FEMEIE DE SERVICIU, MILIONAR, DIRECTOR ECONOMIC, MEDIC, PRIMAR, STUDENT,

Realizați

ierarhic,

următorii

termeni:

MANAGER, ELEV, FEMEIE DE SERVICIU,

MILIONAR, DIRECTOR ECONOMIC, MEDIC, PRIMAR, STUDENT, PROFESOR.

AUTORITATE ȘI IERARHIE

AUTORITATE ȘI IERARHIE - autoritatea presupune ierarhie, pentru că ierarhia este necesară în organizarea și coordonarea

-autoritatea presupune ierarhie, pentru că ierarhia este necesară în organizarea și coordonarea activității sociale;

-autoritatea este o componentă esențială a proceselor de decizie.

TIPURI DE IERARHII

TIPURI DE IERARHII 1 . IERARHIA SOCIALĂ ce presupune o stratificare a persoanelor din punct de

1. IERARHIA SOCIALĂ ce presupune o stratificare a persoanelor din punct de vedere al autorității,

prestigiului, puterii și influenței. 2. IERARHIA ORGANIZAȚIONALĂ caracterizată

prin diviziune în procesul de decizie și relații de

autoritate. Ea are următoarele funcții:

-coordonarea unor activități de mare complexitate -soluționarea unor probleme complexe. -motivarea performanței nivelurilor ierarhice din subordine.

DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII

DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII ORGANIZAȚIONALE: - birocrația -rigiditatea - afectarea negativă a persoanei.

ORGANIZAȚIONALE:

DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII ORGANIZAȚIONALE: - birocrația -rigiditatea - afectarea negativă a persoanei.

- birocrația -rigiditatea -afectarea negativă a persoanei.

DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII ORGANIZAȚIONALE: - birocrația -rigiditatea - afectarea negativă a persoanei.
DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII ORGANIZAȚIONALE: - birocrația -rigiditatea - afectarea negativă a persoanei.
DEZAVANTAJE ALE UNEI IERARHII ORGANIZAȚIONALE: - birocrația -rigiditatea - afectarea negativă a persoanei.

VĂ MULȚUMESC!

VĂ MULȚUMESC!