You are on page 1of 13

Peranan dan tujuan

Pentaksiran dalam
Pendidikan
Peranan Pentaksiran
Pengajaran dan pembelajaran

 peranan utama- tingkatkan pembelajaran


pelajar & pengajaran guru yg wujud dpd
interaksi
 keberkesanan bergantung kpd
bagaimana maklumat itu digunakan.
Peranan Pentaksiran
Penambahbaikan sistem

 bantu pelajar & guru menentukan langkah


PdP seterusnya.
 memberitahu ibu bapa kemajuan yang
dicapai, supaya mereka boleh
memainkan peranan yg lebih aktif dlm
pembelajaran anak mereka.
Peranan Pentaksiran
Penambahbaikan sistem
 pemimpin sekolah gunakan maklumat utk
perancangan sekolah, sokong guru-guru
& tentukan keperluan pembangunan
profesional.
 lembaga boleh memberi bantuan sebagai
pentadbir & keputusan tadbir urus
kakitangan & sumber.
Peranan Pentaksiran
Penambahbaikan sistem
 Pejabat Pelajaran boleh memberikan
khidmat nasihat utk penambahbaikan
sekolah.
 KPM boleh mengkaji semula dasar &
pembangunan pd peringkat kebangsaan,
supaya pembiayaan kerajaan & dasar
campur tangan disasarkan untuk
menambahbaikan pencapaian pelajar.
Tujuan

Pentaks iran
Renungan Pentaksiran

Pentaksiran a/l suatu proses berterusan


mengumpul, menganalisis & merenungkan
bukti utk membuat penilaian konsisten dlm
peningkatan pembelajaran pelajar masa
depan.
Apa tujuan pentaksiran bilik darjah?

Pentaksiran bilik darjah kebykn berbtk


formatif - bukannya sumatif – dgn tujuan
utk meningkatkan pembelajaran &
bukannya memberikan penggredan

Matlamat : lebih memahami pelajar anda


belajar & seterusnya meningkatkan
pengajaran anda
Tujuan Utama
Pentaksiran untuk Pembelajaran
(Assessment for learning) berlaku apabila
guru gunakan inferens mengenai kemajuan
pelajar utk maklumkan pengajaran mereka.
(formatif)
Pentaksiran sebagai Pembelajaran
(Assessment as learning) berlaku apabila
pelajar merenung & memantau kemajuan
kendiri utk maklumkan matlamat pembelajaran
masa depan mereka. (formatif)
Pentaksiran tentang Pembelajaran
(Assessment of learning) berlaku apabila
guru gunakan bukti pembelajaran pelajar utk
membuat penilaian terhadap pencapaian pelajar
dpd matlamat & standard. (sumatif)
Di mana anda berada?

MERAH – Saya kurang / tidak faham


OREN – Saya kurang faham
HIJAU – Pemahaman yg cukup utk teruskan

Adaptasi dari Black & Wiliam (1998) Working Inside the Black Box
Di mana anda berada?

MERAH – Saya kurang / tidak faham


OREN – Saya kurang faham
HIJAU – Pemahaman yg cukup utk teruskan

Adaptasi dari Black & Wiliam (1998) Working Inside the Black Box
Di mana anda berada?

MERAH – Saya kurang / tidak faham


OREN – Saya kurang faham
HIJAU – Pemahaman yg cukup utk teruskan

Adaptasi dari Black & Wiliam (1988) Working Inside the Black Box
Sesi Renungan
 Adakah amalan pentaksiran kita menggunakan
ketiga-tiga tujuan utama untuk mentaksir?
 Adakah proses pentaksiran kita seimbang dlm
pentaksiran untuk, sebagai & tentang
pembelajaran?
 Bagaimana pentaksiran untuk & sebagai
pembelajaran (formatif) membantu pelajar dlm
pentaksiran tentang pembelajaran (sumatif)?
 Apakah proses yg sekolah boleh gunakan utk
menyelaraskan proses pentaksiran dgn pentaksiran
yg disediakan oleh Jabatan?