You are on page 1of 32

SERKAN KUŞTUTAR

0650Y26011
 MELT FLOW INDEX(ERGİME AKIŞ
İNDEKSİ)
 TANIM
 Polimerlerin mekanik özelliklerin
belirlenmesinde kullanılan bir yöntem olan
MFI, Polimerin ergimiş halde belli bir sürede
ve belli bir basınç altında ne kadar aktığını
gösteren değerdir.Birimi: (gr polimer/10
dak)’dır.
 Eriyik akış indeksi her ne kadar molekül
ağırlığı dağılımına karşı duyarsız olsa da
ağırlıkça molekül ağırlığına karşı oldukça
duyarlıdır.Polimerlerin molekül ağırlığındaki
artış eriyik akış indeksinde azalmaya neden
olur.
Eai verileri polimerik malzemelerin işlenmesi
sırasındaki akma olayını belirlemede
yararlıdır. Düşük akma hızlarının kullanıldığı
ekstrüzyon ve şişirme kalıplama
işlemlerinde yüksek akma hızlarının
kullanıldığı enjeksiyon kalıplama
işlemlerinde EAi değerleri çalışma şartlarını
belirlemede yardımcı olur.
 Kullanılan yükler:
Ağırlık:0.325,1,1.2,2.16,3.80,5,10,12.5, 21.6
kg MFI için ağırlıklar kullanılır.Sıcaklık
aralıkları ise 100-450 C’dir.
Ağırlığın etkisiyle ergimiş polimer orfisten
akmaya başlar. Çıkan kısım tartılır.
(gr polimer/10 dak) Bunun için standart
zaman 10 dakikadır. Eğer bu zaman aşılırsa
yani 11 dakika olursa bu zaman 10
dakikaya gene çevrilmelidir.
ERGİME AKIŞ İNDEKSİ CİHAZI
 Polimer sistemlerinde genellikle viskozite yerine
akma indeksi, MFI ( Melt Flow İndex )
kullanılmakta olup 9.5 mm çapındaki 80mm
yüksekliğindeki bir silindirin ucunda bulunan 2.09
mm çapındaki bir lüleden belirli bir sıcaklıkta ve
belirli basınç altında belirli bir zamanda
geçirilebilen kütle miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Elyaf üretiminde kullanılan polipropilen için MFI
değeri 2.16 kg yük altında, 230 0C’ de 10 dakika
içerisinde akan polimerin gram olarak değeridir.
 Ve MFI 2.16– 230 = ( g / 10 dak) olarak
değerlendirilir.
PİSTON
SİLİNDİR
21.6 KG YÜKÜN KULLANIMI
 Numune konulmasından sonra silindirin
sıcaklığı istenilen sıcaklığa getirilir.Gerekli
ağırlık konur.Ekstürüde edilen kalıptan
çıkan parçalar keskin küçük bir aletle küçük
parçalar halinde kesilir.Bu kesilen
parçalara(cut-offs)denir.
 Numune silindire konur ve ilk 20 dakika
içinde birkaç kesim yapılır.ilk kesim ve hava
kabarcığı bulunan kesimler atılır.Sonraki
uygun kesimler tartılır ve ortalama ağırlık
tayin edilir.
 MFI POLİMERLERDE NELERİ
DEĞİŞTİRİR?
 Polimerler de akış tabiatı bir çok faktörü
değiştirir.
 1-)Moleküler yükü dağıtır.
 2-)komonomerlerin dallanma ve zincirlenme
derecelerini
 3-)Isı tranferini sağlar.
HESAPLAMA YÖNTEMİ

 EAİ(T.F.a.A)=600m/t den hesaplanır.


 T=deneyin yapıldığı sıcaklık
 F=uygulanan kuvvet
 a=kullanılan kalıp
 A=kullanılan metod
 m=kesimlerin ortalama ağırlığı
 t=kesimlerin zaman aralıkları
POLİETİLEN İN İSO
STANDARTLARINDA MFI DAKİ
DEĞERLERİ
MFI 190/5 g/10 min ISO 1133 0.55

MFI g/10 min ISO 1133 0.30


230/2.16

MFI 230/5 g/10 min ISO 1133 1.3


POLİPROPİLEN İN ISO
STANDARTLARINDA MFI DAKİ
DEĞERLERİ

MFI 190/5 g/10 min ISO 1133 0.2-0.5

MFI g/10 min ISO 1133 0.04-0.07


190/2.16
Kopolimer ve homopolimer 190/2.16 190/1.05
Akrilik 230/1.2 230/3.8
Akrilonitil-butadien-stiren 200/5 230/3.8
Selüloz ester 190/0.325 190/2.16
190/21.6 210/2.16
naylon 235/2.16 235/5.0
275/0.325 235/1.0
Poliklor triflor etilen 265/12.5 310/12.5
polietilen 190/21.6 190/5
polikarbonat 300/1.2
Polipropilen 230/2.16 190/5-2.16
Polistren 230/5 200/1.2
Politereftalat 250/2.16 210/2.16
ELEMENT STANDART SICAKLI PİSTON KPA PSİ
- K-(C) AĞIRLIĞI
(kg)
A-PE 125/0.325 125 0.325 44.8 6.5

B-PE 125/2.16 125 2.16 298.2 43.25


C-ASETAL 150/2.16 150 2.16 298.2 43.25
D-ESTER 190/0.325 190 0.325 44.8 6.5

E-PE 190/2.16 190 2.16 298.2 43.25


F-SELÜLOZ ESTER 190/21.6 190 21.60 2982.2 432.5

G-AKRİLONİTİ 200/5.0 200 5.0 689.5 100

H-AKRİLİK 230/1.2 230 1.2 165.4 24.0


I-AKRİLİK 230/3.8 230 3.8 524 76
J- 265/12.5 265 12.5 1723.7 250.0
POLİFLORKLORETİLEN

K-NAYLON 275/0.325 275 0.325 44.8 6.5


L-POLİPROPİLEN 230/2.16 230 2.16 298.2 43.25

M-HOMOPOLİMER VE 190/1.05 190 1.05 144.7 21.0


KOPOLİMER

N-POLİETİLEN 190/10.0 190 10.0 1379 200

O-POLİKARBON 300/1.2 300 1.2 165.4 24.0

P-POLİSTİREN 190/5.0 190 5.0 689.5 100.0

Q-NAYLON 235/1.0 235 1.0 138.2 20.05

R-NAYLON 235/2.16 235 2.16 298.2 43.25

S-NAYLON 235/5.0 235 5.0 689.5 100.0

T-POLİTERAFTALAT 250/2.16 250 2.16 298.2 43.25

U-POLİKLORTRİFLORETİLEN 310/12.5 310 12.5 1723.7 250.0

V-POLİTERAFTALAT 210/2.16 210 2.16 298.2 43.25

W-POLİTERAFTALAT 285/2.16 285 2.16 298.2 43.25

X-POLİPENİLSÜLFİD 315/5.0 315 5.0 689.5 100


MFI(MELT FLOW INDEX)
TİNİUS OLSEN MP600
MELT FLOW SYSTEM
 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER