You are on page 1of 29

Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:-

• SEGAK dan BMI (Body Mass Index)


• Kokurikulum
• Sukan/Permainan
• Kelab/Persatuan
• Badan Beruniform

• Ekstra Kurikulum
KOMPONEN YANG DITAKSIR
DALAM PAJSK

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

SEGAK DAN BMI KOKURIKULUM EKSTRA KURIKULUM

•Standard Kecergasan
Fizikal Kebangsaan
(SEGAK)
Mengukur tahap SUKAN KELAB/
kecergasan BADAN BERUNIFORM
/PERMAINAN PERSATUAN

Penyertaan, Penyertaan, Penyertaan,


• Body Mass Index (BMI) penglibatan dan penglibatan
penglibatan dan Penyertaan
• Merekodkan tentang ketinggian pencapaian dan
pencapaian dan
dan berat badan bagi Kelab dan pencapaian
Sukan dan penglibatan
menentukan tahap jisim badan. Persatuan di Unit
Permainan secara
di peringkat peringkat Beruniform sukarela di
sekolah, sekolah, di peringkat sekolah /di
daerah, negeri, daerah, negeri, sekolah, luar sekolah/
kebangsaan kebangsaan daerah, negeri, Dalam Negara
dan dan kebangsaan / Luar Negara
antarabangsa antarabangsa dan
antarabangsa
PEMARKAHAN DALAM PAJSK

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

KOKURIKULUM
SEGAK DAN BMI
EKSTRA KURIKULUM

SUKAN / KELAB /
Pelaporan BADAN
PERMAINAN PERSATUAN BERUNIFORM

BADAN
KELAB DAN
SUKAN DAN BERUNIFORM
PERSATUAN Penyertaan
PERMAINAN
dan
(110 MARKAH) penglibatan
(110 MARKAH)
(110 MARKAH)
secara
sukarela di
sekolah /di
Semua
luar sekolah/
permainan
Luar Negara/
anjuran KPM
Dalam Negara
• SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan
Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk
kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan)
• Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti
yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9
Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia
• Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali
setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi
murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :
• Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit
• Ujian Tekan Tubi
• Ujian Ringkuk Tubi Separa
• Ujian Jangkauan Melunjur
Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa

Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit


Ujian Jangkauan Melunjur
CARA PENGIRAAN SUKAN DAN
KOKURIKULUM
KOMPONEN KAEDAH PENGIRAAN
SEGAK PELAPORAN
Sukan/Permainan • Tukar ke % 87/110 x 100 79%
(110 markah) 81.8%
87 markah drp 110.
= 79% 61.8%
Pilih 2 yang tertinggi
Kelab/ dan markah terkumpul
Persatuan dibahagikan 2 dan
KOKURIKULUM (110 markah) = 81.8% markah puratanya
90 drp 110 dicampurkan dengan
Ekstra Kurikulum
untuk dijadikan 10%
Badan Beruniform
(110 markah) = 61.8% =160.8/2
=80.4(purata) +8
68 drp 110
=88.4

10%= 8.84
EKSTRA 10 markah
KURIKULUM ( 8 drp 10 ) KELUARAN
8 30 Mac 2015
Semua aktiviti yang disertai murid akan
direkodkan bagi menggalakkan murid
untuk mendapatkan skor yang setimpal
bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH


YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti
sub-komponen Kokurikulum diambil kira
untuk tujuan pentaksiran.
SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN
ASPEK KOKURIKULUM

ASPEK

(110 Markah)
Penglibatan Penyertaan Pretasi
(50 markah) (40 markah) (20 markah)

Khidmat
Jawatan Peringkat Komitmen Kehadiran Pencapaian
Sumbangan

10 20 10 10 40 20
SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN JAWATAN
KELAB/PERSATUAN & SUKAN PERMAINAN
JAWATAN MARKAH
Pengerusi
Presiden
Ketua Pasukan 10
Ketua Rumah
Naib Pengerusi
Timbalan Presiden
Penolong Ketua Pasukan
Penolong Ketua Rumah 8
Setiausaha
Bendahari
Penolong Setiausaha
Penolong Bendahari 6
AJK

Ahli Aktif
4
Ahli
2
NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN
DALAM ELEMEN PERINGKAT

Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan/


Sukan Permainan

PERINGKAT PENGLIBATAN 1 PENGLIBATAN 2 PENGLIBATAN 3


Sekolah 8 6 3
Daerah/Zon 11 8 4
Bahagian ( Sabah/Sarawak ) 12 9 5
Negeri 14 10 6
Kebangsaan 17 12 8
Antarabangsa 20 15 10
NILAI SKOR BAGI ASPEK TAHAP PENCAPAIAN

Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan/


Sukan Permainan

PERINGKAT JOHAN NAIB KETIGA KEEMPAT KELIMA


JOHAN
Sekolah 8 7 6 5 4
Daerah/Zon 11 10 9 TIADA TIADA
Bahagian 12 11 10 TIADA TIADA
( Sabah/Sarawak )
Negeri 14 13 12 TIADA TIADA
Kebangsaan 17 16 15 TIADA TIADA
Antarabangsa 20 19 18 TIADA TIADA
ELEMEN KOMITMEN

• menunjukkan Kepimpinan
• Mengurus Aktivti
• Membantu Guru atau rakan.
• Menyedia Peralatan.
• Mengemas Peralatan.
• Membersih Kawasan.
PILIH 4 ELEMEN
• Menepati Waktu.
SAHAJA
• Menunjukkan Minat.
• Menunjukkan Kesungguhan.
• Mengikut Arahan.
• Mencuba.
• Memberi Kerjasama.
• Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan.
ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN
( PERINGKAT SEKOLAH)

Sumbangan Perkara Markah


Melibatkan perkara khusus – referi/pengadil, jurulatih pasukan,
konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan
Teknikal aspek teknikal. 10
Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan /
kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program
Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan
selingan, yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas
sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang
lama di sepanjang aktiviti/ perkhemahan/ kejohanan/pertandingan
10
Persembahan
/karnival kursus /program

Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab


sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum
sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan 8
Pengurusan

Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti


sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau
persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah
rumah sukan dan yang berkaitan. 5
Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai
Sokongan
penyokong/kumpulan sorak.
Ekstra kurikulum merupakan satu
kegiatan sukarela yang bermanfaat
pada waktu atau di luar waktu
persekolahan, ke arah pembentukan
peribadi yang terpuji.

(Lembaga Peperiksaan, 2010)


Semua aktiviti yang disertai murid akan
direkodkan bagi menggalakkan murid
untuk mendapat skor yang setimpal bagi
penglibatan dalam aktiviti berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH


YANG TERTINGGI sahaja dari setiap
aktiviti Ekstra Kurikulum diambil kira
untuk tujuan pentaksiran.
Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum
adalah berdasarkan LIMA aspek berikut;

• Perkhidmatan (10)
• Anugerah daripada badan-badan lain dan
Penyertaan Antarabangsa (10)
• Khidmat masyarakat (7)
• Program NILAM (10)
• TIMSS & PISA (10)
SKOR ASPEK PERKHIDMATAN
BAGI ELEMEN JAWATAN
BIL JAWATAN MARKAH
1. Ketua Murid Sekolah 10
2. Timbalan/Penolong Ketua Murid 8
Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu
sekolah Pengawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS /
3.
Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah
7
Penolong Ketua Asrama / Pengawas Pusat Sumber/
4. Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah 6
AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau
Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro
5. - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / 5
PROSTAR / Pegawas Koperasi

Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan


- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua
6. Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / 3
PROSTAR/Penolong Ketua Bilik/ Pen.Ketua Tingkatan
SKOR BAGI ELEMEN
ANUGERAH KHAS
BIL ANUGERAH/PENGHARGAAN SKOR
Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan
Emas 10
1
Perak 7
Gangsa 5
2 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 10
Anugerah Khas Sukan
Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 5
3
Olahragawan/Olahragawati Negeri 4
Olahragawan/Olahragawati Daerah 3
Olahragawan/Olahragawati Sekolah 2
4 Lain-lain Anugerah/Penghargaan Khas yang setara
Peringkat Kebangsaan 10
Peringkat Negeri 7
Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5
Peringkat Sekolah 2
SKOR BAGI ELEMEN
ANUGERAH KHAS
BIL ANUGERAH/PENGHARGAAN SKOR
Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan
Emas 10
1
Perak 7
Gangsa 5
2 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 10
Anugerah Khas Sukan
Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 5
3
Olahragawan/Olahragawati Negeri 4
Olahragawan/Olahragawati Daerah 3
Olahragawan/Olahragawati Sekolah 2
4 Lain-lain Anugerah/Penghargaan Khas yang setara
Peringkat Kebangsaan 10
Peringkat Negeri 7
Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5
Peringkat Sekolah 2
SKOR BAGI ELEMEN
ANUGERAH KHAS

PENYERTAAN ANTARABANGSA BUKAN ANJURAN KPM


Kebangsaan 5
5
Negeri 4
Zon/Daerah 3
TIMSS & PISA
Penyertaan di peringkat antarabangsa yang mencapai tahap
6 10
cemerlang
Penyertaan diperingkat antarabangsa 8
Penyertaan diperingkat kebangsaan 6
SKOR ASPEK PENGLIBATAN
BAGI PROGRAM NILAM (Nadi
Ilmu Amalan Membaca)

MARKAH
PROGRAM NILAM
NILAM EMAS PERAK GANGSA

Sekolah 7 6 5 4
Zon/Daerah/Bahagian 8 7 6 5
Negeri 9 8 7 6
Kebangsaan 10 9 8 7
SKOR PROGRAM NILAM
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD HAFIZ BIN MOHD NOOR


Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Sekolah Rendah Agama Integrasi Seksyen 19,
Shah Alam