You are on page 1of 12

INTERDEPENDEŢA

COMPETENŢE – EVALUARE
MODELUL DE COMPETENŢE
Formatori:
prof. ing. TINCUŢA ZAHARIUC
prof. ing. SĂNDEL AGACHE
SCOPUL SESIUNII:
• Stabilirea interdependenţei între elementele din
structura SPP şi cele ale procesului de evaluare PE
BAZA UNUI MODEL DE COMPETENŢE.
• Extinderea problemei pentru situaţiile în care
standardul nu mai corespunde noilor competenţe
ce urmează a fi evaluate
OBIECTIVELE SESIUNII:
• să identifice descriptorii de performanţă specifici
competenţei pe baza unui model de competenţe;
• să stabilească aspecte specifice unui model de
competenţe ce pot fi incluse în lista de monitorizare
externă a evaluării.
CONŢINUTURI:
Conţinutul 1.
Modelul de competenţe – instrument al
operaţionalizării evaluării (propus de formatori, cu
referire la Dr. Ursula Fritz, BMBF Berufsbildende
Shulen - Viena 2014).
Conţinutul 2.
Aspecte specifice modelului de competenţe
aplicat în instituţia de învăţământ, care se verifică în
cadrul monitorizării externe – Varianta formatorilor.
COMPETENŢA
Competenţa este o disponibilitate acţionalǎ
bazatǎ pe resurse bine precizate, dar şi pe experienţa
prealabilǎ, suficientă şi semnificativ organizată. Se
materializeazǎ în performanţe ale elevului, predictibile
pe baza prestaţiilor anterioare (D.Ungureanu).
COMPETENŢA PROFESIONALĂ
 Reprezintă capacitatea de a aplica, a
transfera şi de a combina cunoştinţe şi
deprinderi în situaţii şi medii de muncă
diferite, pentru a realiza activităţi cerute
la locul de muncă, la nivelul calitativ
specificat în SPP.
STUDIU DE CAZ: Model de competenţe
pentru SPP “Tehnician Mecatronist”
EXTRAS DIN SPP

Probe de evaluare : probe orale , scrise şi practice


Acţiuni Să Să Să Să Să aplic Să Să
definesc descriu analizez înţeleg dezvolt interpre
tez
Struc
tura

Conţinuturi
Microcontro
lere
D D D
Limbaje de
programare
– software D D
dedicat
Linii de
producţie
D D
complexe
ASPECTE specifice unui model de competenţe ce pot fi
incluse în documentele de monitorizare externă
FEEDBACK

Aisbergul Ce aţi văzut Ce nu aţi văzut


Exemplu: claritatea Exemplu: emoţiile
sau neclaritatea formatorilor sau
obiectivelor. nesincronizările
acestora.
VĂ MULŢUMIM ! Vă dorim călătorie
plăcută pe drumul din dreapta!