You are on page 1of 17

PLC

Nss
OBJEKTIF SESI

1. Menyatakan kepentingan PSG


2. Menghuraikan peranan PSG
3. Mengenal pasti masalah yang boleh
diselesaikan PSG

Naa
Apa yang anda faham dengan terma
kumpulan penyelesai masalah (PSG) ?

Naa
Satu kumpulan guru yang bersama-
sama membincangkan suatu
masalah/isu. Guru memberi
deskripsi tentang suatu masalah.
Guru-guru yang lain bersama-sama
meminta penjelasan dan
mengemukakan cadangan
penyelesaian masalah/isu.
Buku PLC KPM 2012

Naa
Mengapa kumpulan ini perlu ada?

Siapakah ahli kumpulan ini ?

Naa
OBJEKTIF PSG
1. Mewujudkan amalan kolaboratif di
kalangan guru dengan menganalisis
isu dan keputusan secara bersama-
sama.
2. Meningkatkan pencapaian murid
dengan menyelesaikan isu / masalah
dalam bilik darjah.
3. Membantu guru mencapai hasil yang
diingini daripada piawai yang
ditetapkan.
5
AHLI PSG

Ahli dalam kumpulan penyelesai masalah tidak


tetap. Ia boleh berubah mengikut isu /masalah
yang hendak diselesaikan. Ahli kumpulan boleh
terdiri daripada
Fasilitator (ketua)
Pencatat
Ahli
KRITERIA /PROTOKOL
Bersikap telus
Tanya soalan
Hormat idea/rakan
Turut serta perbincangan

5
Peranan fasilitator dalam kumpulan
• Fasilitator menjana, memantapkan dan kukuhkan pasukan/ahli kumpulan
dalam mengolah, mencorak sumber sedia ada , bersedia membuat keputusan
serta mengambil tindakan untuk mencapai matlamat
• Membina hubungan baik antara ahli
• Berperanan sebagai `role model` untuk dorongan dan kuatan
• Memberikan ganjaran positif atau kesungguhan dan komitmen yang
ditunjukkan oleh ahli.
• Perunding dan penyelesai masalah jika timbul perbezaan pendekatan,
pendapat dan jangkaan sesama ahli.

Naa
Kategori masalah
1. Masalah rutin - masalah yang biasa dan kerap berlaku, perlu
diselesaikan segera, sifat masalah diketahui, cara penyelesaian
mudah serta sedia diketahui.
2. Masalah bukan Rutin – timbul bila sesuatu itu menyimpang dari
yang sepatutnya, punca tidak diketahui tetapi memerlukan kaedah
penyelesaian masalah untuk atasinya.
3. Masalah kreatif / inovatif – masalah berkaitan dengan usaha untuk
menigkatkan prestasi sesuatu keadaaan atau sistem (pengurusan)

Beebe & Masterson (1994)


Naa
Bagaimana proses penyelesaian
masalah dilakukan?

Naa
01 Mengenalpasti masalah dan
menganalisis masalah berdasarkan
maklumat/data

02 Mencadang penyelesaian masalah


seberapa banyak yang mungkin

Menilai dan meramal akibat setiap


Proses 03 pilihan. Perlu mempertimbangkan
Penyelesaian semua pilihan yang mungkin sebelum
mengatasi masalah
Masalah Melaksanakan cadangan yang terbaik.
04
Pastikan penyelesaian yang dipilih dapat
dijayakan
05
Membuat tindakan susulan.
5
01 Mengenalpasti masalah dan
menganalisis masalah berdasarkan
maklumat/data

HEADCOUNT
PEPERIKSAAN

MAKLUMAT ATAU
DATA UNTUK
ANALISIS BAGI
MENGENAL
REKOD CPD
PASTI MASLAH KEHADIRAN

REKOD DISIPLIN
SKPMg2
02 Mencadang penyelesaian masalah

AKTIVITI 1
seberapa banyak yang mungkin

LOTUS BLOSSOM TECHNIQUE

Menilai dan meramal akibat


03 setiap pilihan. Perlu
mempertimbangkan semua
pilihan yang mungkin sebelum
mengatasi masalah

5
04 Melaksanakan cadangan yang terbaik.
Pastikan penyelesaian yang dipilih dapat
dijayakan

Punca Masalah Inisiatif/Strategi


RUMUSAN

5
Cadangan alat-alat untuk penyelesaian masalah
dan membuat keputusan yang boleh digunakan
1. MATRIKS KEUTAMAAN-arrange issues based on
score
2. FISHBONE DIAGRAM –causes and effects
3. SWOT-strength-weaknesses-opportunities-threat
4. PMI – plus, minus, interesting points
5. PETA MINDA-organize information
6. DIAMOND 9-prioritise and categorise key factors
7. FORCEFIELD ANALYSIS-change
8. DIAGRAM POKOK- possible outcomes and
probabilities
5
TERIMA KASIH
5