You are on page 1of 5

ANTONIM

KONSEP ANTONIM
Asmah Haji Omar (2008) –
Perkataan antonim
Abdullah (2005) – antonim merupakan kata
berasal daripada Bahasa
memanggil antonim itu lawan dan maknanya ialah
Yunani Kuno, iaitu onoma
sebagai perkataan kata yang mempunyai
yang beerti ‘nama’ dan
berlawan. pertentangan dari segi
anti yang beerti ‘melawan’.
makna dengan kata lain.

Kesimpulannya, antonim
Kamus Dewan Eidisi ialah sesuatu kata yang
Keempat (2010) – antonim mempunyai kata yang
membawa maksud yang berlawanan dengannya.
berlawan kata lain. Contohnya jantan-betina,
ringan-berat.
• Tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu.
• Kata nafi ‘tidak’ digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut.
Contohnya:
– lena – tidak lena
– mati – tidak hidup
• Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Moh Ra’in Shaari (2009), antonim
boleh dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu:
– antonim berpasangan (komplemen)
– antonim berperingkat (sering dikaitkan dengan kata adjektif)
– Antonim berhubungan (kata bertentangan yang berhubungan)
PEMBAHAGIAN ANTONIM
Jenis antonim Keterangan Contoh
Antonim berpasangan - Pasangan perkataan berlawanan yang - hidup – mati
melengkapi antara satu sama lain. - siang – malam
- Turut dikenali dengan nama antonim - positif – negatif
komplemen. - tanya – jawab

Antonim berperingkat - Turut dikenali sebagai antonim tafsiran. - besar – kecil


- Peringkat ini berasaskan kata sifat atau - tebal – nipis
kata yang menunjukkan keadaan - muda – tua
dalam kategori yang sama. - tinggi – rendah
- Ukuran, bentuk, usia dan sebagainya.

Antonim berhubungan - Perkataan yang berlawanan makna - pekerja – majikan


tetapi mempunyai hubungan. - murid – guru
- Atonim jenis ini adalah pertentangan - kakak – adik
yang menunjukkan hubungan dalam - ibu – ayah
kekeluargaan, tugas atau organisasi. - pensyarah – pelajar