You are on page 1of 8

KERTAS MAKLUMAN

MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI


(MKSANM)
NILAI TERAS

KEBAHAGIAAN BERTANGGUNGJAWAB
Keadaan hidup yang aman
damai serta gembira
01 Kesanggupan diri
seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas

04 serta kewajipan dengan


sempurna

HORMAT-
02 KASIH SAYANG
MENGHORMATI Kepekaan dan perasaan
Menghargai dan memuliakan
seseorang serta menghormati
03 cinta yang lahir daripada
hati yang ikhlas
peraturan institusi sosial
NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN
DIRI

44 contoh teks manual berkaitan nilai disediakan


01
PEMBAHAGIAN

EKOSISTEM 05 Hormat-menghormati 02 KELUARGA


BERDASARKAN DOMAIN

Kasih sayang
Kebahagiaan SEKOLAH SEKOLAH
DOMAIN JUMLAH
RENDAH MENENGAH
Bertanggungjawab
Diri 6 6 12
Keluarga 6 3 9
Komuniti
KOMUNITI
NEGARA 04 03 (Rakan, Guru &
Masyarakat)
6 7 13

Negara 1 3 4
Ekosistem 3 3 6
DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN
AMALAN NILAI MURNI JUMLAH 22 22 44

Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali


ITEM DOMAIN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS
DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Setiap Murid Mesti Domain Diri Wawasan diri
Kedua Mempunyai Matlamat
Belajar
JANUARI Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Diri Sentiasa Domain Komuniti Toleransi
Keempat Mengutamakan
Keselamatan
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormati Ibu bapa Domain Diri Menjaga Maruah
Kedua
FEBRUARI
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Kesederhanaan Domain Keluarga Bersyukur
Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Menjaga Kebersihan Domain Diri Kesejahteraan
Kedua Diri Rohani
MAC
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Flora dan Fauna Domain Ekosistem Menghargai Sumber
Keempat Alam
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormat Kepada Domain Keluarga Mengurus Konflik
Kedua Keluarga
APRIL
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Keikhlasan Domain Komuniti Pemurah
Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Tanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan Emosi
Kedua Terhadap Keluarga
MEI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Komuniti Peka Terhadap Domain Komuniti Mengutamakan
Keempat Komuniti Orang Lain
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Guru Domain Diri Malu Melakukan
Kedua Perkara yang dibenci
JUN agama
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Berterima Kasih Domain Komuniti Kepedulian Sosial
Keempat Kepada Ibu Bapa
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Komuniti Menghargai masa Domain Keluarga Belas Kasihan
Kedua
JULAI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Kelestarian Alam Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam
Keempat Sekitar
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Jiran Domain Komuniti Menghormati
Kedua Kepelbagaian
OGOS
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Komuniti Ramah Mesra Domain Komuniti Semangat
Keempat Bermasyarakat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Ekosistem Menjaga Kebersihan Domain Negara Integriti
Kedua Kawasan Sekolah
SEPTEMBER
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Negara Cinta kepada Negara Domain Negara Patriotik
Keempat
Minggu Pertama dan Hormat- Menghormati Domain Komuniti Memberi Sokongan Domain Komuniti Menghormati Orang
Kedua Kepada Rakan Kelainan Upaya
OKTOBER (OKU)
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Prihatin kepada Domain Diri Keredaan
Keempat Keluarga
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Jujur Domain Negara Ketaatan/patuh
Kedua kepada melaksanakan
NOVEMBER tugas
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Keluarga Menyayangi keluarga Domain Ekosistem Menghargai Alam
Keempat Sekitar
KAEDAH PELAKSANAAN

Dua nilai teras dilaksana setiap bulan

Manual ini dibacakan oleh pihak pentadbir pada


setiap kali perhimpunan rasmi sekolah

Sekolah melaksana tema dan aktiviti mengikut


turutan dalam manual

Aktiviti pengukuhan nilai dilakukan mengikut


kreativiti pihak sekolah

Setiap aktiviti dalam perhimpunan tidak melebihi


10 minit
PENINGKATAN NILAI

PEMBUDAYAAN

AMALAN

KEFAHAMAN

KESEDARAN

01 02 03 04
JANUARI tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Semut yang perlu kita semua dilaksanakan mulai hari
Minggu Pertama dan Kedua boleh mengangkat beban melebihi berat ini iaitu amalan membaca buku selama 10
badannya. Haiwan ini juga menunjukkan minit pada setiap hari. Amalan ini perlu
Domain Diri; Kesanggupan dan kesungguhan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan atas rasa tanggungjawab
setiap individu untuk meningkatkan bersungguh-sungguh dalam melakukan terhadap diri sendiri dalam usaha untuk
kecemerlangan dan fokus mencapai cita-cita. kerjanya. mencapai kejayaan atau cita-cita yang
dihasratkan. Ada pepatah menyebut :
Tajuk : “Rajin Seperti Semut” Cuba fikirkan bagaimana kita boleh “Genggam bara api biar sampai menjadi
mencontohi haiwan kecil ini dalam kehidupan arang.”
Semut haiwan yang rajin. sifat rajin. Saya seharian kita untuk mencapai kejayaan?
yakin murid-murid sudah biasa melihat semut, (Berikan masa untuk murid berfikir) Lagu cadangan untuk diperdengarkan kepada
serangga kecil . murid:
Pertama : Kita hendaklah mempunyai
Haiwan kecil ini memberi contoh sistem kerja keazaman yang tinggi untuk berjaya. Semut Berkawad (Didi and Friends)
yang sangat efektif. Semut sangat rajin dan https://www.youtube.com/watch?v=0MHa0M
berdisiplin, tidak pernah diam, selalu berjalan Kedua : Rajin berusaha secara bersungguh- iAf18
ke sana ke mari mencari makan. Mereka hidup sungguh contohnya mengulangkaji pelajaran.
berkumpulan, terdapat semut peninjau yang Perdengarkan lagu Semut Berkawad
berfungsi sebagai pencari sumber makanan. Ketiga: Sentiasa bekerjasama dengan rakan- Bersoal jawab dengan murid selepas nyanyian.
Dia akan meninggalkan jejak berupa feromon rakan untuk mendapatkan ilmu.
(bau) di sepanjang perjalanan sebagai Keempat: Tidak mementingkan diri sendiri Amalan Berterusan 2019:
panduan kepada semut lain sekiranya mereka contohnya tidak berkongsi nota atau catatan. Murid dan guru membaca buku 10 minit pada
terjumpa sumber makanan. Begitulah cara Manusia diciptakan dengan kelebihan bahkan setiap hari.
semut berinteraksi dengan koloninya( lebih hebat berbanding makhluk yang lain.
kumpulannya).
Kita mestilah tidak mudah mengeluh atau CONTOH TEKS LAMPIRAN
Di sebalik kelemahan semut yang sangat kecil, berputus asa. Justeru, satu amalan berterusan