You are on page 1of 16
USPJEŠNO STARENJE Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin Zdravstveno veleučilište, Zagreb • Nije istina da ljudi prestanu slijediti svoje snove zato što ostare. Oni ostare zato što prestanu slijediti snove. -Gabriel Garcia Marquez (1927.-2014. - doživio 87 godina) Što je uspješno starenje? • Prilagodba slike o sebi svojim mogućnostima i ograničenjima. • Prihvaćanje sebe. • Očuvanje osjećaja osobne vrijednosti i kontinuiteta. Kako postići uspješno starenje? Novije teorije tumače mehanizme kojima ljudi to nastoje postići ili im se može pomoći da postignu: • Teorija životnog ciklusa D. Levinsona (1978.) Osoba procjenjuje svoj život, osvrće se na početne ciljeve i na ostvarene. Ako je zadovoljna postignutim, prihvaća samog sebe i svoje starenje. • Kognitivna teorija prilagodbe starenju J. Brandtstädtera (1994.) Osoba postiže ravnotežu između asimilativnih, akomodativnih i imunizacijskih procesa. • Model selektivne optimizacije s kompenzacijom Baltesa (1995) Prilagodba je rezultat interakcije 3 procesa samoregulacije: selekcije ciljeva, ulaganja napora i kompenzacije ili zamjene ciljeva. Što je cilj psihologije starenja/gerontologije? • Postizanje optimalnog starenja. • Poboljšati kvalitetu života zdravih i bolesnih starijih osoba. Modeli pristupa primjenjivi na starije ljude: • Preventivno djelovanje kroz obrazovanje ljudi od mlađe dobi; • Unaprjeđenje komunikacije između stručnih djelatnika i starijih osoba; • Pružanje različitih intervencija: obrazovnih, savjetodavnih i terapijskih; • Primjena spoznaja iz različitih područja unutar psiohologije/gerontologije; • Interdisciplinarna suradnja sa stručnjacima izvan područja psihologije/gerontologije. Što je optimalno starenje? • Zdravo starenje jest odsustvo bolesti te dobro tjelesno funkcioniranje, očuvane kognitivne sposobnosti i aktivan život. • Ravnoteža između gubitaka i dobitaka. • Maksimalno korištenje preostalog zdravlja na način da osoba izbjegava sve ono što ubrzava proces starenja odnosno da čini ono što ga usporava. Uloga psihologa u skrbi za starije osobe Cilj: pružiti klijentu mogućnost da odgovorno sudjeluje u planiranju i organiziranju skrbi o sebi. • Više uključiti klijenta – neka sam izrazi svoja očekivanja i potrebe, a ne netko drugi umjesto njega. • Dogovori s obitelji – uključiti ih u procjenu potreba. • Uključiti klijenta i skrbnike u planiranje skrbi – stav o klijentu kao aktivnom, a ne pasivnom. • Obavijestiti klijenta i skrbnika o ulozi svakog stručnjaka u programu skrbi. • Ublažiti neugode bolesnih i nemoćnih klijenata - cjelovitim pristupom, dostupnim i razumljivim. Ciljevi usmjereni razvoju struke Cilj: doprinos razvoju struke. • Sudjelovanje u multidisciplinarnom timu. • Djelovanje u skladu s gledištem klijenta. • Razvijanje suradnje s članovima obitelji odnosno skrbnicima umjesto prebacivanja skrbi na obitelj. • Usvajanje i razvijanje novih znanja i vještina-kroz multidisciplinarni rad i cjeloživotno obrazovanje. STARIJI LJUDI U BUDUĆNOSTI Obrazovanje i umirovljenje: • Razina naobrazbe budućih starih bit će viša od one današnjih starijih ljudi. • Većina starijih umirovljenika danas su kvalificirani ili polu-kvalificirani radnici, a u budućnosti se može očekivati veći broj stručnih osoba. • Može se očekivati sve veći udio žena u skupini umirovljenika. Društvena aktivnost: • Budući stariji ljudi će imati bolje financijske prihode, ali će i očekivati bolju kvalitetu življenja. • Očekuje se veća prisutnost i aktivnost budućih starijih ljudi u javnom životu i politici. Potrebe za uslugama skrbi: • Novije su generacije starih ljudi tijekom života imale bolju zdravstvenu skrb od prijašnjih generacija starih ljudi. • Povećat će se zahtjevi za korištenjem stručnih usluga skrbi, zbog manje skrbnika u smanjenim obiteljima. • U obitelji, zbog produženog životnog vijeka sve će veći broj ljudi koji su pred ili tek u mirovini istovremeno skrbiti o vrlo starim i boležljivim roditeljima. Kako se pripremiti na promjene? Na razini društva: • Planiranjem razvoja socijalne, zdravstvene i druge skrbi za promijenjene potrebe starijih građana u skoroj budućnosti starenje postaje manji problem. • Tako se i postojeći stereotipi i predrasude o starenju polako povlače pred rastućim razumijevanjem i vrednovanjem starenja. Na razini pojedinca: • Poticati uspješno starenje. USPJEŠNO STARENJE Osoba koja uspješno stari je ona koja je: • uspjela pronaći nove aktivnosti kojima zamjenjuje one koje je prerasla ili koje je bila prisiljena napustiti; • odlučila ostati aktivna - tjelesno, intelektualno, emocionalno i socijalno; • održala osjećaj kontrole nad vlastitim životom, podršku bliskih osoba u suočavanju sa stresnim događajima i problemima života, zdrav način prehrane i primjerenu tjelovježbu. Razvijmo vještine prilagodbe starenju! • Budite mentalno aktivni! Čitajte, planirajte, rješavajte probleme, križaljke. Nastavite učiti. • Održite tjelesno zdravlje! Redovito vježbajte! Dobro zdravlje čuva pamćenje u starijih osoba. • Smanjite opadanje umnih sposobnosti! Ublažite opadanje sposobnosti (npr. mnemotehnikama). • Prilagodite se na rad i mirovinu! Rad i aktivnost će vam pružiti zadovoljstvo i održati vaš um aktivnim. • Održite duševno zdravlje! Možete kontrolirati svoj život i uspješno se suočavati sa stresom. • Probudite interes za vjeru ili smisao života! Time ćete povećati životno zadovoljstvo. Umjesto zaključka, za kraj… Hip-Hop Operation •https://www.youtube.com/watch?v=sX3UGNLoDk o •https://www.youtube.com/watch?v=ZvNwCRujeFc Dancing Nana •https://www.youtube.com/watch?v=32NCJ4vimiI& list=RDyxoC4gzezU0&index=6