You are on page 1of 13

Tehnologija vode

Tehničar nutricionist
I. 3
VRSTE VODA U
PRIRODI OBORINSKE
VODE

POVRŠINSKE
VODE

PODZEMNE
VODE
OBORINSKE VODE
= atmosferska voda je
razrijeđena, ali kompleksna
otopina koju čine padaline u
obliku snijega, kiše, grada

- Vrlo meka voda


(malo soli kalcija i magnezija)
OBORINSKE VODE
 U nepovoljna svojstva kišnice ubrajaju se:

1. Okus (većina ocjenjuje kao bljutav)


2. Temperatura (mjenja se s okolinom)

 Ova voda može biti zagađena


anorganskim (pijesak, prašina);
može pokupiti radioaktivni
materijal i kemijske tvari
OBORINSKE VODE
 Budući da ima svojstva slabe kiseline (pH=4-5)
ona je agresivna (otapa metalne dijelove
vodovodnih instalacija) – trovanje živom
 Ova voda zahtjeva
postupak pročišćavanja
(filtracija i dezinfekcija)
POVRŠINSKE VODE
 Obuhvaća vodotoke (potoci i rijeke) i jezera (i
močvare) u kojima:

- Jedan dio vode potječe o oborinske vode koja


padne direktno na njenu površinu

- Drugi dio potječe o oborinske vode koja se ulije u


nju kroz podzemne vode
POVRŠINSKE VODE
 Karakteristike:
- Tvrđa od oborinske vode (od podzemnih voda)
- Sadrži suspendirane tvari
- Ima razvijen život

Površinske vode dijelimo na:


1. Gorske potoke 4. Jezera
2. Brdske rijeke 5. Močvare
3. Nizinske rijeke
1. GORSKI POTOCI – teku u nenastanjenim
krajevima
= nema velikog utjecaja čovjeka – mala
mogućnost onečišćenja
- bistri, dobri resursi za piće (pročišćavanje)

2. BRDSKE RIJEKE
- kada gorski potok prijeđe u brdsku rijeku,
krupnije kamenje se počne zadržavati, a sitnije
se usitnjava
- prolazi kroz nastanjena područja
(primarne industrije)
3. NIZINSKA RIJEKA
= kada brdska rijeka prijeđe u nizinu
- dolazi do taloženja materijala koji se usitnio
(šljunak, pjesak, mulj)
- mutne rijeke jer su naselja najgušće naseljena i
razvijena poljoprivreda i industrija
=> jako onečišćene
=> koriste se za piće
4. JEZERA
= vodena tijela u kojima voda dosta dugo miruje;
može se izbistriti -> omogućava razvoj
plaktonskih zajednica

Razlikujemo:
- Jezera s velikom izmjenom vode – rijeka na
nekom području formira jezero i kasnije otiče
- Jezera sa sporom izmjenom vode – voda ne
otječe (nakupljaju se soli i postaje slano jezero)
PODZEMNE VODE
 Dijelimo ih:
- Prema porijeklu:
1. iz oborinske vode
2. iz površinskih vodenih tokova
3. kondenzacijom vode iz vodene pare u tlu

- Prema obliku u prirodi:


1. vode temeljnice (miruju u slojevima)
2. pukotinske podzemne vode (KRŠKA
VODA)
PODZEMNE VODE
 STARA VODA = voda temeljnica
se sporo kreće i više se mijenja,
postaje sve tvrđa i ima stalnu
temperaturu

 MLADA VODA = kratko vrijeme


je u podzemlju, nedovoljno
prirodno pročišćena. Nije
sigurna za piće jer do nje može
prodrijeti nečistoća s površine
PITANJA