You are on page 1of 10

BERZE I BERZANSKO

POSLOVANJE
IV. Berzanski ciklus dr Miodrag Jandrić
SADRŽAJ

Pojam i faze berzanskog ciklusa

Cilkusi saldiranja hartija od vrijednosti

Rizici

Kursna lista i berzanski izvještaji

Čitanje kursne liste Banjalučke berze


1. Pojam i faze berzanskog ciklusa
 Predstavlja ciklus u kome se obavlja kompletan
proces trgovanja na berzi uključujući i
predberzanske i postberzanske radnje
 Obuhvata tri faze:
 Vanberzansku – skup operacija brokera i investitora
 Berzansku – skup operacija između brokera i berze

 Postberzansku, skup operacija koje su vezane za kliring


i saldiranje
1.1. Vanberzanska faza – skup operacija brokera i investitora

 Uspostavljanje odnosa između klijenta i berzanskog posrednika


 Odnosi (međusobna prava i obaveze) se regulišu ugovorom
 Osnovni princip brokerske etike je princip povjerenja, poštenja i odanost i lojalnost
klijentu
 Ova faza se obavlja van berze
 Obaveza berzanskog posrednika je da upozna klijenta sa stanjem na berzi,
pravilima trgovanja, rizicima, troškovima i dr.
 Poslovi:
 Otvaranje vlasničkog računa
 Otvaranje klijent računa
 Otvaranje računa novčanih sredstava:
 Gotovinski (eng. Cash Account)
 Kreditni (eng. Margin Account)
 Davanje naloga za kupovinu ili prodaju hov
 Vlasnički račun može biti i kastodi račun
 Izdavanje kupovnog i prodajnog naloga se razlikuje kod vlasničkog i kastodi računa
1.2. Berzanska faza – skup operacija između brokera i berze

 Predstavlja fazu realizacije naloga za kupovinu i prodaju hov na


berzi ili OTC tržištu i utvrđivanje cijene (kursa-kotacije) hov
 Berzanski posrednik unosi nalog u knjigu naloga i odatle ga
proslijeđuje u BST
 Knjiga naloga je u elektronskom obliku
 Berzanska zaključnica predstavlja formalni dokaz da je transakcija
izvršena
 Zaključnica se dostavlja berzanskim posrednicima i klirinškoj instituciji
 Berzanski posrednici izvještavaju klijente o izvršenoj ili neizvršenoj
trgovini
 Klijenti potvrđuju prijem obavještenja
1.3. Postberzanska faza - skup operacija koje su
vezane za kliring i saldiranje

 Kliring i saldiranje berzanskih transakcija predstavlja proces


plaćanja kupca prodavcu vrijednosti za kupljene finansijske
instrumente i prenos hov na vlasnički račun kupca
 Predstavlja okončanje berzanske trgovine
 Klirinške institucije na tržištu kapitala imaju ulogu garanta
izvršenja zaključenih transakcija
 Pravilo je da se obavljena transakcija obavezno saldira
 Kliring i saldrinje se obavlja na principu netinga
 t +3 ili t+5
 Princip “Isporuka po plaćanju (eng. Delivery versus
Payment)”
2. Cilkusi saldiranja hartija od vrijednosti

Akcije Obveznice Trezorski Blagajnički Obveznice


zapisi zapisi kompanija

T+3 ...5 T+3 ...5 T+0 T+0 T+0


3. Rizici

Rizik likvidnosti
• Učesnik ne može da ispuni svoje obaveze – klirinška
kuća (korekcija, pozjamljivanje hov)
Rizik solventnosti
• Ako je kupac nesolventan – rizik preuzima klirinška
institucija (kupuje ili prodaje hov na otvorenom tržištu)
Tržišni rizik
• Manifestuje se u slučaju kada investitori imaju otvorene
pozicije na više segmenata finansijskog tržišta
4. Kursna lista i berzanski izvještaji

Kursna lista predstavlja pregled tržišnih cijena


hov, kojima se trguje na berzi

Berza ima obavezu da svakodnevno objavljuje


kursnu listu

Predstavalja standardizovan pregled


informacija koje su jednostavne za čitanje i
upoznavanje, a njihov sadržaj utvrđuje svaka
berza posebno
Kursna lista Banjalučke berze
KURSNA LISTA BANJALUČKE BERZE - 19.04.2010. Indeks Vrijednost Promjena % Promjene
BIRS 902,95 -0,44 -0,05
ERS10 636,65 4,66 0,74
FIRS 1.532,25 -1,77 -0,12

Preostale narudžbe Sklopljeni poslovi


Oznaka Najbolji Najbolji Broj Ukupan
HOV
Emitent Prosječna % promjene Maks
kupovni prodajni Min Cijena prometovanih promet
cijena cijene cijena
kurs kurs akcija (KM)

Službeno berzansko tržište - Lista B

Službeno berzansko tržište - Akcije IF-ova

Službeno berzansko tržište - Novo tržište

Slobodno berzansko tržište - Tržište akcija

Službeno berzansko tržište - Obveznice i ostale dužničke HOV


Oznaka Najbolji Najbolji Broj Ukupan
Efektivni prinos do Prosječna % promjene Maks
HOV Emitent kupovni prodajni Min cijena prometovanih promet
dospijeća % cijena cijene cijena
kurs kurs akcija (KM)

Ukupan promet na berzi:


A - posao sklopljen između klijenata iz iste brokerske kuće