You are on page 1of 15

PANUTO: Isaayos ang mga salita ayon sa tindi

ng pagpapakahulugan.

Kaakit-akit
Maganda
Kabigha-bighani
PANUTO: Isaayos ang mga salita ayon sa tindi
ng pagpapakahulugan.

Suklam
Galit
Poot
PANUTO: Isaayos ang mga salita ayon sa tindi
ng pagpapakahulugan.

Nanaghoy
Umiiyak
Lumuluha
PANUTO: Isaayos ang mga salita ayon sa tindi
ng pagpapakahulugan.

Lumbay
Pighati
Lungkot
PANUTO: Isaayos ang mga salita ayon sa tindi
ng pagpapakahulugan.

Ngiti
Galak
Tuwa
Mito, Alamat at Kuwentong Bayan
Ang mito ay kabilang sa pitong uri ng
matatandang kuwentong-bayan tulad ng alamat,
pabula, parabula, kuwentong katatawanan at
kuwentong kababalaghang tungkol sa bathala, sa
pagkakalikha ng daigdig at kalikasan, tungkol din sa
pinagmulan o pagkakalikha ng mga unang tao, sa mga
bayaning nagpapakita ng kanilang kagitingan at
kapangyarihan.
Ito ay nagtataglay din ng mga elemento tulad ng
tauhan at banghay. Nagbibigay rin ito ng aral na
maaaring gawing gabay sa buhay. Ito ay isang piksyon
o bunga ng imahinasyon. Ang mga kalimitang tauhan
sa mito ay diwata, duwende at iba pang supernatural
na nilalang.
Ang alamat ay tumatalakay sa pinagmulan
ng isang bagay, lugar at pangyayari. Pinapaksa nito
ang pamumuhay, paniniwala at kaugalian ng isang
pangkat ng tao. Nagtataglay rin ito ng elemento ng
tauhan, tagpuan at maayos na paghahanay ng
pangyayari. Nag-iiwan din ito ng aral na magiging
patnubay sa buhay ng tao.
Tinuturing na matandang panitikan ang
kuwwentong-bayan sapagkat repleksiyon ito ng
sinaunang kalinangan at kabihasnan. Karaniwang
paksa ng kuwento ay tungkol sa mga anito, diyos at
diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga
pagkagunaw ng daigdig noon. Nagtataglay rin ito ng
elementong tauhan, tagpuan at banghay. May aral
din itong iniiwan sa mga mambabasa. Maihahanay
ang mito at alamat bilang mga kuwentong-bayan.
PANGKATANG
GAWAIN
Pangkat MANILEÑO
PANUTO: Ibigay ang mga
mahahalagang pangyayari sa
nabasang mito at ipagsunod-sunod
ito.
Pangkat BULAKEÑO
PANUTO: Suriin ang mga tauhan,
tagpuan, panimula at saglit na
kasiglahan ng nabasang mito sa
pamamagitan ng pagbabalita.
Pangkat PAMPANGUEÑO
PANUTO: Bigyan ng marka ang bawat
pangkat na mag-uulat sa pamamagitan ng
itinakdang rubrik.
RUBRIK SA PAG-UULAT
PAMANTAYAN PUNTOS NG PUNTOS NG MAG-
GURO AARAL
A.Nilalaman (5 puntos)
A.Kasiningan (3 puntos)
A.Kaisahan (2 puntos)
Pangkat BIKOLANO
PANUTO: Suriin ang mga kasukdulan,
kakalasan, wakas at aral ng binasang
mito sa pamamagitan ng pagsasadula.