You are on page 1of 5

Laporan Jaga

kamis, 7/2/2019

Consultant:
dr. Oni, SpOG

Residents:
– Joan / Jessica / Irene

Coas:
Euis-Tiara-mega
LAPORAN
1 Prosedur :
• PEB
• Plasenta akreta
Thank You