You are on page 1of 3

2.

Lăudaţi-L în sfinţenie (Fa M)

1. Lăudaţi-L în sfinţenie,
Că multe minuni face;
El cu răscumpăraţii Săi,
În strălucire şade.
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Amin.

Slăviţi-L cu bucurie. Cântaţi în glasul harpei Preamăriţi-L cu glorie Şi cu ruga inimii ! Aleluia. Aleluia. 2. . Aleluia! Amin.

3. Pe Cel ce v-a mântuit. Aleluia. Aleluia. Săltaţi toţi de bucurie. . Cari Duhul Sfânt aţi primit! Lăudaţi-L în smerenie. Aleluia! Amin.