BAB 1 KONSEP KENEGARAAN

DITADBIR OLEH SUATU KERAJAAN

SUATU KELOMPOK MASYARAKAT`

NEGARA
1.

2. 3. 4.

BATAS SEMPADAN

CiriCiri-cirinya : Sempadan / wilayah yang jelas. Penduduk yang bermastautin Pemerintah. Kedaulatan. KAWASAN ATAU WILAYAH

KESATUAN

SISTEM KERAJAAN

KONFEDERASI

PERSEKUTUAN

KERAJAAN KESATUAN
Negeri Pusat

‡ Gabungan kerajaan pusat
dan negeri. ‡ Kerajaan pusat memonopoli kuasa pemerintahan. ‡ Kerajaan negeri mengikut arahan kerajaan pusat. ‡ Contoh : Malayan Union ( 1946 ).

KERAJAAN KONFEDERASI
Pusat Negeri

‡ Kerajaan negeri mempunyai
kuasa melebihi kerajaan pusat. ‡ Kuasa kerajaan pusat terhad. ‡ Wujud atas dasar perjanjian ± bukan suatu perlembagaan. ‡ Contoh : Perikatan Jerman Utara (1867-1871). (1867-

KERAJAAN PERSEKUTUAN
‡ Kerajaan Pusat,Negeri dan
Negeri

‡ ‡ ‡ ‡

Pusat

‡

Tempatan disekutukan. Kerajaan pusat berkuasa keatas kuasa yang memerlukan keseragaman dan penyelarasan. Kerajaan negeri berkuasa mentadbir negeri. Kerajaan tempatan merujuk kepada bidang kuasa yang lebih kecil. Setiap peringkat kerajaan dijamin hak masing-masing dan tidak boleh masingmencampuri bidang kuasa kerajaan lain. Contoh : Malaysia. 

BENTUK NEGARA 

Merujuk kepada pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara.

Monarki Republik

Demokrasi

Autokrasi

MONARKI 
   

Diperintah oleh raja atau sultan. Tiada parti politik dan tiada pilihan raya umum ± raja memonopoli kuasa eksekutif. Pentadbiran negara dijalankan oleh kaum kerabat raja atau sultan. Warisan takhta berdasarkan keturunan. Contoh : Arab Saudi. Brunei Darussalam.

REPUBLIK 
 Kerajaan tidak mempunyai raja. Mengamalkan prinsip demokrasi (kuasa tertinggi merupakan Presiden atau Perdana Menteri yang dilantik dan dipilih dalam pilihan raya). Sistem presiden atau sistem separa presiden. Contoh : Amerika Syarikat. Singapura.

DEMOKRASI 
 

Sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Berteraskan konsep ³Kerajaan Rakyat,Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat´. CiriCiri-ciri sistem kerajaan demokrasi :
1) 2) 3) 4) 5) 6) Hak asasi rakyat terjamin. Bebas menyuarakan idea. Pilihan raya bebas bagi memilih kerajaan. Rakyat yang cukup umur berhak mengundi dan bertanding. Pengundian adalah sulit. Kemenangan berdasarkan jumlah undian terbanyak. Doktrin pengasingan kuasa. Terbahagi kepada 2 bentuk pemerintahan :

‡ ‡ 

Sistem raja berpelembagaan. Sistem Republik.

Contoh : Malaysia. Amerika Syarikat.

AUTOKRASI
Pemerintahan oleh individu atau badan politik yang mempunyai kuasa mutlak.  Persaingan politik yang terhad.  Cara pemerintahan melalui kekerasan,paksaan dan ugutan.  Contoh : Negara darurat. Negara dalam pemerintahan komunis.  

PENGASINGAN KUASA 


Dikemukakan oleh Montesquieu. Terbahagi kepada 3 bidang yang bebas :
‡ ‡ ‡
Pentadbiran / Eksekutif - Mentadbir negara. Perundangan - Membuat undang-undang. undangKehakiman - Menjalankan penghakiman. Mengelak pertindihan bidang kuasa. Mengelak penyalahgunaan kuasa. Membolehkan setiap badan bertindak tanpa diganggu. 

Tujuan doktrin :
1) 2) 3)

DOKTRIN PENGASINGAN KUASA DI MALAYSIA
Badan Kehakiman 
 

Berbeza dengan teori Montesquieu. Menekankan kuasa relatif antara perundangan,eksekutif dan kehakiman. Pentadbiran

‡ Kabinet (persekutuan). ‡ Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
(negeri). 

Perundangan

Badan Eksekutif (Pentadbiran) Yang di-Pertuan Agong

Badan Perundangan

‡ Majlis Parlimen (persekutuan). ‡ Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Ahli(negeri). 

Kehakiman

‡ Mahkamah atasan,rendah,khas serta
tribunal dan badan-badan pengadilan. badan-

PEMBAHAGIAN KUASA ANTARA KERAJAAN PUSAT DAN KERAJAAN NEGERI

Tujuan : ‡ Menyelaraskan pentadbiran dan perundangan.  Kerajaan Pusat berkuasa dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama.  Kerajaan Negeri berkuasa dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful