You are on page 1of 6

KAJIAN PETA LAKAR KAWASAN

TAMAN KURNIA JAYA


PENGKALAN CHEPA.

NAMA: LIYANA SYAMIMI.


KELAS: 3 RAJIN.
OBJEKTIF.

 Mengkaji latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian.


 Melukis dan mentafsir peta lakar di kawasan kajian.
 Melorekkan kawasan yang berpotensi dimajukan dan menghuraikan potensi
tersebut.
 Menghuraikan halangan untuk memajukan kawasan berlorek.
 Memcadankan usaha usaha untuk mengtasi halangan yang terdapat di
kawasan berlorek.
 Membentangkan laporan hasil kajian tersebut.
POTENSI.

 Potensi kawasan berlorek dalam peta lakar di kawasan kajian saya ialah
membina kedai peralatan sekolah. Kawasan berlorek terdapat tanah lapang ia
boleh memajukan kawasan dan menghasilkan modal yang banyak. Kawasan
itu terdapat sekolah jadi murid murid dapat membeli perakitan sekolah.
HALANGAN.

 Banjir.
Contohnya banjir boleh menenggelamkan kedai dan semua barang barang dalam
kedai telah rosak.
 Kos yang Tinggi.
Memerlukan kos yang tinggi kerana membeli barang. Contoh membeli barang.
Contohnya membeli alat alat menulis, membayar gaji perkerja dan sebagainya.
 Kekurangan Tanah.
Untuk membina kedai memerlukan tanah yang luas. Contohnya letak kereta dan
lain.
CADANGAN.

 Banjir.
- Semasa dekat musim banjir, alat alat yang ringgan hendeklah simpan dan
letak di tempat yang tinggi manakala alat alat yang berat hendaklah
meninggikan supaya tidak dikerbankan oleh banjir. Selepas kita banjir boleh
meminta pertolongan daripada pihak kerajaan.
 Modal.
- Kita boleh membuat pinjaman daripada bank. Wang yang dipinjam dari bank
boleh membina kedai alatan sekolah dan barang barang yang perlu.
KAEDAH KAJIAN.

 Kaedah Pemerhatian.
Saya telah membuat pemerhatikan di kawasan kajian. Ciri ciri fizikal yang saya
memerhatikan di kawasan kajian seperti hutan dan tanah pamah. Saya membuat
pemerhatian terhadap ciri ciri budaya seperti petempatan dan pengangkutan.
 Kaedah Temu Bual.
Saya telah menemu bual Encik Tazrull Amin.
 Kaedah Rujukan.
Saya telah merujuk buku teks Geografi dan melayari internet.