You are on page 1of 10

DJEVOJKE U IT

SVIJETU
• Kada se pomisli na informacione tehnologije, najčešća slika koju
većina ima u glavi je prostorija sa gomilom računara za kojima
sede osobe pretežno muškog pola koje posvećeno kucaju po
tastaturama.
• Pinterest zapošljava 21% žena na IT pozicijama, Apple za
procenat manje, u kompaniji Google taj broj je samo 17%, dok
najmanje žena obavlja poslove iz domena informacionih
tehnologija u Facebooku, tek 15%.
• Govoreći o konkretnim imenima, u najvećim svetskim IT
kompanijama jedine dve žene koje su (bile) čelni ljudi
korporacije su generalna menadžerka Hewlett Packarda Meg
Vitman i bivša direktorka kompanije Yahoo! Marisa Mejer.
• Iako se može debatovati o mnogim razlozima zbog kojih su
brojevi ovakvi, a ne izjednačeniji, jedan od njih je posebno
upečatljiv i veoma štetan. Reč je o predrasudama koje na
direktan i indirektan način utiču na odnos muškaraca i žena koji
rade u IT-ju, ali i percepciji ove oblasti iz ugla žena.
NAJVEĆE PREDRASUDE O ŽENAMA
KOJE RADE U IT SEKTORU
1. PREDRASUDA BR. 1: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NISU ZA ŽENE
Mnoge stvari su dugo percipirane kao „nešto što nije za žene”, kao što su
učestvovanje u javnom i političkom životu, mogućnost glasanja, pravo na
obrazovanje, pravo na nasljeđivanje roditeljskog imetka i mnoge druge. Prema
tome, argument da informacione tehnologije nisu za žene je u najmanju ruku
velika uvreda prema čitavoj polovini naše populacije jer se ne temelji ni na kakvim
realnim osnovama osim na strogo patrijarhalnim tekovinama koje ne bi trebalo da
imaju ulogu u određivanju toga ko je za kakav posao sposoban ili ne.
2. PREDRASUDA BR.2: MUŠKARCI SU BOLJI PROGRAMERI
Muškarci su mnogo bolji naučnici, piloti, slikari, muzičari. Dakle, muškarci su bolji u
svemu od žena, čak i u onim poslovima gdje su žene prisutnije. To znači i da su bez
sumnje bolji programeri. Razlog što su muškarci bolji programeri može da leži
isključivo u tome što ih kvantitativno ima mnogo više i što je argument da su muškarci
bolji programeri obična inercija baš kao što sto puta ponovljena laž postaje istina.
U istraživanju koje je 2016. sproveo naučni žurnal PeerJ korisnici su ocjenjivali kodove
koji su pisani preko platforme GitHub. Rezultati eksperimenta su potvrdili da su kodovi
koje su napisale osobe ženskog pola ocjenjeni bolje od onih koje su pisali muškarci.
Međutim, tokom ocjenjivanja ispitanici nisu imali uvid u pol osobe koja je pisala kod.
U drugom dijelu eksperimenta, kada je pol pisca koda bio poznat, bolje rezultate su
ostvarili muškarci.
• 3. PREDRASUDA BR. 3: U HISTORIJI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NIJE
BILO ZNAČAJNIH ŽENA
Ejda Bajron je napisala prvi algoritam za računanje mnogo kompleksnijih
stvari od onih za šta se mašina dotad koristila, pa se smatra da je tim
činom grofica postala prvi programer na svijetu još daleke 1842. godine.
Lista znamenitih žena u IT-ju se ovdje ne završava. Grejs Hoper je
učestvovala u stvaranju programskog jezika COBOL, ali i otklonila prvi bag i
napravila prvi kompajlerski alat. Adel Goldberg je jedna od rodonačelnika
objektno orijentisanog programiranja, dok je Margaret Hamilton za
potrebe programa Apolo napisala softver za navigaciju bez kog ljudska
noga ne bi kročila na Mesec.
I MNOGE DRUGE PREDRASUDE..
• Kada je Sofija Vuković iz devetog razreda Osnovne škole "Petar Petrović
Njegoš" iz TeslićA odlučila da ode na IT Girls trening u Doboj neki dječaci
iz razreda su je zadirkivali i govorili kako kompjuteri i programiranje nisu
za djevojčice. Sofija kaže da nije ni razmišljala o odustajanju i da joj je to
samo dalo dodatnu snagu.

"Kad sam bila mala fascinirale su me razne aplikacije, programi, i


smatrala sam da je to nešto čime bih voljela da se bavim. Nažalost, u
našem gradu i zajednici je malo onih koji bi nam mogli pružiti takvu vrstu
edukacije i kada sam čula za IT Girls treninge iz programiranja za
djevojčice odlučila sam da se prijavim. Dječaci u razredu su mi govorili
'šta ćeš ti, ti ne znaš o kompjuterima, ti si djevojčica', ali bez obzira na to
odlučila sam da odem na trening. Tamo nas je dočekala sjajna ekipa,
pokazali su nam osnove programiranja, pravili smo svoje stranice i uveli
su nas u taj svijet. Kada sam se vratila u školu, rekla sam tim dječacima
‘hajde da se takmičimo ko bolje zna’, i naravno – ja sam pobijedila!",
priča nam Sofija koja je zajedno s drugim IT curama u Sarajevu
prisustvovala obilježavanju Evropske sedmice kodiranja.

Ističe da su, kada se vratila s treninga, svi shvatili da i cure imaju svoje
mjesto i da ravnopravno kao i muškarci mogu da učestvuju u IT sektoru.
• Svjedoci smo životne diskriminacije na mnogim životnim poljima.
Godinama unazad smo poslove dijelili na one koje bi trebalo da
obavljaju muškarci i na one koje bi trebalo da obavljaju žene. U 21. vijeku
kada sve oko nas nevjerovatnom brzinom napreduje, da li zaista ima smisla
nastaviti tradiciju naših predaka? Ili jednostavno, udruženim snagama
izabrati bolji i lakši put za napredak?
• IT industrija je i dalje oblast u kojoj dominiraju muškarci. Predrasude o
tome kako je oblast informacionih tehnologija teren na kom se muškarci
bolje snalaze, u mračnim i zagušljivim prostorijama za svojim računarima,
sa mnoštvom nerazumljivih kodova, dovele su do toga da se mlade žene
sve rijeđe opredjeljuju za ovu profesiju.
Prema izvještajima 11 najvećih Tech kompanija na svetu,
objavljenih prošle godine, samo 30% zaposlenih u njihovim
redovima ženskog je pola.
• Razlozi deficita žena u IT branši su različiti. S jedne strane,
vrlo je mali procenat žena koje su zainteresovane za
kompjuterske nauke i tehnologiju. Sa druge strane se čini da
se tehnički fakulteti i dalje doživljavaju kao “prirodno”
okruženje muškaraca, gdje su žene poput uljeza, zbog
navodnog nedostatka predispozicija za ovaj poziv.

• Prvi programer je u stvari bila programerka – Avgusta Ada


King, engleska matematičarka i “kraljica paralelograma i
algoritama” koja je 1840. godine napisala prvi algoritam za
rano mehanički, opšte namjenski računar (tj. analitičku
mašinu).
• Još u osnovnoj školi Malvika, djevojčica iz Indije, počela je da se
interesuje za programiranje. Mnogi njeni vršnjaci u tim godinama nisu
uopšte znali šta je C++ ili Pascal, a ona ih je već uveliko koristila. Kada je
završila osmi razred, Malvika je napustila školu. Počela je neumorno da
radi na svom obrazovanju, slobodno i neometano da uči ono što najviše
želi. Za samo godinu dana marljivog rada Malvika je naučila toliko da je
mogla da se zaposli kao programer. Njenim mentorima je jasno da ovu
tinejdžerku čeka blistava budućnost, jer je izabrala profesiju koja ne
samo da je zanimljiva i dinamična već je i unosna. Ne samo što je
pokazala ženama da mogu biti uspješniji programeri od muškaraca već je
ohrabrila i roditelje da bez predrasuda upisuju svoje kćerke u škole za
programiranje.
• Juriti za novcem je nekad bolje nego pratiti svoju strast, jer u toj trci
također možete da otkrijete šta zaista želite. Ovako bi mogao da se
protumači put Diane Bryant, koji je započela kao beskućnik, a danas je
jedna od najmoćnijih žena u IT svetu.
U “Microsoftu” žene čine otprilike jednu trećinu zaposlenih, te
kompanija aktivno radi na povećanju tog udjela.
• Evidentno je da je tehnologija ušla u sve pore našeg
života, tako da je sve veći broj IT stručnjaka uopšte, pa
tako i žena. Smatra se da će u tom polju uvijek brojčano
dominirati momci, ali ne drastično. Svakako je zabilježen
napredak što se žena u IT svijetu tiče. Sve više ima
zainteresovanih za informacione tehnologije, naročito u
oblasti web dizajna i računarske multimedije. Porast je
već očigledan, ali se očekuje brži tempo priključivanja
žena IT sektoru.