NASIKH & MANSUKH

FIKIR SEJENAK
‡ Sesungguhnya air daripada air. ‡ Air yang pertama ialah mandi manakala air yang kedua ialah air mani. ‡ Justeru maksudnya adalah Sesungguhnya mandi menjadi wajib kerana keluarnya air mani. Ini adalah termasuk salah satu seni sastera Arab (ilmu Badi ) yang disebut sebagai Jinasut Tam iaitu persamaan lafaz dua perkataan tetapi berbeza maksudnya.

BANDINGKAN DENGAN INI ‡ Sabda Rasulullah S. . maka wajiblah mandi (ghusl).W : ‡ Apabila telah duduk antara 4 anggota dan bersentuhan alat kelamin dengan kelamin. ‡ Duduk antara 4 anggota adalah bahasa kiasan yang bererti sedang berlakunya persetubuhan.A.

. pemindahan dan pengubahan. Menurut Abu Hasyim. Dari segi etimologi. pengertian majazinya ialah pemindahan atau pengalihan.DEFINISI NASIKH & MANSUKH ‡ berasal dari kata naskh. penghapusan. kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: pembatalan.

dan itu merupakan istilah para ulama mutaakhirin.‡ Menurut para ulama salaf pada umumnya adalah pembatalan hukum secara global. . Nasikh bermakna menghilangkan. penggantian. atau pengubahan. memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. ‡ Menurut bahasa.

Nasikh adalah menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula atau menghapuskan hukum syara dengan dalil yang lain. ‡ Secara istilah. ‡ Nasikh bermakna menghapus. sedang sesuatu yang dihilangkan disebut mansukh.‡ Sesuatu yang menghilangkan disebut Nasikh. . sedang mansukh bermakna hukum yang diangkat atau dihapuskan.

NASIKH & MANSUKH ‡ Nasikh di dalam Al-Qur an di bagi menjadi empat : i. . Contoh hukum berkenaan kiblat (alQuran) dan ziarah kubur (hadith) ii. Nasikh Dhimny = jika terdapat dua nasikh yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan (inklusif). Nasikh Sharih = ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu.

. iv. Nasikh hilly = penghapusan hukum sebelumnya secara keseluruhan. atau penghapusan hukum yang bersifat muthlaq dengan hukum yang bersifat muqayyad.iii. Nasikh Juz I = penghapusan hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebahagian individu.

mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir. disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti .PEMBAHAGIAN NASIKH & MANSUKH I. . NASIKH AL-QURAN DENGAN AL-QURAN ‡ Contohnya: dua ayat al-Musabarah (sabar teguh dalam menentang musuh) iaitu firman Allah Ta ala (al-Anfal 8:65) ‡ Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu.

. nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.‡ Ayat ini telah dimansuhkan hukumnya dengan firman Allah (al-Anfal 8:66) ‡ Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar. nescaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan izin Allah dan Allah berserta orang-orang sabar . dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar).

. NASIKH AL-QURAN DENGAN AS-SUNNAH III. palingkahlah mukamu ke arahnya .II. NASIKH AS-SUNNAH DENGAN AL-QURAN Contohnya naskh menghadap Baitul Maqdis yang sabit dengan sunnah dengan menghadap Ka bah yang sabit dengan firman Allah (alBaqarah 2:144) Palingkanlah mukamu ke arah al-Masjid alHaram dan di mana saja kamu berada.

NASIKH AS-SUNNAH DENGAN AS-SUNNAH Contoh. Minumlah dalam apa sahaja bekas yang kamu suka. cuma jangan minum minuman yang memabukkan (mansukh).IV. hadith : Dan aku pernah melarang kamu daripada minuman yang disimpan dalam bekas-bekas tertentu. .

terdapat empat bentuk nasikh : 1. Nasikh hadits ahad dengan hadits mutawatir 4.‡ Berkenaan dengan nasikh yang ke empat. Nasikh hadits ahad dengan hadits mutawatir 3. Nasikh hadits mutawatir dengan mutawatir 2. . Nasikh hadits mutawatir dengan hadits ahad.

‡ Contohnya: dua ayat al-Musabarah . ‡ Bentuk ini banyak terdapat dalam al-Quran. Apa yang dimansuhkan hukumnya dan kekal lafaznya.BENTUK NASIKH I.

‡ II. bahawa Umar bin al-Khattab r. Apa yang dimansuhkan lafaznya dan kekal hukumnya. ‡ Contohnya: ayat rejam di mana telah sabit di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadith Ibnu Abbas r.a.a. telah berkata: .

memahaminya dan menghafalnya. atau bunting atau pengakuan. Sesungguhnya dalam kitab Allah rejam adalah benar/hak ke atas orang yang berzina sesudah berkahwin baik lelaki mahupun perempuan apabila wujud bukti. Dengan itu mereka akan sesat kerana meninggalkan satu fardhu yang diturunkan oleh Allah. Kami telah membacanya. Rasulullah telah merejam dan kami telah merejam selepas Baginda wafat. Aku khuatir kelak apabila masa berpanjangan bagi manusia. Demi Allah kami tidak mendapati hukum rejam dalam kitab Allah. .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Di antara ayat yang diturunkan ialah ayat rejam. akan timbul orang yang berkata.

. di antara yang turun daripada alQuran ialah Sepuluh kali susuan yang diketahui mengharamkan kemudian ianya dimansuhkan dengan lima kali susuan yang diketahui . seperti naskh (pemansuhan) sepuluh kali susuan yang terdapat dalam hadith 'Aisyah : Dahulu.III. Apa yang dimansuhkan hukum dan lafaznya.

‡ Hikmat nasikh lafaz tanpa hukum ialah sebagai satu ujian terhadap umat ini di dalam beramal dengan sesuatu yang tidak mereka dapati lafaznya dalam al-Quran dan penekanan iman mereka terhadap apa yang Allah turunkan.HIKMAH NASIKH DAN MANSUKH ‡ Hikmah nasikh (pemansuhan) hukum tanpa lafaz ialah pengekalan pahala tilawah dan peringatan bagi umat ini akan hikmah naskh (pemansuhan). Ini bercanggahan dengan keadaan Yahudi yang cuba menyembunyikan nas rejam dalam Taurat. .

‡ Memberi keutamaan kepada manfaat hambahamba dengan pensyariatan perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka dalam agama dan dunia. ‡ Pengubahsuaian Syariat sehinggalah ke tahap sempurna. .

‡ Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam kesanggupan dan keredhaan mereka menerima perubahan satu hukum kepada hukum lain. . ‡ Menguji golongan mukallaf (yang bertanggungjawab) dalam perlaksanaan kesyukuran sekiranya al-Naskh itu kepada yang lebih ringan dan kesabaran sekiranya alNaskh itu kepada yang lebih berat.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful