KONSEP PERTUNANGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : BEBERAPA ISU BERBANGKIT

Noor Lizza Mohamed Said Mohd Zamro Muda Muhammad Adib Samsudin

PENGENALAN

Permulaan kepada sesebuah perkahwinan Pasangan saling mengenali antara satu sama lain

DEFINISI PERTUNANGAN

Seseorang lelaki melahirkan hasratnya untuk berkahwin dengan seorang perempuan dengan memberitahu wali perempuan tersebut atau menerusi perantaraan wakil

SYARAT PERTUNANGAN

Perempuan dikahwini

itu

halal

Perempuan itu bukan pinangan orang lain

ISU-ISU BERKAITAN PERTUNANGAN
Melihat bakal tunang Kadar yang diharuskan untuk dilihat Waktu yang dibolehkan melihat bakal tunang Batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan Mungkir janji daripada berkahwin

Melihat bakal tunang

Melihat titik persamaan dan kesesuaian di antara kedua belah pihak sehingga lahir kecenderungan dalam diri mereka perasaan untuk berkahwin

Kadar yang diharuskan untuk dilihat
Mazhab Maliki dan Syaficiy Mazhab Hanafi dan Hanbali Sebahagian Mazhab Hanbali Mazhab Zahiri
Seluruh tubuh kecuali aurat mughallazah dengan syarat ia bukan sengaja didedahkan

Muka & kedua tapak tangan

Muka, kedua tapak tangan dan kedua tapak kaki

Kepala dan betis

Waktu yang dibolehkan untuk melihat
Mazhab Hanafi dan Syaficiy ‡ SEBELUM peminangan dan selepas seseorang itu berazam untuk berkahwin Mazhab Hanbali ‡ SELEPAS seseorang itu berazam untuk meminang perempuan tersebut seterusnya untuk mengahwininya. Mazhab Maliki ‡ Ketika TEMPOH PERTUNANGAN dan sebelum akad nikah

Batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan

Bukan suami dan isteri
Tidak boleh bertemu tanpa ditemani wali atau mahram perempuan

MUNGKIR JANJI DARIPADA BERKAHWIN

Putus tunang @ mungkir janji untuk berkahwin setelah wujudnya ikatan pertunangan

Mahar

Hadiah

Mahar
Imam Abu Hanifah, Malik, Shafi¶i dan Ahmad bersepakat

Mahar yang telah didahulukan dalam majlis pertunangan oleh pihak lelaki BOLEH dituntut kembali

Hadiah
Mazhab Hanafi ‡ Hendaklah dikembalikan sekiranya masih ada dalam simpanan si penerima ‡ Tidak boleh diminta kembali atau ganti nilainya oleh mana-mana pihak jika ia telah digunakan, rosak atau telah berubah sifat asalnya

Hadiah
Mazhab Maliki ‡ Lihat kepada pihak yang putuskan pertunangan. Jika dari pihak lelaki, maka dia tidak berhak meminta kembali barang-barang pemberiannya dan jika pihak perempuan yang mungkir janji, maka pihak lelaki berhak menuntut kembali barang-barang pemberiannya sama ada ia masih ada atau tidak. Jika barang-barang tersebut telah rosak atau telah digunakan, maka hendaklah dicari gantinya atau dinilai harganya kecuali terdapat perjanjian khusus yang dibuat semasa berlakunya pertunangan atau mengikut adat setempat

Hadiah
Mazhab Shaficiy ‡ Hendaklah dikembalikan sama ada ia masih wujud atau telah rosak sekiranya berlaku kemungkiran pertunangan. Sekiranya ia telah rosak, maka bayaran ganti rugi atau nilainya boleh dituntut oleh manamana pihak

Hadiah

Mazhab Hanbali ‡Tidak boleh dituntut kembali kerana ia dianggap sebagai hibah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful