You are on page 1of 20

PRIMJENA OTPORNIKA I

UKLOPNIKA
FINOMEHANIČKI OTPORNICI
Otpornici su finomehanički funkcijski elementi koji se
ubrajaju u skupinu elemenata za podešavanje .

Pomoću otpornika spajaju se elementi konstrukcije.

Zadatak otpornika je da pruže otpor relativnom


pomijeranju spojenih dijelova.
Oni mogu sprječavati kretanje (blokirati ga) ili ga otežavati
(usporavati).
Finomehanički otpornici se mogu podijeliti u dvije skupine:
 1. statički (graničnici, ustavljači i spojke)

 Statički otpornici pružaju otpor kretanju pokretnog dijela na nekom


putu koji može biti pravolinijskog ili kružnog oblika.

2. dinamički (odbojnici, kočnice i prigušnice).

Dinamički otpornici svojim otporom osiguravaju svom pomičnom


dijeli određenu brzinu kretanja
Graničnici pomaka

Statični su otpornici kojima se pokretnom dijelu ograničava


željena dužina pomaka.

Koriste se za ograničavanje dužine puta i za nadzor


ispravnosti rada nekoga uređaja i kao zaštita protiv
iskakanja pomičnih dijelova iz njihovih sjedišta.
Razlikuju se translatorni, rotacijski graničnici .
2. Prema mogućnosti namještanja dužine puta
a)neugodivi
b)ugodivi

3. Prema krutosti
a) Kruti
b) Elastični

Graničnici se najčešće izvode pomoću vijaka, zatika i pera.


Graničnik je u ovom slučaju jedan zub
pužnog kola koji ima veću debljinu od
debljine potrebne za normalan zahvat s
pužnim vijkom. Na tom se principu ponekad
grade i zupčanički graničnici.
Spiralni graničnik je tipični graničnik rotacijskog kretanja.

Graničnici rotacijskog kretanja često se postavljaju na


zupčanike.

U tom su slučaju graničnici segmenti koji se pomoću


vijaka i zatika učvršćuju na čeone plohe zupčanika.
Graničnici pomaka ugrađuju se u računre, pisače, fotokopirke, mjerne
uređaje, alatne strojeve, brojače novca.

Kod hidrauličnih mehanizama se koriste najčešće za ostvarivenje


automatskoga hoda radnog stola brusilice.

Graničnici preko razvodne poluge pomiču razvodne klipove, te


omogućavaju prolaz ulja pod pritiskom s lijeve ili desne strane glavnog
klipa koji pomiče radni radni stol.

Dužinu hoda regulišemo podešavanjem razmaka između graničnika.


Osim prethodno opisanog primjera upotrebe, koriste se još i kod
mehanizama za automatsko isključivanje posmaka alatnih
mašina.

Ono je moguće izvršiti polužnim mehanizmima, graničnicima i


pripadajućim pužem.

Kada graničnik udari u polugu njezin lijevi kraj će se spustiti, a


desni izdignuti.
Izdizanjem se oslobađa poluga na kojoj se nalazi puž te će usred
vlastite težine pasti i prekinuti zahvat s pužnim kolom .

 Time se prekida kretanje vretena i radni stol se zaustavlja.


1 postolje, 2 stub za
dizanje, 3 okretna vilica, 4 zadnje
klatno, 5 srednje klatno, 6 prednje
klatno,
7 osa povratne opruge, 8 specijalni
elektromotor, 9 štitnik pile, 10 list pile,
11.ručica za pokretanje radnog i
povratnog hoda, 12 radni sto, 13 radni
predmet, 14 ručno kolo za dizanje
stuba (2 ), 15 ručica za fiksiranje stuba
(2 ), 16 ručica
za fiksiranje ugla zakretanja vilice (3 ),
17 skala za očitanje zakretanja vilice
(3 ), 18 sklopka elektromotora, 19
naslon stola
Stolna kružna pila. 1 stalak, 2 radni sto, 3 posmični sto, 4 šina za
vođenje stola (3), 5 okretna konzola za vođenje stola (3), 6 stezač za upinjanje
radnog predmeta, 7 naslon, 8 pila, 9 zaštitna naprava, 10 otvor za odvođenje
strugotine
• Blanjalice su namijenjene finoj obradi ravnih površina
koje
su prethodno obrađene pilama.
 Alat — vratilo s uzdužno postavljenim noževima —
okrećući se oko svoje osi izvodi glavno kretanje rezanja v,
a posmak se s' vrši nasuprot smjeru kruženja sječiva.
 Radni stol mora se vratiti u početni položaj nakon svakog
radnog hoda. Smijer kretanja se određuje pomoću
graničnika koji su ugrađeni s donje strane stola.
Kada poluga mašine udari u graničnik , ona će povući polugu
koja će preokrenuti smjer rotacije zupčanika , te će radni stol
promjeniti smjer kretanja.
Shematski prikaz rada alata za
blanjanje i glodanje. 1 vratilo za noževe,
2 noževi, 3 klinaste pritisne letve, 4
vijci za pritezanje, 5 predmet obrade,
a dubina reza, v brzina rezanja, s'
brzina posmaka, a zadnji ugao, 3 ugao
klina, y prednji ugao
Gr an ičn ici se ko rist e za ogra niče nje hoda kl ipnjače ,a tim e i
hoda opruga vozila.
Graničnici sabijanja se nalaze iznad poklopca klipnjače ili na nekom
drugom mjest u na vozilu.

Vlačno opterećenje unutar amortizera ograničava se


mehaničkim,mehaničko-elastičnim i hidrauličkim graničnicima
Pri propinjanju graničnici razvlačenja drže također i osovinu vozila
DVOCJEVNI AMORTIZER MOTORNOG VOZILA