You are on page 1of 16

Hazel Anne M.

Endaya, MD
PANINIGARILYO
240 Pilipino ang
namamatay
kada araw dahil
sa smoking-
related diseases
WASTONG KALUSUGAN
• KUMAIN NG TAMA
• pagkain na madaming gulay at prutas
• Iwasan ang pagbili ng pagkain sa mga fast food
• Ugaliin ang pagtitimbang
1/6 sa mga batang may edad na 10-19 yrs old ay overweight
WASTONG KALUSUGAN
• REGULAR NA EHERSISYO
• Ayain ang pamilya na mag ehersisyo
• Iwasan ang pag gamit ng gadgets
WASTONG KALUSUGAN
• 60 minuto kada araw
• Epekto ng ehersisyo:
• Malakas na buto
• Malakas na pangangatawan
• Magandang pangangatawan
Ano ang mga dapat iwasan?
• Pag –inom ng alak
• Paninigarilyo
• Pag gamit ng pinagbabawal na gamot