You are on page 1of 33

MPU3122

HUBUNGAN ETNIK
TAJUK 1
HUBUNGAN ETNIK DALAM
PEMBINAAN NEGARA BANGSA
1.1
Pengenalan

1.2
1.3.1
TAJUK 1: Konsep Negara Era Konflik
HUBUNGAN Bangsa (1945 -1960)
ETNIK DALAM
PEMBINAAN
NEGARA 1.3 1.3.2
BANGSA Tahap-tahap Era tegang tetapi
Pembinaan Negara stabil (1961-1970)
Bangsa

1.3.3
Era Kesepaduan
Sosial (1971- kini)
1.1 Pengenalan
• Bergerak ke arah status negara
maju(Wawasan 2020)
• Mundur ke Maju (50 tahun)
• Peristiwa 13 Mei sebagai
– pencetus proses transformasi
– pembuka mata, ada sesuatu yang tidak kena
dari segi hubungan etnik
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Pembinaan Negara Bangsa sering
menjadi matlamat utama sesebuah negara
yang mempunyai masyarakat yang
berbilang kaum.
1.2 Konsep Negara Bangsa

Merangkumi 3 komponen :
 Negara
 Individu
 Bangsa
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Negara merujuk wilayah kewujudan
kelompok manusia
• Satu unit politik yang mempunyai
kedaulatan, tanggungjawab dan
kuasa menjalankan hal ehwal
pentadbiran sendiri.
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Negara menurut sains politik :
sekumpulan manusia yang
menduduki sebuah wilayah yang
tetap berada dibawah penyeliaaan
kerajaan dan tidak tertakluk kepada
kuasa luar.
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Menurut undang-undang
antarabangsa mesti ada elemen :
Penduduk
Wilayah
Kerajaan
Kedaulatan
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Individu merujuk manusia yang
merupakan penggerak kepada
bangsa dan seterusnya negara
• Individu adalah penting kepada
pembinaan negara bangsa.
1.2 Konsep Negara Bangsa
• Bangsa merupakan satu kesatuan
manusia yang hidup dalam
sesebuah negara.
• Bangsa ialah satu kumpulan besar
yang ahli-ahlinya mempunyai
kepercayaan bahawa mereka semua
terikat atas asas perkongsian identiti
sebagai satu kumpulan masyarakat
1.2 Konsep Negara Bangsa
Kesimpulannya :
Negara bangsa merujuk kepada
kombinasi masyarakat dan negara
yang berfungsi dalam wilayah yang
mengkhusus pensempadanannya
1.2 Konsep Negara Bangsa
Ciri @ Syarat Pembinaan Sebuah
Negara Bangsa :
• Kehidupan masyarakat dalam negara
tersebut bersatu padu tanpa berlaku
pemisahan atau diskriminasi
1.2 Konsep Negara Bangsa
Ciri @ Syarat Pembinaan Sebuah
Negara Bangsa :
• Penduduk dalam negara itu menerima hakikat
kehidupan bersama kaum lain dalam
masyarakat majmuk yang secara bersama
dibina oleh datuk nenek mereka. Mereka
menerima dan berkongsi nilai kebangsaan yang
sama dalam bentuk spt bendera kebangsaan
dan dasar kerajaan spt Dasar Pendidikan
Kebangsaan
1.2 Konsep Negara Bangsa
Ciri @ Syarat Pembinaan Sebuah
Negara Bangsa :
• Penduduk berkongsi pegangan kepada
satu ideologi politik yang sama (demokrasi
liberal)
• Penduduk mempunyai kepercayaan dan
keyakinan terhadap sistem pemerintahan
dan undang-undang negara
1.2 Konsep Negara Bangsa
5 Faktor Pengaruhi Pembinaan
Negara Bangsa :
• Integrasi
• Nasionaliti
• Nasionalisme
• Patriotisme
• Demokrasi
1.2 Konsep Negara Bangsa
5 Faktor Pengaruhi Pembinaan
Negara Bangsa :
• Integrasi
• Nasionaliti
• Nasionalisme
• Patriotisme
• Demokrasi
1.2 Konsep Negara Bangsa
Integrasi :
• Proses menwujudkan identiti nasional di
kalangan kumpulan-kumpulan yang sudah
terpisah dari segi budaya, sosial dan lokasi
dalam sesebuah unit politik
• Integrasi adalah perkara pengukuhan
perpaduan
• Aktiviti integrasi menghilang perasaan
perkauman atau kenegerian
1.2 Konsep Negara Bangsa
Nasionaliti:
• Merujuk kepada kewarganegaraan
• Elemen ini menwujudkan satu identiti kepada
semua orang di dalam negara sebagai
warganegara
• Contoh : Kad pengenalan, paspot
1.2 Konsep Negara Bangsa
Nasionalisme:
• Perasaan cinta kepada tanah leluhur
• Boleh dilahirkan dengan sentimen kebangsaan
seperti menyanyikan lagu kebangsaan atau
menaik bendera kebangsaan
1.2 Konsep Negara Bangsa
Patriotisme:
• Lanjutan daripada perasaan cinta kepada tanah
leluhur iaitu nasionalisme
• Elemen patriotisme hadir selepas wujudnya
perasaan nasionalisme
• Kemuncak patriotisme ialah kesetiaan teragung
oleh rakyat yang sedia berkorban nyawa untuk
tanah air yang dicintainya
1.2 Konsep Negara Bangsa
Demokrasi:
• “daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat”
• Demokrasi wujud kerana adanya rakyat dan
dicipta bagi kesejahteraan rakyat
• Negara bangsa wujud jika adanya kefahaman
mendalam tentang demokrasi
1.2 Konsep Negara Bangsa
Ancaman Pembinaan Negara Bangsa :
• Globalisasi (kesejagatan/dunia tanpa sempadan)
• Kepelbagaian budaya (positif/negetif)
• Pluralisme (kepelbagaian penduduk)
• Neo- Feudalisme (pemerintahan cara baru)
• Liberalisme (keterbukaan/kesederhanaan)
1.3 Tahap Pembinaan Negara Bangsa

• Bina Negara
• Bina Bangsa
• Penyertaan Rakyat
• Pengagihan Nilai-nilai Dalam Masyarakat
1.3 Tahap Pembinaan Negara Bangsa
Malaysia
• Era Konflik (1945-1960)
• Era Tegang Tetapi Stabil (1960-1970)
• Era kesepaduan Sosial (1971 – kini)
1.3.1 Era Konflik (1945-1960)

• Pasca Perang Dunia Kedua (Selepas PD2)


• Kehidupan masyarakat yang daif
• Kritikal dengan masalah etnik
• Konflik Cina- Melayu
• Rusuhan Etnik dan Buruh (mogok dan rusuhan)
• Zaman Darurat dan Ancaman Komunis
• Malayan Union
• Perubahan Kerajaan : Unitary kepada Federal
1.3.1 Era Konflik (1945-1960)

• Malaya Merdeka 1957


• Bermula pembinaan Tiang Seri (CLC,1949)
a) Keselamatan
b) Pembangunan Lima Tahun
c) Perundingan Etnik
1.3.1 Era Konflik (1945-1960)

• Waktu ini hanyalah pembinaan negara sahaja


• Malaysia diperintah oleh Parti Perikatan sebagai
kerajaan yang sah dan mendapat pengiktifaran
sebagai sebuah negara
• Awal 1957 – bentuk perhubungan yang longgar
akibat Dasar Pecah dan Perintah dan PD2
1.3.2 Era Tegang Tetapi Stabil (1961-1970)

• Pembentukan Malaysia 1963 banyak ketegangan


tetapi stabil yang bermaksud cabaran masih
wujud untuk menguji kesepaduan sosial rakyat
• Perjanjian Persekutuan dengan Sabah dan
Sarawak
• Konfrantasi 1963-1966 (Malaysia - Indonesia)
1.3.2 Era Tegang Tetapi Stabil (1961-1970)

• Konflik Etnik Terbuka 1964-1969


• Peristiwa 13 Mei 1969
• Kemasukan dan pemisahan Singapura
• Penubuhan Majlis Perundingan Rakyat
• Jabatan Perpaduan (JPNIN)
• Rukun Negara
• DEB dan Rancangan Malaysia Kedua
1.3.2 Era Tegang Tetapi Stabil (1961-1970)

• Pengajaran daripada Peristiwa 13 Mei


– Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa
(kehilangan nyawa, harta benda)
– Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk
eratkan perpaduan nasional dan keharmonian
antara kaum.
– Perpaduan nasional tidak akan tercapai jika
sebilangan besar rakyat adalah miskin.
– Setiap rakyat haruslah hormati satu sama
1.3.3 Era Kesepaduan Sosial (1971-Kini)

• Lebih 40 tahun keamanan dan kestabilan, kecuali


pada 2001 peristiwa Kg. Medan yang
mengingatkan bahawa faktor ekonomi sangat
penting untuk kesepaduan sosial.
• Slogan perpaduan dalam kepelbagaian
• Rakyat akui perbezaan boleh diselesaikan melalui
secara aman
• Kunci kesepaduan sosial ialah kematangan
rakyat
1.3.3 Era Kesepaduan Sosial (1971-Kini)

• Sedikit konflik etnik wujud tetapi dalam keadaan


stabil seperti bertikam lidah tetapi terkawal
• Rakyat terbuka menyatakan rasa tidak puas hati
• Harapan untuk ‘perpaduan’ tetap ada: 1Malaysia
• Era kesepaduan sosial adalah era pemantapan
interaksi antara masyarakat, negara dan pasaran
(M+N+P)
KSEIMPULAN

• Konsep pembinaan negara melibatkan


proses yang panjang
• Beberapa syarat perlu dilalui untuk
mencapai matlamat pembinaan negara
bangsa
• Memerlukan penyertaan menyeluruh
setiap anggota masyarakat