You are on page 1of 18

Remaja---Sebab dan Kesan

Gejala Sosial
Chuah Jia Hui
Ku Nur Amirah Bt Ku Ishak
Ooi Shu Ling
Tajuk tutorial
Bincangkan bagaimana remaja boleh
terlibat dalam gejala sosial dan kesan
kepada keluarga dan masyarakat.
Masalah
Individu

Tidak suka dikongkong oleh Terlalu taksub dengan


orang tua dunia yang serba moden

Terpengaruh dengan budaya Ingin mencuba sesuatu yang


luar baru
Terlalu
Kurang
taksub
didikan
dengan
agama
pekerjaan

Peranan Ibu Bapa

Kurangnya Keretakkan
sokongan rumahtangg
moral a
Hasutan daripada
rakan karib dan
Termakan dengan
segelintir remaja untuk
melakukan perkara kata-kata manis
yang tidak bermoral

Pengaruh Terpaksa
mematuhi arahan
Iman yang
lemah Rakan dari pihak yang
tidak
Sebaya bertanggungjawab
Sifat
Masyarakat
menunjuk-
sekeliling
nunjuk yang
yang suka
pantang
mencemuh
dicabar

Pemikiran
masyarakat
yang inginkan
Sukar Pengaruh kemajuan dan
mengikut
mengawal Masyarakat budaya barat
diri
Melayari laman sesawang yang tidak
Paparan tingkah laku yang negatif daripada
berfaedah dan penyebaran video atau
filem atau televisyen
gambar lucah

Terpengaruh dengan budaya barat yang Anatomi perempuan yang seksi dijadikan
dipaparkan simbol seks dalam majalah
Kesan kepada KELUARGA

Kesan Jangka Masa Kesan Jangka Masa


Pendek Panjang

• Menghampakan harapan ibu


bapa c c c Kerenggangan hubungan berlaku
• memaparkan contoh negatif
kepada adik-beradik
Kesan Jangka Masa Kesan Jangka Masa
Pendek Panjang

• Ahli keluarga terpaksa


menanggung dari segi Wujud masalah-masalah social
c c c
kewangan yang lain
• Imej keluarga tercemar
Kesan Jangka Masa Kesan Jangka Masa
Pendek Panjang

• Ketidakharmonian dalam
Berlaku masalah pergaduhan dan c c c kekeluargaan
perselisihan faham • Perkembangan iklim rumah
tangga yang tidak sihat
Akhirnya……
KESAN REMAJA
TERLIBAT DALAM
Kesan pengaruh gejala sosial
GEJALA SOSIAL
remaja
dalam kalangan masyarakat
TERHADAP
MASYARAKAT
Penyalahgunaan
dadah

Penyalahgunaan
teknologi Vandalisme

KESAN DALAM
MASYARAKAT

Gengsterisme Pergaulan Bebas


Kesan penyalahgunaan dadah dalam
masyarakat
Imej dan tahap ekonomi negara terjejas.

Daya pengeluaran ekonomi menurun

Pembiayaan kos rawatan pemulihan yang


tinggi

Ketenteraman masyarakat setempat


terganggu dan berasa tidak selasa
Kesan penyalahgunaan
teknologi dalam
kalangan masyarakat

Wujud Tiada
masyarakat yang kualiti
tidak mesra masa

Berlaku pelbagai Wujud suasana


penyebaran (tular) tegang antara
yang tidak berasas satu sama lain
Kesan vandalisme
dalam kalangan
masyarakat

Tidak dapat
menggunakan
kemudahan

Memberi contoh
Susah untuk meminta
yang tidak baik
perhubungan dalam
kepada generasi
baru kecemasan

Contoh telefon
awam rosak semasa
rumah jiran terbakar
Kesan
gengsterisme Hilang nilai kesopanan Membahayakan
dan kesusilan keselamatan
dalam masyarakat masyarakat setempat

masyarakat

Masyarakat lebih Keselesaan dan


bersifat ketentaman
mementingkan penduduk terganggu
Maruah
keluarga
tercemar Merosakan
Berlaku
institusi
pelbagai
kekeluarga
kesalahan
dalam
jenayah
masyarakat

Nilai nilai
ketimuran Pergaulan
dalam bebas
masyarakat