You are on page 1of 2

Soalan kuiz

1. Berikut merupakan konsep yang berkaitan dengan Program Pendidikan Inklusif (PPI),
kecuali
• Melibatkan semua pihak dari peringkat sekolah hingga ke komuniti
• Murid Berkeperluan Khas (MBK) belajar berasingan dengan murid normal
• Merangkumi bidang akademik dan bukan akademik
• Terdapat dua bentuk, iaitu inklusif penuh dan inklusif separa
2. Terdapat pelbagai faktor kritikal kejayaan PPI. Salah satu faktornya ialah
• Murid
• Emosi
• Masyarakat
• Fizikal
3. Ali merupakan Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang mengikuti PPI. Ali mempunyai
masalah penglihatan yang tidak terlalu serius. Peralatan yang perlu disediakan ialah
• Kerusi roda
• Kanta pembesar
• Tongkat
Masyarakat merupakan salah satu faktor kritikal kejayaan PPI. Berikut
merupakan pihak masyarakat yang dimaksudkan, kecuali
- Kakitangan awam
- Guru
- Ibu bapa
- Komuniti
Jabatan ini berperanan menyediakan program-program imunisasi
kepada bayi dan kanak-kanak berkeperluan khas. Jabatan yang
dimaksudkan ialah
• Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
• Kementerian Pelajaran Malaysia
• Jabatan Pendaftaran Negara
• Kementerian Kesihatan Malaysia