You are on page 1of 3

MANUAL PROSEDUR

KIT
SENI DALAM PENDIDIKAN
MTES3052
MAKLUMAT YANG PERLU ADA DALAM MANUAL
PROSEDUR
• Tahun pengajaran: Tahun 1/2/3/4/5/6
• Tajuk:
• Standard Kandungan:
• Standard Pembelajaran:
• Bahan yang digunakan dalam penghasilan kit:
• Prosedur penggunaan kit (senaraikan SEMUA
PROSEDUR/LANGKAH yang dijalankan oleh guru)
• Masukkan lirik lagu sebagai lampiran. Nyatakan juga lagu diubahsuai dari
lagu apa.
TAMBAHAN

• Pelajar boleh juga masukkan prosedur bergambar untuk meningkatkan


kefahaman pengguna tentang kit yang disediakan.