You are on page 1of 17

Servo letva volana

Letva volana važan je dio na vozilu.

 Na sebi ima zglobove, povezana je s volanom i servo


pumpom te preko nje naši pokreti na volanu dobivaju svoju
pravu dimenziju, odnosno pokrećući volan, pokreće se letva
volana koja onda usmjerava kotače na vozilu.

Radi se o dijelu na automobilu koji se doista mnogo koristi i


kao takav nakon nekog vremena sklon je habanju i kvarovima
Uz letvu volana vezana je i servo pumpa koja nam
omogućava lako, mogli bismo reći, damsko okretanje volana,
a ne da trebamo biti snagatori kao što su to trebali biti vozači
starijih vozila budući je okretanje volana bez servo pumpe
doista težak posao.

 Najčešći kvarovi su istrošeni krajevi spona, kuglasti zglobovi,


deformacija spona i zupčaste letve, luft između zupčaste
letve i zupčanika te curenje ulja
Volan je preko letve povezan s malim zupčanikom.

Njegova je zadaća pomicati drugu letvu koja je postavljena vodoravno


s obzirom na ovu koja je spojena s volanom i na sebi ima zupčanike
koji odgovaraju zupcima s kraja okomite letve.

Dakle, mi zapravo imamo dvije letve – okomitu koja je povezana s


volanom i vodoravnu koja spaja kotače.

Njihovim povezivanjem dolazi do toga da preko volana upravljamo


kotačima – lijevo, desno i pravo.
Revolucija u upotrebi letve volana zasigurno je bila servo pumpa koja
je omogućila lako okretanje i upravljanje.

 I prije su zupčanici bili tako izrađeni da bi vozaču omogućili


maksimalno lako okretanje volana, međutim i to je često značilo –
teško okretanje.

Servo pumpa povezana je sa zupčastim remenom motora, što znači


da sam motor pokreće pumpu koja u sebi sadrži ulje.

 Zapravo se radi o tome da se cirkulacijom tog ulja u pumpi stvara


pritisak koji omogućuje lakše okretanje letve, a samim time i volana.
• Servo pumpa je tlačna pumpa koja cirkulira ulje u sistemu do letve i
natrag
• Servo pumpa povezana je sa zupčastim remenom motora, što znači
da sam motor pokreće pumpu koja u sebi sadrži ulje.

• Zapravo se radi o tome da se cirkulacijom tog ulja u pumpi stvara


pritisak koji omogućuje lakše okretanje letve, a samim time i volana.
• Volan je povezan sa sistemom zupcanika koji rotacione pokrete
pretvaraju u linearne, koji dalje pokret prenose ka tockovima, koji se
okrecu u zadatom pravcu.

• Glavni sistem koji je zadužen za sprovodjenje ove operacije je letva


volana, koja u sebi i sadrži pomenuti set zupcanika

• Volan je letvom povezan sa omanjim zupcanikom, koji zapravo cini


drugi kraj iste.
• Taj zupcanik s kraja pomijera horizontalno postavljenu zupcastu
šipku, odnosno letvu, koja na sebi ima zupce koji odgovaraju zupcima
sa pomenutog zupcanika
• Kada pomjerite volan udesno, zarotirate kružni zupcanik, koji radom
svojih zubaca pomijera horizontalnu letvu.

• Ona je dalje u sprezi sa prednjim tockovima, koji se pomocu spona


pomijeraju u zadatom pravcu.
• Dakle, ovo nema nikakvog uticaja na slobodno rotiranje tockova – oni
su >zakaceni< za automobil pomocu osovina i slobodno rotiraju oko
istih pomocu lagera.
• Spone, koje su bitne za proces pomeranja tockova levo-desno, su u
vezi sa cijelim tim sklopom koji >nosi< tocak, pa je tako njegovo
rotiranje potpuno efikasno u odnosu na okretanje volana i
pomijeranje sistema letve.
• Rotacioni ventil kontroliše rad klipa i komora u zavisnosti od
smjera okretanja volana.

• Radi se o jednom komplikovanom sistemu, koji >otvara<


odredjene linije ulja ka klipu kada se volan okrene npr.
udesno, i naravno radi suprotno (otvara suprotne linije ulja)
u slucaju kada se volan okrene ulijevo.

• Iz tog razloga se ovaj ventil nalazi upravo na dijelu letve koji


je vezan sa volanom, dakle, još uvijek ima rotacionu kretnju i
ventil tako može da prepozna smjer rotacije.
• Sigurnosni ventil zadužen za oslobadjanje pritiska u slucaju prevelikog
broja okretaja pumpe.

• Kako je pumpa povezana sa samim motorom automobila, jasno je da


joj ne mogu odgovarati baš svi režimi obrtaja.

• Pri visokom broju obrtaja, pumpa bi bez sigurnosnog ventila stvorila


preveliki pritisak u servo-sistemu, što bi vjerovatno rezultiralo
uništenjem nekog od unutrašnjih sklopova
Servo sistem je složeni zatvoreni sistem koji služi za stvaranje
i usmjeravanje pritiska kako bi se smanjila sila koja nastaje
uslJed djelovanja vozila na neku podlogu i kako bi upravljanje
vozilom bilo znatno olakšano.

Uz pomoć pritiska, lakše se prevazilazi trenje točkova o


podlogu i volan je pri okretanju mnogo lakši.
• Mehanizam sa zupčastom letvom ili mehanizam sa ozubljenom
letvom se koristi za upravljanje motornim vozilima.

• Kružno kretanje upravljača pretvara se u pravocrtno bočno pomicanje


zupčaste letve koja je smještena između kotača i preko spojnih
dijelova ih pomiče.

• Ozubljene letve su ustvari zupčanici s beskonačnim promjerom,


kojima se kružno gibanje zupčanika pretvara u ravnocrtno gibanje
letve ili, rjeđe, obratno.