You are on page 1of 15

PENGURUSAN KEWANGAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH


SURAT PEKELILING KEWANGAN
BILANGAN 8 TAHUN 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN


KEWANGAN PERUNTUKAN
BANTUAN PERSEKOLAHAN
KEPADA SEKOLAH
BERDASARKAN PER KAPITA
MURID
SURAT PEKELILING BIL.5 TAHUN 2002
( 16 OKTOBER 2002)

TELAH DIBATALKAN

DIGANTI DENGAN

SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL. 8 TAHUN 2010


YANG DIGUNAKAN SEKARANG
(spk bil.8_2010)

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN


PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA
SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID

 BANTUAN GRAN PER KAPITA (PCG)


 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS)
BAB 7 -SUMBER KEWANGAN
Peruntukan kewangan diperoleh daripada :-
 Wang Kerajaan

 Bantuan Pusat Sumber Pendidikan

 Wang SUWA

 Sumbangan PIBG

 Sumbangan individu/syarikat

 Projek Khas

 Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi


daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran).
JENIS-JENIS TABUNG

 Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk


membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :-

 Jualan surat khabar/majalah


 Jualan cenderamata PSS
 Jualan Hari Kantin
 Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung
yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan
aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.
TANGGUNGJAWAB

 Penyelaras
 Bendahari PPS
 Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan
BELANJAWAN

 Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue


Print' yang telah dihasilkan
REKOD PENDAPATAN / PERBELANJAAN

 Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah


 Buku rekod tabung kewangan -
Penyelaras/Bendahari PSS
PEMBAHAGIAN KEWANGAN
1. KOLEKSI PSS
2. AKTIVITI PSS
3. KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN PSS
4. FIZIKAL PSS/PA
5. NILAM & KEM MEMBACA
6. PERKHIDMATAN PSS (PERALATAN BERTULIS,
BAIKPULIH)
7. PERKEMBANGAN STAF
8. HAL-HAL LAIN ( LEBIHAN)

* Bahagi ikut keperluan dan kepentingan PSS


PERATUS PEMBAHAGIAN PERUNTUKAN KEWANGAN PSS
PERANCANGAN PERBELANJAAN PUSAT SUMBER 2018

BAHAGIAN (%) PERANCANGAN KOS PECAHAN SUMBER


KEWANGAN
1. KOLEKSI PSS

2. AKTIVITI PSS

3. KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN PSS

4. FIZIKAL PSS/PA

5. NILAM & KEM MEMBACA

6. PERKHIDMATAN PSS
(PERALATAN BERTULIS, BAIK PULIH)

7. PERKEMBANGAN STAF

8. HAL-HAL LAIN

JUMLAH
*RM
*Tertakluk pada perubahan jumlah murid.
Disediakan oleh:
BAHAGIAN (%) PERANCANGAN KOS PECAHAN SUMBER
KEWANGAN
1. KOLEKSI PSS (30%) 1. BUKU RM 939.60 KERAJAAN
2. MAJALAH
3. AKHBAR

2. AKTIVITI PSS (20%) 1. PAMERAN BERTEMA RM 626.40 KERAJAAN


2. KEMPEN / AKTIVITI BULAN MEMBACA
3. AKTIVITI BULAN KEMERDEKAAN
4. KURSUS PENGAWAS PSS

3. KECERIAAN DAN PEMBANGUNAN 1. CAT SIMEN/SPRAY RM 156.60 KERAJAAN


PSS (5%) 2. WARNA PLAKA
3. BERUS CAT

4. FIZIKAL PSS/PA (5%) 1. WAYAR INTERNET RM 156.60 KERAJAAN


2. ARIAL TV ASTRO

5. NILAM & KEM MEMBACA (20%) 1. AKTIVITI NILAM RM 626.40 KERAJAAN


2. SIJIL NILAM
3. CENDERAHATI

6. PERKHIDMATAN PSS 1. PLASTIK LIMENATING (6 KOTAK)


(PERALATAN BERTULIS, BAIKPULIH) 2. INK PRINTER
(10%) 3. KERTAS WARNA (4 RIM)
4. KERTAS A4 (4 RIM)
5. DAWAI KOKOT (NO 3 & 10 X 12) RM 313.20 KERAJAAN
6. SALOTEP ( 2 ’X 12)
7. DOUBLESIDER (2’ X 12)
8. SALEFOMTAPE (1’ X 10)

7. PERKEMBANGAN STAF (5%) 1. KURSUS / BENGKEL RM 156.60 KERAJAAN


2. KURSUS / BENGKEL PENGHASILAN
BBM
8. HAL-HAL LAIN (5%) RM 156.60 KERAJAAN

JUMLAH
RM 3132.60
SEKIAN TERIMA KASIH