You are on page 1of 19

Pengurusan Disiplin

• Meningkatkan peratus kehadiran pelajar ke tahap KPI JPN- 95% dan ke


atas.

• Mewujudkan satu sistem pengurusan kehadiran pelajar yang efisyen


dalam mengawal prestasi kehadiran pelajar.

• Mengurangkan gejala disiplin dalam kalangan pelajar.

• Meningkatkan keprihatinan sekolah dan ibu bapa dalam menangani


isu kehadiran dan gejala disiplin dalam kalangan pelajar.
Persekitaran sekolah yang bersih
Majlis Pelancaran Kempen Menangani Wabak Denggi
Peringkat Sekolah
Ceramah Keselamatan Kebakaran dan Tatacara
Penggunaan Alat Pemadam Api