You are on page 1of 16

VISITING THE SAN DIEGO ZOO (IN HD)

Sila klik link yang berikut:


https://youtube.com/watch?v=k4DdsyQV08A
Seorang yang bertanggungjawab memastikan
Pengembala Haiwan pengurusan dan kemandirian sesuatu haiwan
di zoo terbela.
Penjual Tiket
 Bertugas untuk menjual
tiket di kaunter tiket.
Pemandu Bus
 Memandu bus dari satu destinasi ke satu
destinasi.
Pemandu
Buggy
 Memandu kereta
Buggy, iaitu kereta
kecil tanpa bumbung
yang digunakan
untuk tujuan
rekreasi.
Jurulatih Seorang yang bertanggungjawab melatih
Haiwan haiwan untuk melakukan sesuatu aktiviti.
Pekerja Maskot
 Individu yang
menggunakan
maskot berbentuk
seseorang, binatang
atau objek lain yang
dianggap dapat
membawa
keuntungan untuk
menghiburkan orang
lain.
Pemuzik
 Seseorang individu yang menulis
atau memainkan muzik
Penulis Buku
Individu yang
melakukan
pekerjaan
menulis
Pemandu
Pelancong
 Pekerjaan professional yang
memberikan perkhidmatan
kepada pelancong atau mana-
mana orang lain dengan
memandu mereka demi
bayaran apabila melancong di
bawah subseksyen 21 (1) , Akta
Industri Pelancongan 1992
SOSIAL

Kawasan Lawatan & Pembelajaran


EKONOMI

Peluang Pekerjaan
POLITIK