You are on page 1of 1

PERANAN GURU

Peraturan
Persekitaran Persekitaran dan rutin bilik
fizikal psikososial darjah

Mewujudkan sudut Peka terhadap Ayat peraturan yang


pembelajaran misalnya perbezaan murid dibuat hendaklah
sudut membaca ringkas dan jelas.
Mewujudkan
komunikasi Dipersetujui oleh
Pemandangan murid
terbuka semua murid.
mesti jelas dan tidak
terhalang

Menggalakkan Mengelakkan
perkongsian idea daripada
Susun atur perabot
menggunakan
yang membolehkan
perkataan ‘jangan’
murid bergerak.