PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kenal pasti dan huraikan unsur-unsur penerapan nilai alam sekitar dalam aktiviti ko-kurikulum di sekolah-sekolah (yang anda menjalani pratikal) dan cadangkan 3 aktiviti kokurikulum lain beserta pelaksanaannya yang boleh digunakan bagi melahirkan pelajar-pelajar yang peka dan prihatin terhadap alam sekitar.

VISTER ALBERT, MEM LARING, HEDDIE LIM, dan HARTINI DUIS

SEJARAH PENERAPAN PAS DALAM P&P
‡ Di perkenalkan pada 1998. ‡ Penerbitan buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar merentas Kurikulum oleh Pusat Perkembangan kurikulum Kementrian Pelajaran Malaysia.

PENYEPADUAN PAS Kurikulum .

PENYEPADUAN PAS Kurikulum Ko-Kurikulum .

motivasi dan kesediaan untuk terlibat i) i) . interaksi antara manusia dan persekitarannya Pendidikan DALAM alam sekitar .mengembangkan kemahiran dan nilai Pendidikan UNTUK alam sekitar .PENDEKATAN KURIKULUM i) Pendidikan TENTANG alam sekitar .membina kesedaran. mengembangkan etika.kefahaman tentang sistem alam.

kitar semula .PENERAPAN PAS DALAM P&P a) Penerapan nilai-nilai murni Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti pembelajaran b) Menyediakan rangsangan aktiviti yang membina kreativiti pelajar bagi menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar c) Penggunaan sumber/alat bahan bantu belajar berunsurkan Pendidikan Alam Sekitar bahan terbuang.

Unit Beruniform Perkhemahan Gotong-royong Kitar semula Kajian flora dan fauna Pameran Hari Alam Sekitar Membuat baja kompos Lawatan sambil belajar Papan kenyataan Pendekatan Kokurikulum Persatuan dan kelab Ceramah/bengkel Pertandingan Lawatan Sukan dan permainan Pengurusan stor Penjagaan padang Mencipta peralatan sukan daripada bahan terbuang Marathon jogathon .

16 Nilai-Nilai Murni Alam Sekitar Kerjasama Perubahan berterusan Rendah diri Ekonomi bukan segalanya Menghormati alam Kehidupan seimbang Kesedarhanaan Kerosakan minima Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap individu Mengekalkan kepelbagai hidupan Mengiktiraf hak generasi akan datang Perlindungan dan pemulihan ekosistem Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik .

Program Mewujudkan Pelapis Pengurus Alam Kerjasama Perubahan berterusan Rendah diri Ekonomi bukan segalanya Sekitar Menghormati alam Kehidupan seimbang Kesedarhanaan Kerosakan minima Mencintai persekitaran Etika melebihi hukum Kemapanan ekosistem Tanggungjawab setiap individu Mengekalkan kepelbagai hidupan Mengiktiraf hak generasi akan datang Perlindungan dan pemulihan ekosistem Mengalami dan menghayati sendiri lebih baik .16 Nilai-Nilai Murni Alam Sekitar 1.

‡Meletakkan kepentingan nilai alam sekitar sebagai satu prioriti utama dalam semua program pembangunan. . ‡Memupuk nilainilai mencintai dan bertanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. TUJUAN ‡Menyedarkan muridmurid tentang nilai alam sekitar bagi menentukan survival manusia dan hidupan lain.‡Memperluaskan kesedaran pendidikan alam sekitar dalam semua aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat.

OBJEKTIF Memberi kesedaran kepada muridmurid tentang kesan buruk akibat kelalaian penjagaan alam sekitar. .Melatih murid-murid untuk memikul tanggungjawab menjaga alam sekitar.

SKUAD PERPARITAN DAN LONGKANG 5 PASU 1 KELAS AKTIVITI ANUGERAH PERSATUAN LESTARI SEKOLAH SIFAR SAMPAH PEMANTAUAN OLEH SKUAD C-TEEN .

Hadiah hamper dan markah merit akan diberikan kepada pemenang. Buat laporan kesihatan tanaman pada waktu perhimpunan serta umumkan tanaman tersubur. Tujuan beri pendedahan dan cara penjagaan tanaman hiasan kepada pelajar. Diletakkan di Taman Lestari Sekolah.1. 5 PASU 1 KELAS Setiap kelas akan menjaga tanaman masing2. Renjer Lestari akan buat pemantauan dan penilaian sebulan sekali. .

. Persatuan tersebut dikehendaki melakukan tugas-tugas penjagaan alam sekitar mengikut kreativiti masing-masing misalnya membuat landskap tanaman hiasan atau tanaman herba. ‡Setiap bulan Renjer Lestari akan membuat pemantauan dan juga penilaian. ‡Hadiah hamper dan markah merit akan diberikan kepada pemenang. ‡Setiap persatuan akan diberikan 1 lot di kawasan sekolah.2. ANUGERAH PERSATUAN LESTARI ‡Meningkatkan kesedaran dan penglibatan murid dalam penjagaan alam sekitar.

3. ‡Mengajar murid-murid mencintai dan mengambil berat terhadap kebersihan alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka. ‡Setiap murid akan didemerit 1 markah untuk 1 sampah yang dijumpai oleh pengetua atau melalui pemantauan pengawal keselamatan setiap hari. SEKOLAH SIFAR SAMPAH ‡Tingkatkatkan kesedaran dan membentuk warganegara yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. . ‡Murid-murid akan diberikan semula markah yang didemeritkan sekiranya tiada rekod pembuangan sampah.

PEMANTAUAN OLEH SKUAD C-TEEN ‡Mendedahkan murid-murid dengan budaya hidup yang bersih dan sihat. ‡Membantu mengekalkan kantin sihat dan bersih. ‡Mengajar kebersihan murid-murid persekitaran mencintai dimanapun mereka berada.4. .

5. . ‡Memantau kebersihan parit dan longkang 2 kali seminggu. SKUAD PERPARITAN DAN LONGKANG ‡Memupuk keselamatan. dan penghargaan kesyukuran yang berkaitan dengan alam sekitar. nilai-nilai kebersihan. ‡Menjalankan tugas hapus tempat pembiakan denggi 2 kali seminggu.

PUSAT SUMBER FAKTOR KELESTARIAN ALAM SEKITAR SEKOLAH .

kini pusat sumber sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai tempat rujukan tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk menjana pelbagai bidang keilmuan.PENGENALAN Pusat sumber merupakan salah satu tempat untuk membuat rujukan bagi meluaskan ilmu pengetahuan. Setiap sekolah pasti terdapat setidak-tidaknya satu pusat sumber. . Seiring dengan pembangunan negara. Pengetahuan alam sekitar ialah salah satu bidang keilmuan yang diketengahkan oleh pusat sumber sekolah.

TUJUAN : Menjadikan pusat sumber sebagai salah satu pusat pembelajaran alam sekitar OBJEKTIF: Mengenalpasti inisiatif pusat sumber sekolah sebagai pusat rujukan Mendedahkan kegunaan bahan dalam pusat sumber sekolah sebagai salah satu sumber kesedaran terhadap alam sekitar Memberi peluang kepada para pelajar untuk mengetahui lebih lanjut tentang alam sekitar .

D) Besi Alat-alat teknologi yang lama seperti Chemical Balance dan Slide Projector dijadikan sebagai bahan pameran. B) Kayu Dijadikan sebagai bingkai gambar dan rak majalah. Meja kayu yang lama dijadikan sebagai meja kaunter di sudut mini muzium. Dijadikan sebagai perhiasan seperti pohon/pokok. 1) Penggunaan bahan terbuang. Seterika lama yang menggunakan arang dijadikan sebagai pasu bunga perhiasan . A) Buluh Dijadikan sebagai sebuah alat muzik iaitu angklung. C) Kaca Pinggan-pinggan lama digunakan semula sebagai pameran barang antik.Inisiatif yang diambil untuk melestarikan alam sekitar sekolah. .

2) Bahan bacaan. B) Bahan ilmiah Buku yang berunsurkan ilmiah seperti Ensiklopedia dan lain-lain juga disertakan sebagai bahan bacaan mengenai alam sekitar. .. A) Majalah Majalah yang berkaitan dengan alam sekitar dijadikan sebagai bahan bacaan sampingan di sudut bacaan santai. Contohnya : Majalah Era Hijau.

PROGRAM KEMPEN KITAR SEMULA .

TEMPOH PELAKSANAAN 1 Bulan MISI Pengurangan jumlah sampah bermula dari kediaman masing-masing.KUMPULAN SASARAN Semua murid tahun 1-6 dengan kerjasama ibu Bapa. .

Kesedaran tentang kepentingan mewujudkan persekitaran tempat tinggal yang sihat dan bersih. Pengetahuan kepada golongan kanak-kanak tentang kaedah yang boleh digunakan untuk menyelamatkan hutan kita.OBJEKTIF PELAKSANAAN Tingkatkan kesedaran kanak-kanak tentang kepentingan mengekalkan keindahan alam semulajadi. . Tingkatkan kesedaran kanak-kanak bahawa kitar semula bolehmenjimatkan kos dan tenaga Penerapan nilai-nilai murni. Mendidik kanak-kanak tentang kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan pencemaran .

kanakkanak dapat belajar mengasingkan bahan-bahan yang boleh dikitar semula dengan sisa makanan. Pengumpul terbanyak akan diberi ganjaran KUPON DISKAUN pembelian buku Dengan kerjasama ibu bapa.SENARAI AKTIVITI WUJUDKAN PUSAT PENGUMPULAN BAHAN KITAR SEMULA TONG KITAR SEMULA DIKEDIAMAN MASING-MASING Murid digalakkan menghantar bahan-bahan kitar semula ke pusat ini. RASIONAL Murid dapat juga manfaat dan budaya membaca dapat ditingkatkan RASIONAL Pengurangan jumlah sampah di rumah dan melatih kanak-kanak .

RASIONAL Kaedah terbaik menambah jumlah tabungan atau wang saku RASIONAL Mendidik murid menjadi lebih kreatif .KERJASAMA DENGAN BANK KITAR SEMULA PERTANDINGAN REKA CIPTA Murid berpeluang menghantar bahan kitar semula dan mendapatkan cop (buku bank kitar semula) bagi memudahkan tuntutan Pertandingan reka cipta yang akan dipertandingkan di hari kemuncak kempen. Hasil terbaik boleh dijual kepada ibu bapa.

agar mereka dapat memainkan peranan yang aktif dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan isu-isu persekitaran secara prtikal? .KESIMPULAN Adakah dengan menyepadukan PAS dalam kurikulum dan Kokurikulum dapat menghasilkan para pelajar yang menghayati sikap positif dan menguasi kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful