You are on page 1of 61

MEHANIKA FLUIDA

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Napomena o literaturi/knjizi:
Ovaj se dio sadržaja kolegija
ne nalazi u knjizi Dobrinić-Bonato nego u knjizi Dobrinić-Mandić
(u izdanju Pomorskog fakulteta Rijeka) (u izdanju Tehničkog fakulteta u Rijeci)

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
UMJESTO MOTIVACIJE

Što nam uopće ostane iz fizike?


Provjera prirodoznanstvene pismenosti

Obrazovanje je ono što ostane


kad se sve što se u školi učilo
– zaboravi.
R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
Naše malo istraživanje prirodoznanstvene pismenosti, 2008

Pitanja
odabir
školska vs. popularna
26 s ponuđenim odgovorima + 10 konceptualnih

Uzorak
167 ispitanika u dobi od 20 do 75 godina
Hvala anketari

studenti 4 god. ak g. 2007/08 studijskih grupa MF, FP

Leana Dobša
Danaja Glavičić
Sanjin Gotić
Ivona Lambaša
Daria Ljubobratović
Julijana Ljubojević
Iva Mrša
Darko Muža
Robert Peter
David Rajlić
Petra Peloza
Ivana Poljančić
Mirjana Štimac
R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
Dobna struktura ispitanika

+65 g.
55-65 g.
4%
9%
1
2

45-55 g. 3
17%
4
54% 15-25 g.
5
6
35-45 g. 7%

9%
25-35 g.
35%
muškarci
Spolna struktura ispitanika

žene
65%

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike


R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
Obrazovna struktura ispitanika


Fakultet 12% 1%5%

1
2

3
42% 4
Gimnazija
5
40%
R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
Semafor odgovora za konceptualna pitanja

NETOČAN

NE ZNAM

TOČAN

PRIBLIŽNO TOČNO, NA TRAGU


R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
8. Gdje je veći tlak zraka, na morskoj razini ili na vrh Učke?

8
0

37
47

16
9
9. Zašto ulje pliva na vodi?

29

14
6

51

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike


R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike
10. Zašto brod pliva, a sjekira ne iako su oboje od željeza?

10
16
29

34
20
FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
FLUIDI = TEKUĆINE

U RAZGOVORNOM JEZIKU - plin nije tekućina, a riječ „kapljevine” rijeđe koristimo.

U FIZICI - tekućina i fluid su sinonimi. Kapljevine i plinovi su tekućine.


Zrak je plin, a time je i tekućina tj. fluid. Voda je kapljevina, a time je i tekućina tj. fluid.
MEHANIKA FLUIDA

FIZIKA 1
STATIKA FLUIDA – zakoni djelovanja sila na fluid u mirovanju

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


DINAMIKA FLUIDA – djelovanja sila koje izazivaju gibanje
fluida i silama među fluidom i stijenkom

KINEMATIKA FLUIDA – opis fluida u gibanju neovisno o uzrocima


MEHANIKA FLUIDA

FIZIKA 1
AEROMEHANIKA HIDROMEHANIKA
(opis stlačivih fluida) opis nestlačivih fluida

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Aerostatika Hidrostatika

Aerodinamika Hidrodinamika
STATIKA FLUIDA

Fluid u mirovanju

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


KAPLJEVINE I PLINOVI - STLAČIVOST
TLAK
Sile pritiska
- međudjelovanja čestica fluida
- sile F okomite na stijenku posude koje uzrokuju pritisak
TLAK

Ako sila pritiska nije jednaka u svim dijelovima površine

F

FIZIKA 1
p Srednji tlak
S

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


F dF
p  lim  Pravi tlak
S 0 S dS

Vektorski
 
dF  pdS

Vektor čiji je smjer definiran kao okomit na ravninu u


kojoj leži element površine dS
STLAČIVOST

Promjena obujma fluida djelovanjem vanjske sile (tlaka)

FIZIKA 1
1  dV 
        Pa 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


STLAČIVOST
V  dp T

Označava smanjenje Promjena obujma


obujma nastala kod T = konst.
PASCALOV ZAKON

Kad vanjska sila djeluje na fluid tlak se jednoliko širi u svim smjerovima
unutar obujma tekućine i djeluje u svim njezinim točkama

FIZIKA 1
F1 F2
p 

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S1 S 2

Vanjski - hidraulički tlak

Hidraulički uređaji
PASCALOV ZAKON

U svakoj točki mirnog, nestlačiva fluida tlak je jednak.


PASCALOV ZAKON - PRIMJENA

Hidraulički uređaji
HIDROSTATIČKI TLAK
- postoji zbog težine tekućine

F1 F1  pa S
atmosferski tlak
h G G  m  g  gV  ghS : S
pa S  pS  ghS

FIZIKA 1
FF
F2 F2  p S p  pa  gh

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


tlak u tekućini na dubini h

Hidrostatički tlak
Zamišljeni valjak tekućine je u ravnoteži: F2  F1  G

S
 h
V
HIDROSTATIČKI TLAK

FIZIKA 1
p  pa  gh

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


- ovisi o dubini (visini stupca tekućine), gustoći fluida i gravitacijskom ubrzanju

- tlak na dubini h je jednak i djeluje u svim smjerovima

- ne ovisi o obliku posude


HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE

ZAKON SPOJENIH POSUDA

Koliki je hidrostatički tlak u točkama A,B,C,D ?

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Jednak, on ovisi samo o dubini.
HIDROSTATIČKI TLAK- PRIMIJENA

Određivanje gustoće nepoznate tekućine


HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE

HIDROSTATIČKI PARADOKS
Količine tekućine u posudama su različite.

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?


HIDROSTATIČKI PARADOKS

Duljine stupca tekućine u posudama su nejednake.

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?


HIDROSTATIČKI PARADOKS

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?


HIDROSTATIČKI PARADOKS
Hidrostatički tlak ovisi o visini stupca tekućine (dubini) h,
a ne o količini vode, niti o obliku posude.

Hidrostatički tlak je jednak

FIZIKA 1
u sve tri posude.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Hidrostatički tlak je jednak
u sve tri posude.

Hidrostatički tlak je jednak


u svim posudama.
– tlak
ATMOSFERSKI TLAK
težine stupca zraka

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


http://eskola.hfd.hr/
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku
Otto von Guericke
ATMOSFERSKI TLAK – dokaz

17.st.
Magdeburške polukugle
ATMOSFERSKI TLAK – mjerenje

Torricellijev pokus

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku


Evangelista Torricelli
17.st.

http://eskola.hfd.hr/
Jedan od prvih dokaza postojana i mjerenja atmosferskog tlaka

Osnova je naprave za mjerenje tlaka zraka - barometra.


ATMOSFERSKI TLAK – mjerenje

Torricellijev pokus – prvo mjerenje atmosferskog tlaka

p1=0

FIZIKA 1
pa pa pa  gh  p1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


h

=0
pa  gh
Hg

Nakon uvrštavanja gustoće žive, g i izmjerene h:

pa  101325 Pa
UREĐAJI ZA MJERENJE TLAKA (MANOMETRI, BAROMETRI..)
ATMOSFERSKI TLAK – relacija

Barometarska formula
Opisuje smanjivanje tlaka s nadmorskom visinom

Povećanjem h tlak se smanjuje

FIZIKA 1
p  p
dp   gdh 
h

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


p
Podrazumjeva se odnos tlaka i temperature :
pV  konst.
poVo  phVh
h
m m
Iz izraza za gustoću po  ph
p0 o h
m m
 V
V 
Barometarska formula
m m
po  ph
o h :m

po ph po
 h  ph

FIZIKA 1
o h gustoća na visini h
o

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Uvrštavanjem u relaciju
 slijedi

o
dp  
po
ph gdh

p h
dp
p0     0 g  dh
po
p 0

p0 ln p  ln p0    o gh
Barometarska formula

p0 ln p  ln p0    o gh : p0

p o 
o
  gh p gh
ln e p0
p0 p0

FIZIKA 1
p0
o

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


 gh
p p  p0e p0

po Barometarska formula
Eksponencijalno smanjivanje tlaka
s nadmorskom visinom

h
http://eskola.hfd.hr/
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku
Atmosferski tlak - pokusi
Hidrostatički i atmosferski tlak

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku


http://eskola.hfd.hr/
Unutarnji je tlak hidrostatički.

Vanjski tlak na stijenku je atmosferski tlak.


KLEPSIDRA - VODOKRADICA - VODENI SAT

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku


Ako joj je grlo nezačepljeno, voda istječe kroz
rupice, a ako se grlo zatvori prstom, voda neće
istjecati.

Empedoklo (5.st. pr.n.e.) je zaključio da se neka


nevidljiva tvar u posudi opire ulasku vode te da
to može biti jedino zrak.

http://eskola.hfd.hr/
Legenda kaže da je Empedoklo i poginuo skočivši
u oduševljenju svojega otkrića u grotlo vulkana
Etne.
UZGON - ARHIMEDOV ZAKON

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Arhimed iz Sirakuze
(287.- 212. pr.n.e.)

Otac hidostatike i inženjerstva


UZGON
Sila kojom fluid djeluje na tijela koja su u nj uronjena.

pa

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
h1 Tlak na gornjoj bazi kvadra
F1
p1 p1  pa   f gh1
h2
h V Tlak na donjoj bazi kvadra

p2 p2  pa   f gh2
F2
f
UZGON
Tlakovi Sile
p1  pa   f gh1 F1  p1S
Uzgon je rezultatna razlika sila

p2  pa   f gh2 F2  p2 S -

FIZIKA 1
Fu  F2  F1  p2 S  p1S  ( pa   f gh2  pa   f gh1 ) S
  f g (h2  h1 ) S

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


V
  f gV
Fu   f gV
Fu  m f g ARHIMEDOV ZAKON

Tijelo uronjeno u fluid izgubi prividno na težini onoliko koliko teži istisnuti fluid.
Ako je tijelo uronjeno u fluid djelomično, sili uzgona pridonosi samo onaj
dio obujma koji je uronjen u fluid.
UZGON

Smjer djelovanja uzgona – suprotan od smjera sile teže

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
FU

FG

f
UVJETI PLIVANJA TIJELA
1. Uzgon je jednak sili teži

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
t =  v
Tijelo lebdi
UVJETI PLIVANJA TIJELA

2. Uzgon je manji od sile teže

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
t > v
Tijelo tone
UVJETI PLIVANJA TIJELA

3. Uzgon je veći od sile teže

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 t < v
Tijelo pliva
Gdje je najlakše naučiti plivati?

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Mrtvo more ("Slano more", "More smrti" ili "Lotovo more") zapravo je
slano jezero smješteno na Srednjem istoku između Jordana i Izraela

Sadržaj je soli u Sredozemnom moru tek oko 3 posto, a u Mrtvom je


moru – jezeru salinitet 10 puta veći te iznosi i do 33 posto.
Uzgon u zraku – helijev balon

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Uzgon u zraku – ... može i bez helija... ako zagrijavanjem
smanjimo gustoću plina u balonu

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Plivanje tekućina na tekućinama

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Miš –maš
Oranžada i crno vino
“Plivanje” krutina na krutinama – “magični grah”

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2011
Načelo rada libele - plivanje zračnog mjehurića

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
“Hip-hop grožđice”

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2011
Aristotelovo jaje

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2011
Znate li da..

… jaje u slanoj vodi pliva, a u običnoj vodi tone

.. da je plivanje jajeta način ispitivanja njegove svježine?


Na 0,5 l vode doda se 120 g kuhinjske soli. Ako je starost jajeta manja od jednoga
dana, u tako pripravljenoj otopini tone, ako je starije od dva dana, lebdi, a ako
je starije od pet dana, jaje pliva. Razlog ovoj pojavi jest stvaranje plinova u jajetu
koje nije svježe zbog čega se gustoća i težina jajeta smanjuju u odnosu na
gustoću otopine i uzgon.

… (i nešto iz CSI) da utopljenik ispliva na površinu vode zbog plinova u


plućima nastalih truljenjem
Postupak
Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom
Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko milimetara
Kartonom prekri čašu s vodom
Oprezno okreni čašu i položi je na čašu s vinom, ali pazi da se rubovi čaša dobro poklapaju i
da je rupica približno na sredini otvora čaša.
Ravnoteža na poluzi s uzgonom

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2011
Dvije čaše su u ravnoteži na poluzi.
U jednu umočimo prst.
Koja strana će prevagnuti ?

Pokus je još bolje zamisliti s utegom umjesto prsta i


vagom umjesto poluge.
Prevagne strana vage s prstom

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2011
Objašnjenje: prst tlači vodu, a voda tlači dno posude i djeluje na polugu.
Razina vode se u časi s prstom digne, na njezinu dnu je veći hidrostatički tlak.
To znači da je veća i sila.
Tlak se u tekućinama i plinovima prenosi na sve strane.

Objašnjenje uzgon / što moramo primijetiti


- ne djeluje samo voda na uteg nego i uteg na vodu
- tijelo (uteg) ne djeluje na drugo tijelo (dno čaše, podlogu) samo kad se dodiruju
- ishod pokusa NE ovisi o gustoći uronjenog tijela (prsta/utega).
Neki misle da je razlog pojave to što se uranja gušće tijelo pa ono promijeni srednju
gustoću tekućine (ne, porinuće broda ne promijeni srednju gustoću mora  )
Dodatni izvori

B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, 101 pokus iz fizike – mehanika i valovi, ŠK, Zg, 2011

M. Butorac, Plivanje i uzgon, diplomski rad Filozofski fakultet Rijeka, 2005

Strujanje i njegove posljedice, Hokus pokus fizika, e-radionica e-škole fizike, Rijeka, 2006
Priča o zraku, Hokus pokus fizika, e-radionica e-škole fizike, Rijeka, 2006
http://eskola.hfd.hr/hokus_pokus/index.htm

Željko Andreić, predavanja iz fizike na Sveučilištu u Osijeku


http://rgn.hr/~zandreic/studenti/fluidi/Fluidi_skripta_web_2.pdf

Plivanje i uzgon, e radionica, radni materijali, Odjel za fiziku Sveučilište u Rijeci


http://www.phy.uniri.hr/~vlabinac/docu/drugo/uzgon/h_i_a_tlak.htm