You are on page 1of 20

ALFABETUL

VALORILOR
UMANE
B U G A V I O L E TA , P P 4 1 Z
LITERA A

• Adevăr
• Ajutor
• Ambiție
• Armonie
• Atitudine
• Amabilitate
LITERA B

• Bunătate
• Bogăție
• Bunăstare
• Bunăvoință
LITERA C

• Credință
• Compasiune
• Cugetare
• Calm
• Cinste
LITERA D

• Demnitate
• Democtație
• Dăruire
• Duioșie
• Dragoste
• Disciplină
LITERA E

• Empatie
• Entuziasm
• Eleganță
• Eficiență
LITERA F
• Fericire
• Frumusețe
• Fidelitate
• Ferm
• Filantropie
• Flexibilitate
• Flexibilitate
LITERA G

• Generozitate
• Grație
LITERA H

• Hărnicie
• Hotărâre
LITERA I
• Importanță
• Independență
• Ingeniozitate
LITERA Î

• Împlinire
• Încelepciune
• Îndemânare
• Încredere
LITERA L

• Libertate
• Loialitate
LITERA M

• Modern
• Muncitor
• Mărinimos
• Modest
• Milostiv
LITERA O

• Onestitate
• Omenie
• Onoare
LITERA P
• Prietenie
• Putere
• Pace
• Perseverență
• Perfecțiune
• Pasiune
LITERA R

• Respect
• Răbdare
• Răspundere
LITERA S
• Sănătate
• Siguranță
• Simplitate
• Sârguință
• Spiritualitate
• Stabilitate
• Succes
LITERA T

• Toleranță
• Tărie
• Tradiție
LITERA U

• Umanitate
• Unire
LITERA V

• Voință
• Voioșie
• Viață
• Vitalitate