AQIDAH MEMBENTUK PERIBADI MUSLIM

KONSEP AQIDAH

Aqidah – Sesuatu yang amat penting bagi setiap insan. Ia merupakan satu pegangan atau kepercayaan kepada agama Islam.

Perkataaan aqidah: Berasal dari kalimah Arab yang umumnya bererti ikatan atau simpulan.

SAMB…
Maknawi – Ikatan perjanjian seorang yang lain contohnya akad nikah atau jual beli (perkataan akad). Dari ikatan maknawi ini lahirlah kalimah aqidah iaitu kata hati nurani dalam bentuk kepercayaan.

Imam al-Syahid al-Banna
Menekankan pengertian aqidah katanya:

“Aqidah adalah satu yang wajib diakui kebenarannya oleh hati dan dihormati oleh jiwa, di mana tidak ada sebarang keraguan dan tidak pula dicampuri oleh syak”

SAMB..

Al-Quran telah merangkumkan aqidah dengan amal soleh.

” Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal, keadaan mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya”. (Al-Kahfi ayat 107-108)

PERANAN DAN KESAN AQIDAH / IMAN Aqidah / iman bukanlah semata-mata; * Ucapan lisan (lidah) * Ia merupakan sesuatu ketetapan jazam * Yang memenuhi seluruh keyakinan dalam hati nurani * Yang akan melahirkan kesan-kesan dalam hidup.

SAMB… a. Kecintaan Mutlak kepada Allah dan RasulNya. Salah satu daripada kesan aqidah/iman terhadap seseorang ini ialah Allah dan RasulNya lebih dicintai dari sesuatu yang ada.

SAMB..
b. Kebebasan Jiwa Raga Dan Kehormatan Diri. (1) Aqidah/Iman yang hakiki akan memberi kemantapan dalam jiwa seseorang. Firman Allah yang bermaksud: “Katakanlah : Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudharat kecuali apa yang dikehendaki Allah’’

SAMB..
c. Memiliki sifat Berani Dan Kekuatan Pembela Diri. (1) Orang-orang yang beriman tidak takutkan mati. Allah S.W.T telah berfirman yang bermaksud : ‘’ Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah iaitu suatu ketetapan yang tertentu masanya’’

SAMB…
(2) Bilal bin Rabah,Aqidah/Imannya telah menghasilkan kesabaran dan keberanian menghadapi mati. d. Mencapai Ketenangan Jiwa. FirmanNya yang bermaksud : ‘’Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah ! Dengan zikrullah itu, tenteram hati manusia.’’ (surah A Ra’ad : 28)

SAMB…
a. Memiliki Akhlak Yang Mulia (1) Sesungguhnya aqidah/Iman menggerakkan seluruh anggota untuk mengerjakan perkara-perkara yang disuruh & dilarang. (2) Keamanan masyarakat dalam erti kata yang sebenarnya adalah bergantung kepada taraf keimanan individu apabila aqidah/keimanan telah sempurna.

KESIMPULAN

Aqidah/iman itu mempunyai kesan yang mendalam di dalam pembentukan peribadi muslim. Aqidah/iman menjadikan manusia beribadat hanya semata-mata kepada Allah. Menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan RasulNya. Melahirkan manusia yang berakhlak mulia dan terpuji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful