You are on page 1of 12

KUMPULAN 1

DEFINISI
 Definisi pencemaran
Akta Kualiti alam sekitar(AKAS)
 Perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung
kepada sifat fizik, kimia , biologi dan aras sinaran mana-
mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,
mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga
menjejaskan alam sekitar

 Definisi air
Sitanala Arsyad – senyawa gabungan antara dua
atom hidrogen dan oksigen
Robert J. Kodotie – material yang membuat
kehidupan terjadi di bumi
Roesteam sjarief – zat paling essential diperlukan
oleh makhluk hidup
DEFINISI PENCEMARAN AIR
 Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku
kepada air dari segi kandungan atau warna serta
sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai
bahan pencemar dalam pelbagai bentuk.
 Pencemaran berlaku dari segi biologi, kimia dan
fizikal. Pencemaran berlaku di sungai, laut,
pantai, tasik dan lain-lain tempat.
CARA SAINTIFIK
 Fizikal
 perubahan warna, suhu dan kekeruhan sumber air.
 Kimia
 zat organik bahan buangan industri, garam
beracun, tumpahan minyak.
 Fisiologi
 bau, rasa.
 Biologi
 mikro organisma, bakteria, patogen, virus, protozoa,
parasit dan zat toksin.
KESAN PENCEMARAN AIR
 Menjejaskan kesihatan manusia
 Air yang tercemar akan menyebabkan penyakit
seperti kolera, kepialu, hepatitis A
 Berlaku akibat air yang tercemar atau mengandungi
pathogen seperti salmonella typhi, vibrio cholera
dan shigella sp.

 Menjejaskan kehidupan akuatik


 Air yang tercemar mengalami kekurangan tekanan
oksigen akan menyebabkan hidupan akuatik
kekurangan oksigen untuk hidup
 Selain itu, air tercemar mengandungi kandungan
yang berbahaya kepada hidupan akuatik .
 Bahan kimia, sisa toksin dan bahan plastik
KESAN PENCEMARAN AIR
 Menyebabkan bau busuk
 Sampah-sampah yang dibuang ke dalam air akan
menyebabkan bau busuk dan menyebabkan bau busuk
 Bau busuk akan menjejaskan persekitaran serta
menganggu orang di sekeliling
 Disamping itu bau busuk akan menarik haiwan liar
seperti lipas , tikus dan anjing

 Menjejaskan alam sekitar


 Air yang tercemar menjejaskan alam sekitar melalui
ketidakbersihan air dan menganggu permandangan
 Keadaan ini akan menyebabkan industri pelancongan
terjejas akibat permandangan menyakitkan mata para
pelancong
KAEDAH KAWALAN&PENCEGAHAN
 Elakkan membuang sampah ke dalam sumber air
 Sumber air ; sungai , laut , perigi dan kawasan takungan
air
 Menyediakan tong sampah dan buang sampah ke
dalam tong sampah
 Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk
menjaga kebersihan air

 Melakukan proses rawatan pada sumber air


 Menapis air untuk mengasingkan sampah daripada air
 Melakukan pengklorinan pada air untuk membunuh
bakteria dalam air
KAEDAH KAWALAN&PENCEGAHAN
 Mengadakan kempen kesedaran tentang
pencemaran air
 Mendedahkan kepada orang ramai tentang kesan
pencemaran air
 Mendidik masyarakat menjaga sumber air
 Mengajar cara-cara mencegah dan mengatasi masalah
pencemaran air

 Menguatkuasakan undang-undang
 Mengenakan denda kepada individu yang mencemarkan
air
 Menjatuhkan hukuman kepada individu yang
mencemarkan air
KESIMPULAN