You are on page 1of 24

MATHEMATICS III

Nabaligya na mga Dulaan

Dulaan Pila ang mga


Nabaligya

Kasing 12

Bola 14

Yoyo 8
Bahay Kubo
Pangutana:

Unsa ang gigamit ni Pipito


para ipakita ang
impormasyon?
OBJECTIVE:
Interpret data presented in
a bar graph. M3SP-IVh-3.3
Pangutana:

Unsa ang gigamit ni Pipito


para ipakita ang
impormasyon?
Bar graph
• Pila ka buok ang tanom na tomato o
kamatis?
• 15
• Pila ka buok ang tanom na eggplant o
talong?
• 10
• Pila ka buok ang tanom na carrots?
•5
• Pila tanan ang natanom ni Pipito?
• 30
Senyas sa Karsada
Mga Senyas sa
Karsada
• Bahin sa unsa ang graph?
• Mga Senyas sa Karsada
• Pila ka Stop Sign ang nakit-an ni Juan?
• 20
• Pila ka No U- Turn ang iyang nakit-an?
• 10
• Pila ka No Parking Sign ang iyang nakit-
an?
• 15
• Pila tanan ang iyang nakit-an na senyas sa
karsada?
• 45
GROUP ACTIVITY
Gamita ang graph sa
pagtubag sa mga
pangutana.
REPORTING
Bar Graph
A bar graph is a chart
or graph that presents
categorical data with
rectangular bars.
Mga Buhi na Nakit-an ni Ruth sa iyang
Garden
EVALUATION
Gamita ang graph sa pagtubag sa mga
pangutana.
Mga Paboritong Pagkaon sa Grade 3 Pupils sa
San Mateo Elementary School
Mga Pangutana:
1. Bahin sa unsa ang graph?
2.Pila ka estudyante ang ganahan ug
cheesecake?
3.Pila ka estudyante ang ganahan ug
ice cream?
4.Unsa nga pagkaon ang nagustohan
pag-ayo sa mga bata?
5.Pila ka bata ang ganahan ug
chocolate?
ASSIGNMENT
Tun-i ang graph sa ubos para mahibal-an pila
ang natanom sa garden ni Susan.

1. Bahin sa asa ang


graph?
2. Unsang bulana ang
naay pinakdaghan ug
natanom na okra?
3. Pila tanan ang
natanom na okra?
THANK
Prepared by:YOU!
April Rose A. Bernido