You are on page 1of 19

SIYENSAYANG

UMIBIG
1. Ano ang napansin niyo sa
ginawang eksperimento?

2. Napatunayan ba nito na
ang pag-ibig na ipinipilit ay
may masamang maidudulot?

3. Ano sa palagay ninyo ang


kaugnayan ng ginawang
eksperimento sa bagong
paksang ating tatalakayin?
Aralin 20:
Tapat na
Umiibig
P
Sa pagsagot ng mga palaisipan I K
na may kaugnayan sa sipnayan o
matematika makukuha ang bilang
N A
ng susi upang buksan ang pinto. T A
Sa loob ay pipiliin ang kahulugan U L
A
ng mga malalalim na salita. At
gamitin ito sa pangungusap. A
N M
A
N N
G
1. Ilang pantig mayroon sa mga salitang
MAHAL KITA!?
4
2. Kung may tayong dalawa at hadlang ang
iyong mga magulang, tatlong manliligaw, at
ang lola’t lolo mo ilan lahat silang hadlang sa
pag-ibig natin?
9
3. Kung ang bahagdan ng aking pag-ibig sayo
ay 99.9%, ano naman ang katumbas nito kung
ito ay gagawing whole number?
100
4. Ang puso kong ito ay nabihag mo at nabihag
niya. Ano ang katumbas nito sa Fraction?
1/2
Aralin 20
1. Bakit nakasasakit
ng damdamin ang
nasaksihan ni Don Pedro
kay Donya Leonora?

2. Ano ang kahulugan ng sinambit ni


Don Pedro: “Pag nabigo yaring nais,
hahamakin pati lintik”.
3. Sa inyong palagay matapat ba ang
inuukol na pag-ibig ni Don Pedro kay
Leonora? Patunayan.”
4. Ano ang ipinasiya ni Leonora
sakaling hindi magbalik si Don Juan?”

5. Tinanggap ba ni Don
Pedro ang kaniyang
kabiguan? Patunayan.”
6. Anong karakter ang ipinapakita ng mga
tauhan batay sa kanilang mga binitawang
pahayag.
“Paalam na, O, Don Juan
si Leonora ay paalam,
kung talagang ikaw’y patay
magkita sa ibang buhay.”
7. Anong karakter ang ipinapakita ng
mga tauhan batay sa kanilang mga
binitawang pahayag.

“Pag nabigo yaring nais


hahamakin pati lintik”
Pagpapahalaga

• Ang matapat na pag-ibig ay handang


magpakasakit.
• Nababago ang asal ng tao sa ngalan ng
pag-ibig.
Limang minuto para sa paggawa.
Presentasyon/Pag-
uulat ng bawat
pangkat
Takdang aralin
Basahin ang Aralin 21 Ang
Paghahanap ni Don Juan sa Reyno
delos Cristales sa sangguniang,
Obra Maestra Batayang Akdang
Pampanitikan – Ikatlong Edisyon sa
pahina 230-236. Sagutan ang mga
sumusunod.
1. Ano ang sadya ni
Don Juan sa kanyang
pagpunta sa
matandang Ermitanyo?

2. Sino ang hari ng lahat ng


nasasakupan ng matandang
Ermitanyo?
3. Ilang buwan ang ginawang paglalakbay
ni Don Juan?
4. Ano ang naging reaksiyon ng Ermitanyo
nang makita niya si Don Juan?
5. Bakit tinulungan ng Ermitanyo si Don
Juan?
Ang Tunay na Pag-ibig Kahit
Gaano Man Katagal o Kalayo
Ang Kanyang Iniibig Ay
Handang Maghintay.