You are on page 1of 32

Principi gradnje hidrosistema

Funkcija UHS se vezuje za funkciju neke mašine ili procesa.

Sam sistem ugrađen je na mašini i koristi se za njen pogon.

To znači da je problem gradnje UHS u direktnoj vezi sa


projektom mašine.
Dvije su osnovne postavke na kojima se temelji
projektovanje mašina ili procesa sa UHS:
 Projektovanje UHS nije posao slaganja elemenata iz
kataloga, jer svaki sistem zahtijeva određenu provjeru
funkcionalnosti i stabilnosti .
Saradnja projektanta mašine i projektanta UHS mora da
počne kod idejnog projekta i da završi na prototipu sistema.
Oba projektanta treba da poznaju osnovne metode i principe
rada mašine i sistema uljne hidraulike.

Iz navedenih postavki prizilaze osnovni principi gradnje i


projektovanja uljno-hidrauličkih sistema:

Uvođenje uljne hidraulike je osnovni zadatak koji se


obavezno rješava kroz prototip/ model i simulaciju.
Uljna hidraulika se podešava mašini ili mašina uljnoj
hidraulici, što zavisi od usvojenih tehničkih ili ekonomskih
analiza
UHS projektuje stručno tehničko lice sa poznavanjem
zakonitosti hidraulike, a tehničke zahtjeve daje konstruktor
mašine
Mašina sa UH je uvijek nova mašina i podliježe svim
obaveznim provjerama
Sistem se projektuje sa provjerenim i atestiranim UHS
elementima. Samo ispitani i provjereni elementi mogu da
obezbijede pravilno funkcionisanje UHS.

Dobar UHS nema specijalnih elemenata.

Projekat UHS je gotov kada je završeno probno puštanje u rad


Hidraulički simboli za crtanje hidrauličkih šema

Hidraulični sistemi se prikazuju funkcionalnim šemama kao na


slici .
Koriste se funkcionalni simboli (grafički simboli) po
standardima ISO 1219-1 i ISO 1219-2.
Simboli grafički prikazuju funkciju hidrauličnog elementa
i sve njegove priključke.
Funkcionalne šeme hidrauličnih sistema u tehničkoj praksi
nazivaju se „hidraulične šeme“.

Funkcionalne (hidraulične) šeme grafički prikazuju sve


funkcionalne elemente hidrauličnog sistema, hidraulične
priključke i međusobne veze, kao i sve funkcije hidrauličnog
sistema.
PREGLED KORIŠTENIH HIDRAULIČKIH SIMBOLA ZA CRTANJE HIDRAULIČKIH ŠEMA
Koliki je hod y klipa površine B = 65 cm2
(slika 1.2), ako je aktivna površina klipa A = 3 cm2
a njegov hod x= 30 mm?
Radna tečnost je idealna (nije stišljiva ni viskozna) i u hidrauličnom
prenosniku se ne gubi energija.

Klip hidraulične pumpe površine A1 pod djelovanjem sile F1 potiskuje


ispred sebe radnu tečnost i stvara pritisak p1 u njoj.

 Istisnuta tečnost iz pumpe kroz cjevovod dolazi u hidromotor i


potiskuje klip hidromotora površine A2. Pritisak na pumpi, p1, jednak
je pritisku p2 na hidromotoru (idealni uslovi rada, nema gubitaka
energije).


Odnos aktivnih površina klipa motora i pumpe, A2/A1, jeste
koeficijent pojačanja sile u hidrauličnom prenosniku.