You are on page 1of 29

Denumirea generică Alge include o diversitate mare de organisme

Algele fotosintetizante cu structură simplă


Cianobacteriile alge verzi- Algele unicelulare – Alge pluricelulare-
Ştiinţa ce studiază algele se numeşte Ficologie albastre microalge macroalge
organisme eucariote
fotoautrofe taloide;
unicelulare, coloniale sau
pluricelulare

Până nu demult algele erau clasificate ca


Plante, făcând parte din diviziunea Tallophyta Domeniul Bacteria
(împreună cu Lichenii, Fungii şi ocazional Domeniul Eucariota
Muşchii). Domeniul Eucariota
Regnul Plantae
Însă analiza genetică a arătat ca plantele sunt Regnul Protista
doar rude îndepărtate.
Structura celulei algale:Corpul algei este numit tal.
Algele sunt clasificate acum ca Protiste • Algele pot fi unicelulare, coloniale, filamentoase, sau pluricelulare
(până la crearea unui nou Regn?)
Se împart în mai multe filumuri neînrudite,
cele mai apropiate de lumea vegetală fiind
algele verzi. 3. Structurile
reproductive:
De ce nu aparțin regnului vegetal? Gameții la alge sunt
produși de celule
solitare,fără prezența
1. Anatomia: 2. Embrionul lipsește.
celulelor sterile
lipsesc țesuturile La majoritatea algelor gameții
protectoare, astfel
specializate ce formează fuzionează direct în apă, iar
structurile
tulpina, rădăcina etc., zigotul se dezvoltă fără a fi protejat
reproductive fiind
lipseşte sistemul vascular de organismul parental.
invizibile.
Tipuri de alge • Algele unicelulare sunt formate din o singură celulă.
• Ele formează fitoplanctonul (o populație de organisme fotosintetizante ce sta la
baza multiplelor lanțuri alimentare și este un producător major de oxigen)

Chlamydomonas
Algele coloniale sunt formate din grupe de celule ce activează împreună
• Unele celule pot fi specializate pentru mișcare, nutriție, sau • Algele filamentoase au un tal alcătuit din celule dispuse în
reproducere unul sau mai multe rânduri, simplu sau ramificat

Volvox

Spirogyra
Reproducerea
• Algele multicelulare deseori au talul mare cu o structură
Înmulțirea algelor poate fi:
complexă,diferențiat în rizoid, cauloid și filoid.
- vegetativă (diviziune binară sau fragmentarea talului),
• Macrocystis este una din cele mai mari alge pluricelulare (pînă la 65
- asexuată (prin zoospori, aplanospori, akinete, stadiul palmela…)
m) - sexuată (prin gametogamie sau conjugare);

Conjugarea la Spirogyra Exemplu de fragmentare Forme de înmulţire asexuată

Reproducerea sexuată (gametogamia). Implică fuziunea gameților.


La alge se întâlnesc 3 forme.

Macrocystis

Ciclul vital la Chlamydomonas

La multe alge se observă


alternarea generaţiilor:
- Faza sporofită a ciclului
vital
produce spori prin MEIOZĂ
- Faza gametofită
produce gameți prin
MITOZĂ

Ulva
Ciclul vital la Oedogonium
Oedogonium este o algă verde filamentoasă cu celule
specializate gametangii ce produc gameți (gametangiul masculin
– anteridium și gametangiul feminin- oogonium)

Clasificarea
• Algele se împart în mai multe
filumuri (de la 3 la 11în dependenţă de
sistemul de clasificare aplicat);
• La baza clasificării algelor se află
tipul pigmenţilor fotosintetici, forma
de depozitare a substanțelor de
rezervă, și componența peretelui
celular;
• Toate filumurile conțin clorofila a ;
• Algele populeaza locuri umede
(lacuri,mări, soluri umede etc.);
• Vom studia 3 filumuri principale:
Chlorophyta (alge verzi)
• Unicelulare, coloniale sau pluricelulare
• Exemple Spirogyra, Volvox, Ulva, Chlamydomonas, Dunaliella,Haematococcus
• Conțin clorofila a & clorofila b și carotenoizi
• Depozitează amidon
• Peretele celular compus preponderent din celuloză, dar unele forme marine - și
CaCO3 Dunaliella Volvox
• Habitatul: ape dulci, suprafețe umede sau mediu marin
• Unele posedă flagel pentru deplasare
• Pot forma simbioză - lichenii
• Se consideră că sunt strămoșii plantelor terestre
Diversitatea algelor verzi
Spirogira
Pediastrum
Phaeophyta (alge brune):
• Conțin clorofilele a & c și fucoxantina (pigment brun)
• Majoritatea pluricelulare, habitat marin
• Exemple: Laminaria, Fucus, Sargassum
• Cele mai mari protiste
• Plutesc la suprafața apelor pentru a dispune de iluminare sau sunt fixate.
Haematococcus pluvialis – algă • Depozitează laminarina.
verde ce produce un pigment
roşu
L’astaxantina este produsaă de caă tre:

Speciile mg/kg biomasă


Paracoccus carotinifaciens 20-22
Agrobacterium aurantiacum 30-120 Fucus Laminaria Sargassum

Phaffia sp.(X. dendrorhous) 30-800


Clorella zoofingiensis 440-1.000
Sphingomonas astaxanthinifaciens 2.800
Haematococcus pluvialis 10.000-30.000

Algele brune

- Sursă de algin
Rhodophyta (alge roșii): ALGELE ROSII SE GASESC IN GENERAL LA ADANCIMI MULT MAI MARI DECAT CELE
• Preponderent pluricelulare, se întîlnesc în profunzimea VERZI SAU BRUNE, PENTRU CA PIGMENTUL PE CARE-L FOLOSESC PENTRU
apelor calde marine FOTOSINTEZA, FICOERITRINA, ABSOARBE LUMINA ALBASTRA, CARE PATRUNDE IN
• Tal ramificat APA MULT MAI DEPARTE DECAT LUMINA CU LUNGIMI DE UNDA MAI MARI.
• Conțin clorofila a & ficobiline (pigmenți albastru și roșu) AVAND PREA PUTINI CONCURENTI, ALGELE ROSII DOMINA HABITATELE MARINE
Exemple:Polysiphonia, Pyropia, Porphyra,Porphyridium LA ADANCIMI DE PESTE 30 M. UNELE TRAIESC MULT MAI IN ADANC: UN
• Depozitează amidon SPECIMEN DE ALGA ROSIE FORMATOARE DE RECIFE A FOST DESCOPERIT RECENT
• Peretele celular conține celuloză și agar LA 268 METRI.

Algele roşii

Algele roşii din genurile Pyropia şi Porhyra sunt utilizate în bucătăria japoneză

- sursă de agar
ce r Expune
epre
zintă ţi-vă pă
acea rerea:
st ă s
chem
ă?