Aktiviti individu

ABDULLAH AFFAN BIN NASHIRON NORAKMA LIYANA BINTI MOHAMED SALLEH

€ murid-murid akan menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk belajar tanpa bergantung sangat kepada guru.Pengajaran cara ini diasaskan kepada pengakuan bahawa setiap murid adalah berbeza dari segi intelek. dan kebolehan-kebolehan lain. € Pengajaran secara individu bukan bertujuan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka. € pengajaran cara ini pada keseluruhannya bertujuan supaya murid-murid boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. € . daya cipta. minat. kecekapan.

€ Menghasilkan karya sendiri memerlukan rujukan yang bersifat persekitaran. pemikir dan menjadi inovator. erana itulah digalakkan guru-guru PSV membuat aktiviti yang melibatkan persekitaran luar bilik darjah supaya mereka berasa seronok dan dapat menarik perhatian mereka. € € . Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam pendidikan seni menitik beratkan ilmu kajian kritikal dalam seni tampak. Ini menghasilkan pelajar yang mampu berjaya dalam kehiduan sehariannya apabila setiap yang dipelajari berjaya digabung jalinkan dengan kehiduan seharian secara berterusan. asilnya ia berjaya melahirkan pelajar yang sensitif.

€ Guru boleh menunjukkan terlebih dahulu gambar/ bahan sebagai penjana idea untuk melakukan aktiviti melukis. € Wujud persaingan di mana mereka akan menghasilkan karya melebihi rakan-rakan yang lain. .

€ Catan iupan € Membuat topeng € Anyaman € Capan € .

.

murid akan membawa sendiri bahan dari rumah seperti kotak tisu. € Membawa kerja PSV yang tidak disiapkan lagi ke rumah membolehkan mereka berkarya dengan lebih kreatif pabila mendapat bantuan/ idea dari keluarga dan mewujudkan kemesraan. € Membuat binaan .Murid-murid mampu meneroka sendiri bahan berdasarkan pengajaran yang telah dijalankan oleh guru. € .. botol dan akan berfikir terlebih dahulu produk yang akan dilakukan. Ini membolehkan mereka berimaginasi tentang apa yang bakal dihasilkan nanti.

€ Lukisan € Montaj € Assemblaj € Gosokan olaj € Wau € .

.

€ urang persaingan kerana tahap kreativiti hanya pada tahap mereka.€ Murid-murid tidak mendapat idea yang meluas. . € Mereka akan mudah berasa bosan. € asa tertekan kerana tiada rakan untuk meluahkan dan bercakap.

. € Mampu € Perhatian guru lebih tertumpu kepada murid tersebut berbanding dalam kelompok yang ramai. menghasilkan karya yang lain dari yang lain serta menarik mengikut kreativiti masingmasing. € arya mereka akan kelihatan berlainan berbanding yang lain.€ Boleh berkarya bebas.

€ Memberikan sepenuh komitmen terhadap penghasilan karya. € Guru . €G r boleh memberi an mar ah berdasar an karya yang dibuat berbanding aktiviti berkumpulan. mampu mengenalpasti tahap perkembangan kognitif dan kreativiti mereka melalui karya individu.€ Penyer p n ilm lebi ep t iper leh dari r .

€ Stein (1974) berpendapat bahawa seseorang itu sebenarnya menjana idea yang sedikit di dalam kumpulan. . kecacatan proses dan penyelarasan. ackman dan Morris (1975) menyatakan bahawa keupayaan kumpulan menurun di sebabkan kekurangan motivasi.

pakar di dalam sesuatu bidang. bijaksana dan kejahilan. kemahiran sosial. (Theresa mabile 1988) . sifat tingkah laku individu. kepelbagaian pengetahuan. orientasi terhadap kemungkinan. kebolehan kognitif yang istimewa. € € Sama Kaedah pengajaran dan pembelajaran ini meliputi tahap kualiti sesuatu kumpulan. kreativiti yang dibantu.ada secara individu atau kumpulan. telah dikenalpasti sebagai antara faktor-faktor yang dapat menguruskan penyelesaian masalah atau kreativiti personal dengan cara yang tersendiri. motivasi kendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful