You are on page 1of 15

PROJEKTOVANJE I IZRADA

DIGITALNOG MJERAČA
TEMPERATURE
Termistor je uređaj koji posjeduje temperaturno
ovisnu otpornost.
 Sistemi za mjerenja temperatura bazirani na termistoru
mogu biti vrlo jednostavni - kolo povremeno korišteno kod
automobila za mjerenje temperatura zagrijanosti motora.

Trenutni protok kroz termistor se mjeri jednostavnim


analognim mehaničkim metrom.

Termistori se koriste u električnim kolima kako bi se


nadomjestila temperaturna ovisnost.

Termistor se također upotrebljava i kao jednostrani


kontrolor tempreature
Razlikuju se dvije vrste termistora : PTC i NTC:.

Značenje strelica prikazuje odnos temperature i otpora PTC


(engl. Positive Temperature Coefficient) i NTC (engl.
Negative
Temperature Coefficient).

Razlika je u tome što kod NTC termistora povećanjem


temperature smanjuje se otpor, dok kod PTC termistora
povećanjem temperature povećava se otpor.
NTC termistori koriste se za mjerenje, regulaciju i
kompenzaciju temperature.

Osnovi problem NTC – a je efekt samo-zagrijavanja odnosno


prolaskom struje kroz termistor generira se toplina u samoj
jezgri i dovodi do pogreške mjerenja.
PTC ima pozitivni temperaturni koeficijent promjene otpora
odnosno porastom temperature raste i otpor.

Koristi se kada je potrebna promjena otpora u širokom


rasponu temperature i za zaštitu uređaja od prevelike struje
te zaštitu od kratkog spoja (samo-zagrijavanje PTC – a)
Temperaturnog područja od – 50 ºC do 220 ºC.
 Koristi se za zaštitu od pregrijavanja. Jedan od tipova PTC je
silikonski termistor.
Silikonski PTC termistori linearni su uređaji koji pokazuju
značajan porast otpora promjenom temperature
Temperaturni senzori od dvometalnih traka
Zasnovani na diferencijalnoj termalnoj ekspanziji dva
različita metala, spojena u vezu .

 U zavisnosti od toga da li se uređaj zagrijava ili hladi,


doći će do savijanja, stvarajući na taj način odbijanje
krajeva
Dvometalni uređaji su mnogo korišteni u
jednostavnim temperaturno-kontrolnim sistemima.

Kućanske peći su često upravljane dvometalnim


senzorima, te se ne koriste za tačna mjerenja.
Mjerenja na visokim temperaturama su vrlo teška, jer uređaj često
može da se istopi ili oksidira, zbog čega je došlo na ideju Pirometra.

Ovi uređaji mjere temperaturu tako što osjete termalno generiranu


elektromagnetnu radijaciju emitovanu od strane tijela.

Svako tijelo emituje elektromagnetnu radijaciju konstanto, te snaga i


distribucija dužinskih valova su funkcije od temperature tijela.

Idealno tijelo radijacije zove se BLACKBODY(CRNO TIJELO), te nijedno


drugo tijelo na određenoj temperaturi nije u mogućnosti pružiti veću
radijaciju
Termootpornici poznati kao RTD (engl. Resistance
Temperature Detectors) su uređaji koji služe za mjerenje
temperature.

Oni su precizni temperaturni senzori mjerne nesigurnosti


± 0.1 ºC.

Obično temperaturu mjere kao dio funkcije uređaja (npr.


temperaturni regulator)
Najčešće korišteni materijal za izradu termootpornika je platina.

Služi za mjerenje temperature radnog područja od -200 ºC do


850 ºC.

Princip rada RTD -a je u tome da kao i kod svih metala povećava


se otpornost s povećanjem temperature, ima visoku točnost i
visoku otpornost na koroziju.

Zlato i srebro nisu dobar izbor materijala za izradu RTD – a jer


imaju mali otpor
#include <LiquidCrystal.h>//daje funkcije za rad s LCDom
int tim = 50; //između svakog mjerenja čekanje
LiquidCrystal lcd(4, 6, 10, 11, 12, 13);//postavlja objekt za rukovanje
ekranom. funkciji dajemo brojeve pinova koji služe za kontrolu LCD-a: //
brojevi moraju odgovarati tome kako je LCD spojen!
int thermistorPin = 0; // TERMISTOR SPOJEN NA ANALOGNI PIN3
void setup()
{
lcd.begin(16, 2); //pokretanje ekrana i podašavanje tačnog broja
stupaca i redova
lcd.clear(); //Čisti LCD ekran i postavlja kursor u lijevi gornji ugao

}
void loop()
{
float a = analogRead(thermistorPin);

//FORMULA ZA RAČUNANJE TEMPERATURE


float resistor = (1023.0*10000)/a-10000;
float tempC = (3435.0/(log(resistor/10000)+(3435.0/(273.15+25)))) -
273.15;
lcd.setCursor(0, 0); //namješta ispis na početak na prvog reda-brojanje
počinje od 0
lcd.print(" adeept ");// Štampa poruku "Temp: „ na LCD.

lcd.setCursor(0, 1); // postavljanje kursora na početak drugog reda


// setCursor(stupac,red) uzima željenu poziciju
// npr. (2,0) je treći znak prvog rada (brojanje počinje od nule!)

lcd.print(" Temp: ");// Print a message of "Temp: "to the LCD.


lcd.print(tempC);// Print a centigrade temperature to the LCD.
lcd.print(" C "); // Print the unit of the centigrade temperature to the LCD.
delay(500);
}