You are on page 1of 19

BENGKEL

PEMBINAAN BULETIN
PSS/ SEKOLAH
SECARA ATAS TALIAN

PADA : 0.08.2017
JAM : 8.30 - 5.00 PETANG
BERTEMPAT DI PKG SELAMA
OBJEKTIF

 Memenuhi kehendak semasa


melalui penggunaan laman VLE.

 Menjimatkan kos pengeluaran.

 Menjurus kepada PSS Abad 21.


BAHAN BENGKEL

 Laptop/ komputer riba.

 Perisian Flipsnack.

 Laporan bergambar aktiviti


sekolah.

 Laporan bertulis aktiviti sekolah.

 Talian internet.
Buletin
Bil 1 Jan-Jun 2017
GERAK GEMPUR VLE-FROG FASA 2

Teknologi Untuk Pendidikan Bestari


PKG SELAMA
Antara yang menarik di dalam
Khidmat Bantu PaKaR

Mesyuarat JKPA Khidmat Bantu PSS

Pemilihan Tokoh NILAM 2017


Kandungan
Buletin PKG Selama

Sidang Redaksi Sekapur Sirih


 Buletin PKG Selama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam
KETUA EDITOR Sehati Sejiwa.

Syukur kehadrat ALLAH S.W.T. Kerana diberi


peluang untuk berkongsi maklumat terkini mengenai Gerak
Gempur Frog VLE Fasa 2.

Sehubungan dengan itu, bagi memastikan tahap


penggunaan VLE ini akan lebih cemerlang pada tahun 2017,
MOHAMED DAMIAT BIN ABDUL KADIR pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak memutuskan bahawa
Program Gerak Gempur ini akan terus dilaksanakan di semua
Pegawai Teknologi Pendidikan 1 sekolah negeri Perak dengan melampirkan beberapa garis
SIDANG EDITOR panduan atau tindakan yang perlu diambil oleh Pengetua/Guru
Besar sebagai panduan bagi pelaksanaan di peringkat sekolah.

FAUZIAH BINTI HARUN Sayugia diingatkan kepada semua sekolah kelompok


PKG Selama untuk mengupayakan program ini bagi
Pegawai Teknologi Pendidikan 2 meningkatkan budaya penggunaan VLE dalam PdP dan
seterusnya dapat meningkatkan pencapaian KPI yang telah
ditetapkan oleh pihak JPN dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) Anjakan ke-7 iaitu memanfaatkan
ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Pihak
JULAIHA BINTI ABDUL RANI
PKG akan terus membantu dan membimbing melalui aktivti
Pembantu Tadbir N17 turun padang (hand holding) pada bila-bila masa sahaja.

Pihak PKG Selama mengucapkan ribuan terima kasih


kepada semua Pengetua/Guru Besar serta guru yang telah
sama-sama memberikan komitmen terbaik untuk anak murid
ZALIDA BINTI MHD ZAHIR dalam penggunaan VLE di sekolah masing-masing.
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Kandungan

Perancangan PKG
PUSAT KEGIATAN GURU ……………………………3 Pemantauan Pusat Sumber
Khidmat Bantu BersepaduCemerlang……….9
SK SRI SELAMA, IKBB………….…4 Program
34100 SELAMA Pembestarian………………………… NILAM……………………...……..10
PERAK DARUL RIDZUAN ...…….5 Khidmat Bantu
Mesyuarat GPM/GIPB & JKPAICT…………………………..11
Tel: 05-8394472 Faks: 05-8391768 Bil 1/2017.....6 Khidmat Bantu ICT
pkg_selama@moe.gov.my Hand Holding(PAKAR)……………….12
http://pkgselama.blogspot.com VLE…………………………..7 Tranformasi
6
Khidmat Bantu PSSPKG..……………………………13
……………………….…8
Perancangan PKG
Buletin PKG Selama

Aktiviti PKG 2017 Peranan Pusat Kegiatan Guru


Peranan PKG adalah untuk mengatasi dan merapatkan
Khidmat Bantu Bersepadu IKBB Jan - Mac jurang perbezaan dalam pencapaian pendidikan sekolah-sekolah
2017 di bandar dan di luar bandar. Di samping itu juga PKG
menyediakan perkhidmatan pinjaman alatan dan membantu
dalam membina bahan pengajaran dan pembelajaran dengan
Mesyuarat JK GPM Bil 1/2017 27 Feb 2017 kos yang rendah. Matlamat penubuhan PKG juga adalah untuk
memperkenalkan dan membiasakan guru dengan asas
pengetahuan dan penggunaan teknologi maklumat. Matlamat
Mesyuarat JK GPB/GICT 28 Feb 2017 penubuhan PKG adalah jelas bertujuan untuk meningkatkan
kualiti pendidikan melalui keberkesanan pengajaran
Bil. 1/2017 pembelajaran di bilik darjah yang dilaksanakan oleh guru. PKG
telah berusaha untuk mencapai perkara-perkara seperti berikut :
Mesyuarat JKPA Bil. 1/2017 01 Mac 2017  Memupuk kesedaran para pendidik terhadap pentingnya
peranan teknologi pendidikan dalam perkembangan dan
kemajuan pendidikan di negara ini.
Pengagihan Netbook 1 Malaysia 27 Feb 2017  Memberi khidmat bantuan yang boleh memenuhi
keperluan meningkatkan mutu pengajaran khususnya untuk
faedah sekolah-sekolah di luar bandar.
Bengkel Pemindahan Teknologi 23 Feb. 2017  Menggalakkan para pendidik menyampaikan pelajaran
Makmal Komputer VDI Thien 07 Mac 2017 dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif melalui
penggunaan pelbagai media pendidikan, dengan
Client memberikan latihan serta khidmat nasihat dan bantuan
teknikal.
Khidmat Bantu Konfigurasi  Membantu dalam perancangan dan pelaksanaan sebarang
Makmal VDI di SK Sg Dendang & 14 Mac 2017 pembaharuan kurikulum.
SK Sg Siputeh

Pengoperasian Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru


Khidmat Bantu PSS SMK Kubu 18 April 2017
Kemudahan infrastruktur teknologi komunikasi dan
Gajah, SJKT Ladang Malaya dan maklumat komunikasi telah diperluaskan ke semua sekolah di
25 April 2017
SJKT Ladang Holyrood seluruh negara, untuk menghasilkan generasi pelajar celik
teknologi maklumat dan mampu menyumbang kepada
pembangunan masyarakat bermaklumat. PKG di seluruh negara
Mesy. JK Pelaksanaan Pemilihan 18 April 2017 juga telah dinaik taraf dengan kemudahan infrastruktur , ini
Tokoh NILAM PKG Selama kerana PKG terlibat dengan penyebaran maklumat dan berperanan
sebagai pakar runding kepada para guru dalam pelbagai aspek
pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan teknologi
Khidmat Bantu ICT PaKaR 09 Mei 2017 ICT dalam PdP, peranan PKG dan pelaksanaannya dalam
di SK Selama membantu guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran melalui peranannya seperti berikut:
Bengkel Pemilihan Tokoh NILAM 23 Mei 2017  Menjalankan proses promosi PKG dan penggunaan ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran.
PKG Selama  Melaksanakan kursus/ bengkel/seminar.
 Menyediakan kemudahan perkakasan, peralatan dan perisian
Khidmat Bantu ICT PaKaR 20 Jun 2017 ICT.
di SK Sungai Siputeh  Menyediakan juruteknik komputer bagi membantu
menyelengara peralatan ICT
Khidmat Bantu ICT PaKaR 21 Jun 2017  Menjalani pelbagai aktiviti PKG untuk perkembangan
7 profesionalisme guru.
di SK Sungai Dendang
Khidmad Bantu Bersepadu (IKBB)
Buletin PKG Selama
JANUARI hingga MAC 2017 Khidmat BantuBantu:
Objektif Khidmat BERSEPADU (IKBB)
 Operasi pengurusan dan penyenggaraan dilaksanakan
dengan berkesan

 Kapasiti kelajuan lebar jalur dan penggunaan


1BestariNet dapat dicapai

 Operasi bilik server dan rangkaian WAN dan LAN


berfungsi dengan lancar

 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM


mencapai tahap 3 bintang ke atas (SSQS)

 Penggunaan bahan Radio Pendidikan untuk Sekolah


Pendidikan Khas Kurang Upaya Penglihatan sekurang-
kurangnya sekali seminggu

 Penggunaan video e-Guru dan video kurikulum


sekurang-kurangnya sekali dalam LADAP

 Penggunaan e-bahan sekurang-kurangnya sekali


. seminggu

 Pembangunan dan penggunaan Laman Pembelajaran


dalam VLE sekurang-kurangnya sekali seminggu

 Mengumpul maklumat untuk tindakan susulan dan


khidmat bantu secara maksimum

 Menyediakan laporan yang efektif untuk tujuan rujukan


dan dokumentasi

23 buah sekolah kelompok PKG Selama telah selesai


diberi Khidmad Bantu Bersepadu (IKBB) dalam tempoh
masa yang telah ditetapkan ( Januari hungga Mac 2017).

8
Pembestarian
Buletin PKG Selama

27 Februari 2017/ISNIN
Pengagihan Netbook 1 Malaysia
(NB1M) telah disampaikan oleh Encik
Mohamed Damiat Bin Abdul Kadir, PTP 1
PKG Selama kepada 7 buah sekolah
kelompok PKG Selama.

Taklimat merujuk Garis Panduan


Netbook 1Malaysia. Memaklumkan
kepada pihak sekolah agihan netbook
tanpa Charging Cart.Memaklumkan aspek
keselamatan bagi menyimpan netbook.
Guru Besar menyemak nombor siri
dicatat di dalam SAP sama seperti di
kotak netbook. Memastikan SAP
ditandatangan dan dicop oleh Pentadbir
sekolah.
PENGAGIHAN NB1M 7 SEKOLAH KELOMPOK
Kerja-kerja agihan Netbook 1Malaysia
(menggunakan loaner unit di PKG) telah
selesai dilaksanakan bagi tahun 2017.
Pihak sekolah menyerahkan satu salinan
SAP yang telah ditandatangan dan dicop
oleh pentadbir sekolah kepada PKG.

Bahan taklimat akan di emel kepada


pihak sekolah sebagai rujukan.
Memaklumkan kepada pihak sekolah
supaya menghantar sesalinan KEW.PA-3
ke PKG. Pihak sekolah dan guru yang
bertanggungjawab akan mengurus
Netbook tersebut seperti yang diarahkan.

PKG mengharapkan agihan NB1M ini


dapat membantu menyelesaikan masalah 9
kekurangan peralatan ICT di sekolah.
Mesyuarat JKPA/GPM/GPB
Buletin PKG Selama

Mesyuarat GPM/GPSS Bil.1/2017 Mesyuarat JKPA Bil. 1/2017


27 FEB 2017 / SELASA 01 MAC 2017 / KHAMIS
PKG berupaya menjadi pengurus yang baik,
Mesyuarat Jawatankuasa Guru Perpustakaan Media / GPSS berkeupayaan untuk meramal dan merancang keperluan PKG
Bil.1/2017 kali ini telah membincangkan dan mengambil kata masa hadapan. Ini membolehkan pengurus PKG merangka Visi,
sepakat mengenai beberapa perkara antaranya; Khidmat bantu Misi dan Objektif PKG berasaskan perspektif yang lebih luas,
PSS akan diberikan kepada sekolah tiga bintang. Pemantauan mempunyai keintelektualan dan visi yang luas, idea yang
PSS merangkumi NILAM, VLE, MBMMBI, ICT dan Media kreatif, dan berkeupayaan menggunakan pengetahuan dan
(IKBB).Memaklumkan Bengkel Penambahbaikan NILAM baharu perkembangan teknologi dalam membangunkan PKG.
dalam Jerayawara NILAM yang akan diadakan di Arif Budiman Di samping itu juga, berkeupayaan melihat masalah dari
pada 20 Feb. 2017. Menetapkan syarat dan tarikh Bengkel pelbagai sudut sebelum memperoleh kaedah penyelesaian
Pemilihan Tokoh NILAM peringkat PKG. yang menyeluruh dan berkesan. Bagi menggerakkan aktiviti
PKG, diwujudkan Jawatankuasa Pemuafakatan Aktiviti (JKPA)
PKG yang dijalankan atas keperluan sekolah setempat atau
sekolah ahli zon PKG.

Mesyuarat Bil 1/2017 kali ini diserikan dengan kehadiran


En. Abd.Raauf Bin Dimin (Ketua Unit Kewangan dan Perolehan
BTPN Perak) dan En. Mohd. Norashid Bin Ahmad ( Penolong PPD
Bahasa Menengah).

Perlantikan Jawatankuasa (2017-2018) kali ini berdasarkan


4 Klauster PKG. Mesyuarat JKPA PKG yang dipengerusikan
Mesyuarat JK GPB/GICT Bil. 1/2017 oleh Pengetua/Guru Besar sekolah ahli berperanan untuk
membuat perancangan berkaitan keperluan aktiviti yang berkaitan
dengan dasar BTPN/PKG. Peranan JKPA juga akan mewujudkan
pakatan dan aktiviti perkongsian antara sekolah ahli melalui PKG.

28 FEB 2017 / RABU


Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penyelaras Bestari / Guru ICT
Bil.1/2017 kali ini membincangkan beberapa perkara antaranya;
Penarafan SSQS PKG 2016 tiada sekolah mencapai 2 bintang.
Khidmat Bantu Frog VLE tahun ini diberikan kepada sekolah yang
memohon sahaja. Sekolah OCPE, VSAT, ADSL dan internet
interim tidak menerima Altitude Yes. Membentang perancangan
aktiviti PKG 2017. Bengkel Pemindahan Teknologi Makmal
Komputer VDI Thin Client akan dilaksanakan kepada tiga buah
sekolah yang terlibat.

10
Hand Holding VLE
Buletin PKG Selama
Bimbingan Frog VLE

HAND HOLDING PKG UNTUK


MENINGKATKAN PENGGUNAAN VLE FROG
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH

1. Membimbing admin merangka pelan


strategik VLE 2017.
2. Membimbing admin menyusun Jadual
penggunaan VLE (untuk semua guru
sekali sebulan dipantau).
3. Mengoptimumkan Penggunaan ICT dan
berkonsepkan pembelajaran Abad ke
21.
4. Memastikan Semua ID murid, guru dan
ibubapa diaktifkan.
5. Memastikan aktiviti VLE dimasukkan
dalam takwim sekolah
6. Turun Padang dalam melaksanakan
Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) VLE.
7. Memastikan pelancaran dan promosi
VLE 2017 ada dalam takwim sekolah.
8. Pemantauan secara digital / bersemuka
dengan admin VLE sekolah.
9. Membimbing Pentadbiran sekolah
membudayakan VLE dalam
kokurikulum ; pendaftaran kelab,
persatuan, permainan , pembinaan
site.
10. Membimbing Kaunselor membudayakan
VLE dalam kaunseling; Antara tindakan penyelesaian;
- pembinaan site untuk peluang • Membimbing guru membina laman pembelajaran melalui VLE
• Mengaktifkan kembali ID pengguna VLE sekolah.
kerjaya / sambung pengajian • Mencadangkan penetapan waktu penggunaan wifi dengan pihak
- site untuk luahan pandangan atau pentadbiran sekolah.
masalah secara maya • Membimbing guru dan murid menggunakan Frog VLE.
• Mengakses talian dengan menggunakan dua zoom di bilik
- kedua-dua site berada dalam
komputer.
dashboard sekolah. • Membimbing PK Pentadbiran sekolah membina dashboard sekolah.
Kesimpulannya, hasil usaha ini sedikit sebanyak telah membantu
sekolah mengaktifkan kembali penggunaan VLE dan mencapai peratus
KPI. 11
Khidmad Bantu PSS
Buletin PKG Selama
KHIDMAT BANTU PSS
SMK Kubu Gajah
18 APRIL 2017 / SELASA

Khidmat Bantu Pusat Sumber


merupakan satu wahana bagi
mencapai matlamat Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Ini merupakan inisiatif
dan tindakan proaktif PKG Selama
untuk memberi khidmat bimbingan
dan panduan pengurusan dan
pemprosesan bahan sumber
pendidikan serta urusan pengendalian
PSS yang lebih berkesan. Program ini
diharap akan dapat memartabatkan Program khidmat bantu ini dijalankan pada 25 April 2017
PSS sebagai nadi utama pengajaran secara serentak, di SJKT Ladang Malaya dan SJKT Ladang
dan pembelajaran ke arah Holyrood. Seramai 23 orang GPM, PTP 2 serta staff PKG
kecemerlangan pendidikan. Pada Selama yang terlibat dibahagi kepada dua kumpulan.
tahun ini dua buah sekolah kurang Objektif program ini adalah untuk memantapkan
murid (SKM) telah dipilih untuk diberi KHIDMAT BANTU PSS SJKT Ladang Malaya
pengurusan PSS secara keseluruhan , khususnya dalam
khidmat bantu oleh PKG Selama. SMK 25 APRIL 2017
bidang / SELASA dan pengurusan fail, memproses bahan
pentadbiran
Kubu Gajah dipilih untuk diberi khidmat bacaan, NILAM, ICT serta fizikal PSS demi meningkatkan
bantu bagi penyediaan ke penggunaan PSS dan NILAM dalam kalangan warga sekolah.
pertandingan Pusat Sumber Cemerlang
mewakili Zon Selama ke peringkat KHIDMAT BANTU PSS SJKT Ladang Holyrood
Daerah Larut Matang dan Selama. 25 APRIL 2017 / SELASA

12
Pemantauan Pusat Sumber Cemerlang

Buletin PKG Selama

Pemantauan Pusat Sumber

Pemantauan Pusat Sumber Cemerlang peringkat


PKG dijalankan kepada semua sekolah kelompok PKG
Selama. Tujuan pemantauan ini adalah untuk mengenal
pasti dan seterusnya membimbing PSS yang masih belum
mencapai tahap pengurusan cemerlang.

Antara beberapa perkara yang dipantau adalah;

1. Memantau kemudahan fizikal, peralatan dan bahan.


2. Memantau pengurusan dan pengelolaan PSS.
3. Memantau penggunaan PSS.
4. Memantau program galakan membaca (NILAM).
5. Memantau aktiviti literasi maklumat.
6. Mengenal pasti keistimewaan PSS.
7. Memantau program peningkatan/pelan strategik /
pelan tindakan.

Hasilan pemantauan yang telah dijalankan, beberapa


sekolah telah dikenal pasti untuk diketengahkan sebagai
wakil PSS Cemerlang yang akan mewakili zon ke daerah.
Bagi sekolah yang masih belum mencapai tahap
cemerlang, disusuli dengan bengkel khidmat bantu.

Walau bagaimanapun, sekalung tahniah diucapkan atas


komitmen dan inisiatif pihak pentadbiran sekolah, GPM
dan GPSS yang berjaya mewujudkan PSS yang ceria dan
cemerlang serta membantu merealisasikan harapan PKG.

13
Program NILAM
Buletin PKG Selama

Bengkel Pemilihan
Tokoh NILAM PKG
Selama
23 MEI 2017 / SELASA
Pusat Kegiatan Guru Selama
telah mengadakan Bengkel
Pemilihan Tokoh NILAM pada
23 Mei 2017 . Seramai 29 orang
calon telah mengambil bahagian.
Peserta telah diuji kepintaran
minda dan kepetahan mereka
mengupas serta menghurai
fakta-fakta yang berkaitan tajuk
atau isu-isu yang diberi.
Pemilihan Tokoh NILAM berjaya
mencapai matlamat mencungkil
bakat dan kepintaran pelajar serta
menyerlah ketokohan mereka
melalui pembudayaan pembacaan
dan kepetahan berbicara.

 Johan Bahasa Malaysia Sekolah


Rendah : Nurul Iman Batrisya Bt
Mohd Romizan ( SK Bukit
Bertam)
 Johan Bahasa Malaysia Sekolah
Menengah : Mohammad Fakhrul
Islam Bin Md Roslan ( SMK
Sungai Bayor)
 Johan Bahasa Inggeris Sekolah
Rendah : Sobini A/P Saravanam
(SJKT Selama)
 Johan Bahasa Inggeris Sekolah
Menengah : Lim Wai Chuen 14
(SMK Dato’ Haji Hussein)
Khidmat Bantu Konfigurasi Makmal VDI
Buletin PKG Selama

Khidmat Bantu Konfigurasi Makmal


VDI di SK Sungai Dendang (Team 1)
Team 1 diketuai oleh En. Mohamed Damiat bin
Abdul Kadir - PTP1 PKG Selama, En. Ahmad
Syukri bin Muslimin - JTK SK Bukit Bertam,
En. Shakir bin Soa’ed – PPTM SMK Sungai
Bayor, dan En. Azri Farhan bin Abd. Jalil –
PPTM SMK Kubu Gajah.
i. Membuat pemasangan rangkaian internet
dari modem di Makmal Komputer VDI SK Sungai Dendang / 14 Mac 2017 (Selasa)
ke pejabat sekolah.
ii. Memindahkan AP di luar makmal VDI dan
memasang semula AP tersebut di pejabat
iii. Membuat pemasangan rangkaian internet
dari switch di makmal komputer VDI
ke AP di pejabat
iv. Membuat pemasangan rangkaian internet
dari satu port AP di pejabat ke komputer
PT.

Khidmat Bantu Konfigurasi Makmal


VDI di SK Sungai Siputeh (Team 2)
Team 2 dikendalikan oleh Pn. Zalida binti Mhd
Zahir - PPTM PKG Selama, En. Che Mohd
Zamree bin Che Hamad – PPTM SK Rantau
Panjang, En. Akmal Amilin bin Mokhtar – JTK SK
Toh Rakna Sakti, dan En. Abdul Rashid bin Abd.
Samat – JTK SK Sungai Bayor SK Sungai Si Puteh / 14 Mac 2017 (Selasa)
i. Membuat pemasangan rangkaian
internet dari modem di Makmal
Komputer VDI ke Bilik Siber yang
terletak bersebelahan pejabat sekolah.
ii. Memasang network switch di pejabat
dan membuat konfigurasi.
iii. Membuat pemasangan rangkaian
internet dari AP di Bilik Siber ke network
switch (8 port) yang baru di pejabat.
iv. Membuat pemasangan rangkaian
internet dari network switch di pejabat
ke komputer PT, bilik PK (P), PK (HEM),
PK (KK) dan bilik guru. 15
Khidmat Bantu ICT PaKaR
Buletin PKG Selama

09 Mei 2017 / Selasa Khidmat Bantu ICT PaKaR - SK Selama


Program Khidmat Bantu ICT
PaKaR di SK Selama ini telah berjaya
dilaksanakan selama satu hari iaitu
pada 09 Mei 2017. Seorang PTPM PKG
Selama dibantu oleh dua PTPM
sekolah dan dua orang JTK sekolah
telah menyumbang kepakaran bagi
menjayakan program ini.

Khidmat bantu ini merangkumi


instalasi dan konfigurasi 41 unit
Netbook 1 Malaysia di Makmal
Komputer dan 4 unit Netbook 1
Malaysia perolehan baharu.

Khidmat Bantu ICT PaKaR


Sk Sg. Siputeh & Sk Sg. Dendang 20 & 21 Jun 2017 / Selasa & Rabu

Berikut adalah senarai kerja Team yangPaKaR berjaya dan telah


PKG Selama telah
menjalankan khidmat bantu ICT di SK Sungai
dilaksanakan ; Siputeh pada 20 Jun 2017. Program ini
• 20 buah komputer disertaimakmal telah
oleh seorang PTPM diformat dan
dan dua orang
JTK sekolah kelompok PKG Selama. Mereka
diinstalasi dengan perisian MS office
telah mengenal pasti 2007.
beberapa masalah ICT
• Menukar faceplatedibagi
makmal1 port yangClient
VDI Thin rosak.
sekolah tersebut.
• Memeriksa rangkaian untuk kesemua 21 buah
Pada 21 Jun 2017, Team PaKaR sekali lagi
komputer dan menukar RJ45 yang telah rosak.
turun padang untuk melaksanakan Program
• Menukar “Network Khidmat
Switch”Bantuyang
ICT dibaharu
SK Sungai Dendang.
dibeli oleh
Khidmat Bantu ini merangkumi; pemeriksaan
pihak sekolah kerana ‘Network
ke atas server VDISwitch’’ yang
Thin Client asal telah
dan rangkaian di
rosak. makmal komputer, serta membuat
sambungan peralatan Frog Appliance ke
• Menyusun semulaserver kesemua
VDI. “Network Cable” pada
‘Network Switch’ yang baharu.
• Melabel semula membuat Khidmatpada
nombor Bantunetwork
ini jugakabelberjaya
di
instalasi dan kongfigurasi 10 unit
‘Network Switch’ dan
NB1Mdi di
faceplate.
makmal komputer.

16
TRANFORMASI
PKG
WAJAH DAHULU

WAJAH SEKARANG
BAGAIMANA NAK
LOMPAT MASUK
KE DALAM
LAMAN FROG VLE
???
Langkah …..

 Buka Dashboard sekolah anda,

 Pergi ke butang Edit,

 Pilih Widgets,

 Pilih External Link – tarik masuk ke


dalam dashboard sekolah anda,

 Tekan Save Changes.