You are on page 1of 69

RELATIVNOST GIBANJA

FIZIKA 1
Ako se moja teorija relativnosti pokaže

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


točnom Nijemci će me zvati Nijemcem,
Švicarci - švicarskim građaninom,
Francuzi - velikim znanstvenikom,

a ako se pokaže netočnom


Francuzi će me zvati Švicarcem,
Švicarci - Nijemcem,
Nijemci - Židovom.

Albert Einstein (1879-1955)


Relativnost

FIZIKA 1
Klasična, Specijalna Opća

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Galileijeva teorija teorija
relativnosti relativnosti

v<<c v c v c
v jednolika v nije jednolika
neakcelerirani sustavi akcelerirani sustavi

17. stoljeće Einstein 1905.g. Einstein 1915.g.


KLASIČNA RELATIVNOST

FIZIKA 1
Postoji li u prostoru privilegirana točka, smjer, gibanje?

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Postoji li u vremenu privilegiran trenutak?
Klasičan princip relativnosti

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Newtonovi zakoni vrijede jednako
bez obzira miruje li sustav
(u kojem ih provjeravamo)
ili se jednoliko translacijski giba
(nerelativistički-brzinom puno manjom od brzine svjetlosti).
z z’

FIZIKA 1
Ovaj sustav se giba

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


jednoliko brzinom
v puno manjom od c
(u smjeru osi x)
S S’
x x’

y y’
y
S
z

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


z z’

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
z z’ T

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
Zadatak za obojicu: opišite položaj točke T

z z’ T

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
Zadatak za obojicu: opišite položaj točke T

z z’ T

FIZIKA 1
r (x,y,z)

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


r ’ (x’,y’,z’)

S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
U kakvoj su (matematičkoj) vezi r i r’ ?

z z’ T

FIZIKA 1
r

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


r’

S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
U kakvoj su (matematičkoj) vezi r i r’ ?

z z’ T

FIZIKA 1
r

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


r’

S S’
x’
vt
y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
Galileijeve transformacije koordinata

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
r = r’+ vt
Galileijeve transformacije

x koordinata točke koju mjeri opažač iz sustava S


x’ kordinata točke koju mjeri opažač iz sustava S’
t vrijeme koje mjeri opažač iz sustava S

FIZIKA 1
t’ vrijeme koje mjeri opažač iz sustava S’
v brzina sustava S’ u odnosu na sustav S

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S S’
x x’
Galileijeve transformacije

FIZIKA 1
vt
T
S S’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


x x’

x
x’

x = vt + x’
t = t’
Galileijeve transformacije

Transformacije koordinata

FIZIKA 1
x = x’+ vt koordinata u smjeru gibanja
y = y’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


z = z’

t = t’
Zadatak za obojicu: izmjerite brzinu putnika P

z z’

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
Zadatak za obojicu: izmjerite brzinu putnika P

z z’

FIZIKA 1
brzina (u S) je u brzina (u S’) je u’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S S’
x x’

y y’
peron vlak
Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – vlakovođa koji sjedi (miruje) u vlaku
koji se giba jednoliko (brzinom
v puno manjom od c)
U kakvoj su (matematičkoj) vezi u i u’ ?

z z’

FIZIKA 1
brzina (u S) je u brzina (u S’) je u’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S S’
x x’

y y’
peron vlak

u = u’+ v
Galileijeve transformacije brzina

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
u = u’+ v

Zbrajanje (slaganje) brzina


Galileijeve transformacije

Izvod transformacije brzina

FIZIKA 1
x x2  x1
u brzina objekta koju mjeri opažač iz S u 
t t 2  t1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


u’ brzina objekta koju mjeri opažač iz S’ u '  x '  x2 ' x1 '
t ' t 2 't1 '
Galileijeve transformacije
Izvod transformacije brzina

u
x x2  x1
 
 x2 'vt2 '   x1 'vt1 '

FIZIKA 1
t t 2  t1 t 2 't1 '

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


x2 'vt2 ' x1 'vt1 ' ( x2 ' x1 ' )  (vt2 'vt1 ' )
u 
t 2 't1 ' t 2 't1 '

u
( x2 ' x1 ' ) v(t 2 't1 ' )

x'
  v  u'v
t 2 't1 ' t 2 't1 ' t '
u  u'v
u'  u  v
Galileijeve transformacije - klasična relativnost

Transformacije koordinata

FIZIKA 1
x = x’+ vt koordinata u smjeru gibanja
y = y’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


z = z’
t = t’

Transformacije brzina
u = u’+ v slaganje ili zbrajanje brzina
r = r’+ vt

u = u’+ v
Galileijeve transformacije

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


KLASIČNA

RELATIVNOST

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Eppur si muove !

Galileo Galilei (1564-1642)


Galileijeve transformacije i Newtonov zakon gibanja

dx dx'
Zapišimo brzine u  x u'   x '
dt dt '

FIZIKA 1
Relacija zbrajanja brzina u'  u  v

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


je tada

d
x'  x  v /
dt

x'  x  0 / m
mx'  mx
F' F
Newtonov zakon gibanja je invarijantan na Galileijeve transformacije
Klasičan princip relativnosti

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Newtonovi zakoni vrijede jednako
bez obzira miruje li sustav (u kojem ih provjeravamo)
ili se jednoliko translacijski giba
(nerelativistički-brzinom puno manjom od brzine svjetlosti).
RELATIVNOSTI
SPECIJALNA TEORIJA

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Što je neki pojam općenitiji to češće on ulazi u naše

KONCEPTI PROSTORA I VREMENA


FIZIKA 1
mišljenje, a što je posredniji njegov odnos prema
osjetilnom iskustvu, to nam je teže razumjeti njegovo
značenje. To je osobito slučaj s prirodoznanstvenim
pojmovima na koje smo se bili navikli upotrebljavajući

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


ih od djetinjstva. Uzmimo pojmove koji su u vezi s
riječima

GDJE KADA ZAŠTO POSTOJANJE

pa se prisjetimo koliko silan opseg filozofije im bijaše


posvećen.
Mi u našim umovanjima nismo ništa bolji od ribe koja
pokušava dokučiti sastav vode.

Encyclopedia Britannica, 13th edition


čuveni Einsteinov članak Prostor-vrijeme
KONCEPTI PROSTORA I VREMENA
FIZIKA 1
Prvi poznati zapis o prostoru i vremenu
kao različitim percepcijama istoga

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Space and duration are one.
Edgar Allan Poe, Esej o kozmologiji, 1848.
KONCEPTI PROSTORA I VREMENA
FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
There is no difference between time and any of
the three dimensions of space except that our
consciousness moves along it.
... Scientific people…know very well that time is
only a kind of space.

novela The Time Machine, Herbert G. Wells, 1895.


KONCEPTI PROSTORA I VREMENA
Zašto sam baš ja stvorio teoriju relativnosti..

FIZIKA 1
Čini mi se da je razlog slijedeći: Normalno odrastao

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


čovjek uopće ne razmišlja o problemu prostora i
vremena.

Po njegovom mišljenju on je s tim pojmovima


rasčistio još u djetinjstvu. Ja sam se, međutim,
razvijao tako sporo da su prostor i vrijeme
zaokupljali moje misli i kada sam već bio odrastao.

Albert Einstein
Da nismo nešto zaboravili .. transformirati ?

FIZIKA 1
... Što je uopće gibanje ?

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


..promjena položaja u v r e m e n u ..

... Što je uopće brzina ?

..kvocijent prijeđenog puta i v r e m e n a ..


Mjere li oba opažača isto vrijeme ?
z z’

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
S S’
x x’

y Peron y’ Vlak
Prometnik... Vlakovođa...

Klasična fizika (mehanika, relativnost): DA


Zagarantirana istodobnost
Što se događa ako v c?

Vrijedi li i tada zbrajanje brzina ?

FIZIKA 1
z z’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S S’
x x’

y y’
Zadatak za obojicu: izmjerite brzinu putnika P

z z’

FIZIKA 1
brzina (u sustavu S) je u brzina (u sustavu S’) je u’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


S S’
x x’

y y’ raketa
peron

Opažač O Opažač O’
- prometnik stoji (miruje) na peronu – pilot koji sjedi (miruje) u raketi koja
se giba jednoliko brzinom v
usporedivom s c
Michaelson - Morley eksperiment

FIZIKA 1
1881.g.

SPECIJALNA RELATIVNOST
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
krah klasične relativnosti
krah koncepta etera

Specijalna teorija relativnosti


Albert Michaelson
(1852-1931)
Michaelson - Morley eksperiment - ideja
Zemlja u ovoj točki putanje ide
ususret svjetlosti zvijezde

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
Svjetlost udaljene zvijezde

Zemlja u ovoj točki putanje ide


od smjera gibanja svjetlosti zvijezde
Michaelsonov interferometar, 1887
zrcalo M

Smjer gibanja Zemlje

FIZIKA 1
Polupropusno zrcalo

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


zrcalo
izvor O
N

OM=ON

detektor:
nije opažen pomak interferencijskih pruga tj.
svjetlost je uvijek imala istu brzinu !
Lorentzove transformacije - izvod

x'  ax  bt

FIZIKA 1
t '  Ax  Bt

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Fizički uvjeti za određivanje koeficijenata a,b,A,B
1) u'  0  u  v
2) u  0  u'  v
3) Za svjetlost u  u'  c
v v
4) x, t  x' , t '  x' ' , t ' '
Izraz za brzinu Lorentzove transformacije
x2 ' x1 '
u' 
t 2 't1 '
Lor.transf. x'  ax  bt x1 '  ax1  bt1 x2 '  ax2  bt 2
t '  Ax  Bt t1 '  Ax1  Bt1 t 2 '  Ax2  Bt 2

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
x2 ' x1 ' (ax2  bt 2 )  (ax1  bt1 )
u'  
t 2 't1 ' ( Ax2  Bt 2 )  ( Ax1  Bt1 )
a( x2  x1 )  b(t 2  t1 ) : (t 2  t1 )

A( x2  x1 )  B(t 2  t1 ) : (t 2  t1 )
( x2  x1 )
a  b 1

(t 2  t1 ) au  b
( x2  x1 ) 
A  B 1 Au  B
(t 2  t1 )
Lorentzove transformacije

Uvjet 1) u'  0  u  v
au  b av  b

FIZIKA 1
u'   0  b  av
Au  B Av  B

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Ba

Uvjet 2) u  0  u'  v
au  b a0  b
u'   v   b  Bv
Au  B A0  B
Lorentzove transformacije

Uvjet 3) Za svjetlost u  u'  c


ac  b

FIZIKA 1
c ac  av
Ac  B  c  av
A 2
Ac  a c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


zbog
b  av
Ba
Lorentzove transformacije

b  av av
Dobivene relacije Ba A 2
c

FIZIKA 1
au  b
uvrstimo u izraz u' 
Au  B

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


au  av (u  v)a u v
u'    Novi izraz za
av vu vu
 2 ua (1  2 )a 1 2 slaganje brzina
c c c

Za v<<c u’=u-v što je Galileijev izraz za slaganje brzina


Lorentzove transformacije

v v
Određivanje vrijednosti a iz uvjeta 4) x, t  x' , t '  x' ' , t ' '

FIZIKA 1
av
Relacije veze koeficijenata b  av Ba A 2
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


uvrstimo u Lor.transformacije

x'  ax  bt x'  ax  avt  a( x  vt)


 av v
t '  Ax  Bt t '   2 x  at  a( 2 x  t )
c c
Lorentzove transformacije
v
Koordinatu x’’ i vrijeme t’’ dobivamo iz x’, t’ i uvjeta x' , t '  x' ' , t ' '
x'  a( x  vt) x' '  a( x'(v)t ' )

FIZIKA 1
v v -v ( v )
t '  a( 2 x  t ) t ' '  a ( 2 x't ' )

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


c c

v
x' '  a( x'vt' )  a(a( x  vt)  av( 2 x  t ))
c
 v 
2
 a  x  vt  vt  2 x
2

 c 
 v 2

 a x 1  2 
2

 c 
Lorentzove transformacije

 v 2

x' '  a x 1  2  Budući da prema uvjetu 4) mora biti x=x’’
2

 c 
1
2  v   a 
2

FIZIKA 1
x'  x  a x 1  2  v 2
 c  1 2
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


av
a uvršten u relacije veze koeficijenata b  av B  a A
c2
odnosno Lorentzove transformacije
x  vt
x' 
2
x'  ax  bt 1 v
 c2
t '  Ax  Bt v
( 2 ) x  t
t'  c
2
1 v
c2
Lorentzove transformacije
1
Uobičajena je oznaka  a
v2
1 2 vc  1
c

FIZIKA 1
x'   ( x  vt)

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


v
t '   ( 2 x  t )
c
Odnosno inverzne transformacije (x’,t’ x,t ; v -v)

x   ( x'vt' )
v
t   ( 2 x't ' )
c
Lorentzove transformacije

FIZIKA 1
SPECIJALNA RELATIVNOST
x   ( x'vt' ) 
1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


v2
v 1 2
t   ( 2 x't ' ) c
c
Posljedice specijalne teorije relativnosti

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


  ( xrelativnosti
x teorija
Specijalna 'vt' )
v'

FIZIKA 1
t   ( 2 x't ' )

SPECIJALNA RELATIVNOST
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Brzina svjetlosti c je konačna i maksimalna te
ne ovisi o gibanju izvora, odnosno motritelja.

1

2
v
1 2
c
Einsteinovi postulati - temeljne pretpostavke
teorije relativnosti

FIZIKA 1
1. Giba li se određeni broj motritelja konstantnom brzinom

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


jedan u odnosu na drugog i u odnosu na izvor svjetlosti te svaki
mjeri brzinu svjetlosti tog izvora - svi će izmjeriti istu vrijednost.

(KRAĆE: Brzina svjetlosti ne ovisi o gibanju izvora)

2. Prirodni zakoni i rezultati svih mjerenja isti su bez obzira miruje


li sustav ili se translacijski giba jednolikom brzinom.
Posljedice specijalne teorije relativnosti

x 
Kontrakcija duljine
 ( x ' vt ' )
v'

FIZIKA 1
  

SPECIJALNA RELATIVNOST
t ( x ' t ' )
2 giba duljine (u smjeru gibanja)
U sustavu koji se relativistički
ckoji miruje.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


su kraće od onih u sustavu

1

2
v
1 2
c
Posljedice specijalne teorije relativnosti

Kontrakcija duljine
- sustav S’ se jednoliko translacijski giba duž osi x u odnosu na S

FIZIKA 1
- u S’ miruje štap duljine d o

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


duljina štapa u sustavu u kojem štap miruje (S ’)
vlastita duljina štapa, duljina mirovanja
do  d '  x2 ' x1 '

Koliku duljinu štapa d mjeri opažač iz S?


Kontrakcija duljine

Duljina štapa koju mjeri opažač iz S:

d  x2  x1

FIZIKA 1
Odnos d i d’ ? Lorentzove transformacije

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


x'   ( x  vt)
1
x'1   ( x1  vt1 )

v2
1 2 x'2   ( x2  vt2 )
c

d '  x'2  x'1   ( x2  vt2 ) _  ( x1  vt1 )


  ( x2  x1 )  v(t2  t1 )

d 0 jer se mjerenje mora obaviti


u istom trenutku (jer se S’ miče)
Kontrakcija duljine

d '  d
1


FIZIKA 1
v2
1 2
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


vlastita duljina štapa duljina štapa mjerena
u sustavu S

Budući da je v  c  1 d d '
Kontrakcija ili skraćenje duljine
(u smjeru gibanja)
Posljedice specijalne teorije relativnosti

x
Dilatacija vremena
  ( x ' vt ' )
v'

FIZIKA 1
  

SPECIJALNA RELATIVNOST
t ( x ' t ' )
2 giba vrijeme teče sporije
U sustavu koji se relativistički
cod intervala u sustavu koji

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


(vremenski interval je dulji
se ne giba relativističkom brzinom).

1

Paradoks blizanaca
2
v
1 2
c
Posljedice specijalne teorije relativnosti

Dilatacija vremena
- sustav S’ se jednoliko translacijski giba u odnosu na S

FIZIKA 1
- u S’ se zbiva događaj koji traje vrijeme t’

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


to  t '  t2 't1 '
vlastito vrijeme - mjereno u sustavu u kojem miruje (S ’)
objekt kojemu se događaj zbiva

Koliki vremenski interval t mjeri opažač iz S?


Dilatacija vremena
Vrijeme koje mjeri opažač iz S:
t  t2  t1
Odnos t’ i t ? Lorentzove transformacije

FIZIKA 1
v v
t   ( 2 x't ' ) t1   ( 2 x1 't1 ' )

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


c c
v
t 2   ( 2 x2 't 2 ' )
1

v2
1 2 c
c

v v
t  t2  t1   ( 2 x2 't 2 ' )  ( 2 x1 't1 ' )
_
c c
v
  2 ( x2 ' x1 ' )   (t 2 't1 ' )
c
0 jer se događaj zbiva
na istom mjestu
t '
Dilatacija vremena

t  t '
1

v2
1 2

FIZIKA 1
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Vrijeme mjereno Vlastito vrijeme
u sustavu S

Budući da je v  c  1 t  t '
Dilatacija ili produljenje vremena
Posljedice specijalne teorije relativnosti

x   ( x'vt' )
v'

FIZIKA 1
  

SPECIJALNA RELATIVNOST
t ( x ' t ' )
.. svaki motritelj ima vlastite2metre i ure. Sustav koji miruje
c mjerila kao i mi. Kad se pokrene

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


zajedno s našim ima jednaka
njegovi metri čine nam se skraćenim, njegove ure usporenim.

1 Ivan Supek, Povijest fizike



2
v
1 2
c
Posljedice specijalne teorije relativnosti

x   ( x'vt' )
v '

FIZIKA 1
  
Ako neku brzinu proglasimo apsolutnom (nepromjenljivom)

SPECIJALNA RELATIVNOST
t ( x ' t ' )
onda relativni (promjenljivi)2postaju prostor i vrijeme.
c svjetlosti – zato ona

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


U ovom slučaju to je brzina
razotkriva vezu prostora i vremena.
Krauss, Fizika zvjezdanih staza
1

2
v
1 2
c
Relativistička masa

nije svojstvo tijela nego je


m  mo ovisna o brzini kojom se tijelo giba

FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
1 m

v2
1 2
c

mo

c v
Količina gibanja
  
p  mv  mov
Relativistički izraz za silu

 dp
F  d 
F  (mo v  )

FIZIKA 1
dt
   dt
p  mv  mov

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


1

v2
1 2
c

Relativistički oblik 2. N.z.


(Lorentz invarijantan)
Relativistički izraz za energiju

Kinetička energija

FIZIKA 1
Ek  Fs
dEk  Fds  Fvdt

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


 d (mv ) dEk 
d (mv)
vdt
F dt
dt
 vd (mv)
 vmdv  vdm
Diferencijal kinetičke energije  mvdv  v 2 dm 
Relativistički izraz za energiju

Iz izraza za relativističku masu:

mo 2
m
v2

FIZIKA 1
1 2
c

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


2
mo m
2 2
o c
m 
2
 d
m c  m v  mo c
2 2 2 2 2 2
v2 c2  v2
1 2 dt
c
2mc2 dm  (2mv2 dm  2m2vdv)  0

mvdv  v 2 dm  c 2 dm
Usporedbom s izrazom  za diferencijal kinetičke energije dobivamo

dEk  c 2 dm
Relativistički izraz za energiju

dEk  c 2 dm

dEk  d (mc2 ) 

FIZIKA 1
Ek m

 k 
 2
dE d ( mc )

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


0 mo

Ek  0  c 2 (m  mo )

Ek  mc2  mo c 2

Kinetička Ukupna Energija


energija energija mirovanja
Princip ekvivalencije mase i energije

Relativistička energija čestice E  mc 2

FIZIKA 1
Relativistička masa čestice

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić


Mme Tussauds Amsterdam, muzej voštanih figura, snimio Marin Trošelj
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1