Tao Po! Tuloy!

Isang landas ng pag-unawa sa loob ng tao Albert E. Alejo
http://www.youtube.com/watch?v=vobFCg2S2mQ&feature=related

Tao Po! Tuloy! ‡ ‡ ‡ ‡ Konsepto ng loob Ang mga Pilipino ay merong pakikiramdam Tayo ay merong pakikipagkapawa-tao Meron tayong pagpakatao .

Tao Po! Tuloy! ‡ Halimbawa ng nasa loob ng tao: -Lakas ng loob -utang na loob -kusang loob .

‡ Malalim na pagkamangha sa loob ng tao.mula sa loob ay magbukas ng paraan palabas.naghahanap ng landas patungo sa loob ng isang bagay/pangyayari ‡ TULOY! .Tao Po! Tuloy! ‡ TAO PO! . .

. kagaya ng Lakas ng loob. ‡Ipinaparating sa atin ni Albert Alejo na ang sanaysay niyang ³Tao Po! Tuloy!´ ay maraming mensahe ang maidudulot sa atin. utang na loob. kusang loob at marami pang iba. marami ang pwedeng mabuong ibig-sabihin dito.‡Pagdating sa salitang LOOB. Marami din tayong mauunawaan at matutunan kung papalawakin natin ang ating isipan at maging sensitibo sa mga nangyayari sa ating paligid. hindi nating maiiwasang maraming mabuong interpretasyon sa mga iba¶t-ibang salita. Marami tayong maiisip na pwedeng mai-ugnay tungkol dito. Kaya pagdating sa mga Pilipino.

. Natural na sa ating pagkatao ang pagiging mausisa sa mga bagay-bagay.‡Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Pagdating naman sa mga problema. marunong tayong maghanap ng mga solusyon at paraan upang ating malusutan ang mga ito. At ang marunong makisama sa mga tao sa ating paligid. ‡³Tao Po!´ ay nagpapahiwatig sa atin na tayong mga Pilipino ay parang naghahanap ng landas patungo sa loob ng isang bagay/pangyayari.

³Parang nasa labas tayo.´ ‡Maisasali na din dito ang paminsan-minsang paghingi ng tulong ng mga Pilipino sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagkatok at umaasang may mabuting kaloobanang taong iyon. . kumakatok at sumisilip sa loob.

‡Isang pang mensahe nito ay. Lagi nating inuunawa ang kalagayan ng ibang tao at inuuna ang ikabubuti para sa kanila. pinapayagan nila tayong pumasok sa pamamagitan pagsalubong sa atin ng TULOY! .³TULOY!´ ‡Ang mga Pilipino ay laging bukas ang loob at handang tulmulong sa kapwa nila o sa hindi man kilala ang abot ng kanilang makakaya upang matulungan ang tao na nangangailangan nito.

‡Sa mga ganitong paraan. masasabi nating marunong makihalubilo at makisama ang mga Pilipino at hindi tayong marunong tumanggi at pabayaan na lamang ang mga nangangailangan ng ating tulong. . Bukas din ang kanilang loob sa mga di-kilalang mga bisita na buong puso nilang tatangapin.‡Ipinapakita din dito ang pagiging magiliw ng mga Pilipino sa mga panauhin nito.

´ Ang loob na itinutukoy dito ay hindi lamang ang kalooban ng tao bagkus isang lugar kung saan minimithi ng bawat tao.³Sa antas na ito. mararanasan natin na ang loob pala ay hindi isang sulok sa dibdib kundi isang daigdig ng makabuluhang pakikipag-ugnayan. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.