You are on page 1of 54

*

*PenDAFTARAN
AHLI
KUMPULAN
* Pendaftaran Ahli Kumpulan
*Keahlian KRS adalah terbuka kepada SEMUA pelajar di
SEKOLAH KERAJAAN dan BANTUAN KERAJAAN.

*Ahli Bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajar yang


menuntut di institut pendidikan selain daripada pelajar
di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

*KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan


dibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.
*Keahlian KRS lucut serta-merta apabila
pelajar tersebut berhenti atau dihentikan
daripada menjadi pelajar berdaftar di
sekolah/ institusi seperti yang dinyatakan
di atas.

*Yuran Keahlian dikenakan sebagai RM1.00


bagi setiap ahli.
*Format Borang
Pendaftaran
KRS/TKRS
* Nombor Pendaftaran Pelajar

KRS/ NE6007/ 03 – 007/ L

Kod No.
Sekolah Ahli
Tahun
Menyertai Jantina:
L – Lelaki
P – Perempuan
* Nombor Pendaftaran Pegawai
(KPM) & Jurulatih Kebangsaan

KRS/ KPM / 11 - 001


Tahun
Menyertai
No.
Ahli
* Nombor Pendaftaran Pegawai
(JPN) & Jurulatih Negeri &
Guru
KRS/ KOD NEGERI/ 97 - 001

Tahun
Menyertai
No.
Ahli
*Kad Keahlian
KRS dan TKRS
* Penganjur dibahagi kepada empat peringkat:

Peringkat Kebangsaan – Ketua Pengarah


Pelajaran Malaysia

Peringkat Negeri – Pengarah Pelajaran


Malaysia

Peringkat Daerah – Pegawai Pelajaran Daerah

Peringkat Sekolah – Guru Besar dan Guru-guru


Pembimbing
Mempunyai kuasa mutlak, merancang atau
membatalkan sesuatu aktiviti apabila
difikirkan perlu.

Guru penasihat hendaklah sentiasa bersama


dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan,
bertanggungjawab akan semua peraturan,
latihan, ujian dan kemajuan pertubuhannya.

Menguruskan pemilihan anggota pasukannya


daripada pelajar baru setiap tahun sebagai
tambahan kepada pasukannya.
Menguruskan yuran pendaftaran
persatuan dijelaskan pada awal tahun.

Mendapat surat kebenaran mengajar


dan nombor pendaftaran daripada
pesuruhjaya Daerah/ Negari/ Pusat.

Menguruskan latihan pasukannya.


• Pengecualian daripada melaksanakan
latihan pada hari yang telah
ditetapkan tidak boleh dilakukan
tanpa kebenaran khas daripada Guru
Besar.
• Latihan tambahan pada hari lain itu
boleh diadakan dan Guru Besar
hendaklah dirujuk dan dimaklumkan.
Menentukan apa-apa jua keperluan
peralatan yang dikehendaki.
• Sekiranya peralatan-peralatan itu bukan
hak ahli persendirian, guru pemimpin
adalah bertanggungjawab untuk tujuan
rujukan dan pemeriksaan.

Meyimpan fail-fail dan lain-lain


butiran/ maklumat dan sebagainya
berkaitan dengan pertubuhan
berkenaan.

Menghantar salinan laporan aktiviti ke


pejabat untuk fail sekolah.
Menyediakan langkah-langkah
untuk meningkatkan prestasi
pertubuhan masing-masing.

Mengenal pasti murid yang


berpotensi untuk
diketengahkan sebagai
pemimpin sekolah atau wakil
sekolah.
KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN
KADET REMAJA SEKOLAH
Satu kompeni gabungan platun diketuai oleh

Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu

oleh Penolong Ketua Kompeni, Ejutan, Pegawai

Waran, Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun.


Setiap platun dianggotai seramai 38 orang
anggota yang diketuai oleh 1 pegawai, 1
sarjan, 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30
anggota kadet.
Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota
yang diketuai oleh 1 koperal, 1 lans koperal
dan 10 anggota kadet.
Pengetua / Guru Besar : Komandan KRS / TKRS
Penolong Kanan Kokurikulum : Timbalan Komandan KRS / TKRS
Guru Pemimpin : Pegawai Platun
Pengerusi : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS
Naib Pengerusi : Sarjan KRS / Koperal TKRS
Setiausaha : Koperal KRS / TKRS
Bendahari : Koperal KRS / TKRS
Ahli Jawatankuasa : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS
Ahli-ahli : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar
di sekolah
PANGKAT LANS KOPERAL, KOPERAL DAN SARJAN
STAF SARJAN, PEGAWAI WARAN II DAN PEGAWAI WARAN I
PEGAWAI KADET

LEFTENAN MUDA
LEFTENAN

KAPTEN
LEFTENAN KOLONEL

MEJAR
KOLONEL

BRIGEDIER JENERAL
MEJAR JENERAL

LEFTENAN JENERAL
JENERAL

FIELD MARSYALL
• Lantikan secara automatik sebagai Pegawai
Pengurusan dengan nama panggilan Komandan
KRS atau Komandan TKRS sekolah.
• Pengetua: Komandan KRS
KOMANDAN • Guru Besar: Komandan TKRS

• Lantikan secara automatik sebagai Pegawai


Pengurusan dengan nama panggilan Timbalan
Komandan KRS atau Timbalan Komandan TKRS
sekolah.
TIMBALAN • Penolong Kanan Kokurikulum: Timbalan Komandan
KRS atau Timbalan Komandan TKRS.
KOMANDAN
GURU LEFTENAN MUDA KRS
PEMIMPIN --Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS tahap 1 dengan lulus dan
ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS.

LEFTENAN KRS
--Pernah mengikuti Kursus Pegawai KRS tahap 2 dengan lulus dan
ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan KRS.

KAPTEN KRS
--Pernah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri atau
kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program atau aktiviti
peringkat negeri mahupun kebangsaan.

MAJOR KRS
--Pernah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan
berpengalaman mengendalikan beberapa program serta aktiviti
peringkat negeri dan kebangsaan.
--Pernah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun.
--Adalah salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih
Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau
Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri.
• Sistem fail dan surat mesyuarat yang
teratur dan kemas kini sangat
penting bagi sesuatu persatuan
• Sistem fail yang dikemas kini dan
teratur merupakan satu keperluan
bagi menyimpan rekod-rekod,
dokumen-dokumen penting
persatuan, catatan dan keputusan
yang telah dilaksanakan
• Tujuan sistem fail adalah supaya
sesuatu rekod mudah dicari
apabila diperlukan tanpa
membuang masa, maklumat dan
rekod tidak hilang, mudah
disediakan dan disimpan.

• Sistem fail yang sistematik dapat


menambah kecekapan mentadbir
dan mengurus sesuatu persatuan
dan membuat rujukan apabila
perlu.
Terdapat empat sistem pengelasan
fail yang utama:

• Pengelasan mengikut abjad


• Pengelasan mengikut perkara
• Pengelasan mengikut angka
• Pengelasan mengikut tempat atau
kawasan
Kandungan:
fakta yang Buku catatan
dialami dan rasmi
dipelajari oleh
seseorang
anggota KRS
Perlu
dikemaskini
dan diteliti
oleh Pegawai
KRS / Jurulatih
Jemputan

Apa itu BUKU LOG?


FUNGSI BUKU LOG
Melatih para anggota untuk
bersikap bertanggungjawab
Membantu para anggota untuk dalam setiap aktiviti yang
membuat refleksi kendiri selepas dijalankan supaya mampu
sesuatu aktiviti dijalankan. meningkatkan kualiti latihan dan
pengalaman pada diri sendiri dan
pasukan.

Memupuk nilai-nilai untuk


Sebagai bukti dan kebanggaan
menjadi seorang pemimpin dan
menjalani pelbagai latihan kursus
pengurus supaya cekap dan
sepanjang menjadi seseorang
bersifat proaktif dalam menjalani
anggota TKRS seterusnya KRS.
tugasan yang diberi.
Biodata
Ulasan
Penilaian Penghargaan

Autograf
Pendahuluan

Lampiran
Nota
Penulisan

Kandungan
Carta/ Rajah Buku Log Jadual Kursus

Kreativiti
Jadual

Nota Penulisan
Pertolongan Harian
Cemas (disertai foto)

Penulisan
Nota Lagu
Pelajaran
Penulisan Log
Penulisan Log Harian
Pelajaran

Latihan
Perkhemahan
Mingguan

Kursus

Ekspedisi

Lawatan
Rujukan/
Pengurusan Kepimpinan
Kerjaya
Mengambil
perhatian tentang Sebagai Pengalaman
maklumat suatu dan pelajaran
pengurusan kem. kerjaya pada yang dicatat
masa boleh kekal
Panduan depan, dalam
menjalankan apabila ingatan.
aktiviti melanjutkan
Dapat
seterusnya. pelajaran.
memperbaiki
Sumber/ ilmu kelemahan/
tersebut hanya Bukti dan kesilapan.
didapati daripada rujukan jika
pengalaman dan menjadi Sebagai
perlu dicatat jurulatih rujukan dan
sendiri TKRS. panduan.
Komponen-komponen yang terdapat
di dalam Laporan
Nama
Tajuk Negeri Daerah persatuan/
kelab

Bilangan ahli
Tempat Tarikh Ketua penasihat
persatuan

Bilangan
Bilangan Kekuatan
penceramah Kelemahan
penasihat aktiviti
jemputan

Senarai nama Gambar-


Cadangan Peserta aktiviti
jurulatih, gambar semasa
penambahbaikan yang terkini
penceramah aktiviti

Tandatangan
*Sekian Terima Kasih
……..