You are on page 1of 20

JANGAN MALAS!

Dengar pesan ibumu,


dan belajar bersungguh-sungguh
Dengar kata ayahmu,
dan laksanakan tanggungjawabmu
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 1 VIDEO 2

- eh - apa
- amboi - bila
- aduh -mengapa
OBJEKTIF PENGAJARAN

1) Memberikan 3 contoh kata seru dan kata tanya


2) Membezakan penggunaan kata seru dan kata tanya melalui kaedah
lakonan
3) Merumuskan perbezaan antara kata seru dan kata tanya melalui
kuiz atas talian
KATA TANYA
• Digunakan untuk
menanyakan sesuatu hal
APA?
Bertanya tentang
benda, perkara dan
juga tempat
BILA?
Bertanya tentang
masa dan waktu
MENGAPA
?
Bertanya tentang
sebab atau punca
sesuatu kejadian.
Kata Seru
Kata yang digunakan
untuk melahirkan suatu
keadaan seperti marah,
sakit dan sebagainya.
ADUH!
Untuk
meluahkan
rasa sakit
CIS!
Untuk
menyatakan rasa
marah
AMBOI!
Untuk memuji
atau menyindir
JOM
BERLAKON BERSAMA-SAMA