You are on page 1of 20

APRECIEREA MEDICO-LEGALĂ A

GRAVITĂŢII
VĂTĂMĂRII CORPORALE
• Bazele legislative
• Noțiuni
• Gradele de gravitate
• Criteriile de apreciere
• Algoritmul de apreciere
• Probleme de situație

2
Aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării corporale se
efectuează în conformitate cu:
• Codul penal, civil, contravențional ale RM
• Codurile de procedură penal, civil ale RM
• Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității
vătămării corporale (Ordinul MS nr.199 din 27.06.2003;
Monitorul Oficial nr. 170-172 din 08.08.2003)
• Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în
traumele cranio-cerebrale (indicații metodice, Ordinul MS
nr.157 din 30.05.2005)
• Instrucțiunii cu privire la aprecierea volumului incapacității
permanente de muncă (Ordinul MS nr. 1257 din 07.11.2013)

3
Prin vătămare corporală se înțelege prejudiciul
cauzat sănătății prin dereglarea integrității
anatomice a organelor și țesuturilor sau a
funcțiilor acestora, provocate de acțiunea
diferiților agenți externi: mecanici, fizici, chimici,
biologici, psihici.

4
Prin vătămare corporală se înțelege prejudiciul
cauzat sănătății de către leziune (leziuni)
corporală.
Leziunea corporală reprezintă dereglarea
integrității anatomice a organelor și țesuturilor
sau a funcțiilor acestora, provocate de acțiunea
diferiților agenți externi: mecanici, fizici, chimici,
biologici, psihici.

5
Se stabilesc următoarele grade de gravitate a
vătămării integrității corporale sau a sănătății:
- vătămare gravă;
- vătămare medie;
- vătămare ușoară;
- vătămare neînsemnată.

6
7
Utilizăm următoarele criterii: Măsurabilitatea

Pericolul pentru viață Prezența/absența

Consecințe neprimejdioase pentru viață Prezența/absența


• Pierderea anatomică a unui organ sau a funcției lui
• Întreruperea sarcinii
• Desfigurarea ireparabilă a feței
• Infirmitatea psihică postagresională (boala psihică)
Volumul incapacității permanente de muncă Procente

Durata dereglării sănătății Zile de dereglare a


sănătății (îngrijire
medicală)
8
Criterii/ Grave Medii Ușoare Neînsemnate
gradul
Pericolul
pentru viață + - - -

Consecințe
neprimejdioase + - - -
pentru viață
Volumul
incapacității
>33% 10-33% <10% -
permanente de
muncă
Durata
dereglării - >21 zile 6-21 zile <6 zile
sănătății
9
• Pentru determinarea gradului de gravitate a
vătămării corporale este suficientă prezența
unuia din semnele calificative.
• În caz de asociere a câtorva criterii calificative
gravitatea vătămării se apreciază după acel semn,
care corespunde unei vătămări mai grave
• Excepție! criteriului incapacității de muncă este
determinată prin sumarea procentelor.
• Gradul vătămărilor corporale se apreciază separat
în cazurile când aceasta este indicat în ordonanță.
10
Pentru fiecare din problemele expuse apreciați
următoarele:
1. Care sunt criteriile de apreciere a gradului de
gravitate?
2. Care este gradul de gravitate?

11
Cet. X., 25 ani, a fost lovit cu pumnul de câteva ori
peste față. După 1-1,5 ore de la traumă au apărut
grețuri și cefalee. La medic nu s-a adresat. A fost
examinat de către medicul legist la a 3-a zi după
traumă. Au fost constatate: pe față 4 echimoze
roșu-albastre, având forma rotundă și dimensiunile
de la 2x2cm până la 4x4cm; în regiunea temporală
și parietală stângă 2 tumefacții 2,5x2cm și 4x3cm
fără schimbare de culoare a pielii. Acuză dureri de
cap, vertije, grețuri.

12
Cet. M., 50 ani, a fost internat în spital în stare de
ebrietate cu o plagă contuză în regiunea parietală a
capului. Medicul de gardă a constatat: în regiunea
parietală a capului este prezentă o plagă liniară
5x1cm, cu marginile mărunt-dinţate, puţin
excoriate, echimotice, cu colţurile ascuţite, având la
fund punţi tisulare. La radiografie a fost evidenţiată
o fractură liniară a lamelei interne a osului parietal.
Cu diagnosticul “Plagă contuză a capului. Fractură
liniară a lamelei interne a osului parietal” cet. M a
urmat tratament în condiţii de staţionar timp de 21
zile şi în condiţii de ambulator încă 9 zile.

13
D-na Z., 45 ani, a fost lovită cu un obiect
contondent la mâna dreaptă. În aceeași zi s-a
adresat la medic, care a constatat pe suprafața
posterioară a mânii drepte o plagă contuză
3x0,8cm. După prelucrarea plăgii pe aceasta a
fost aplicat un pansament steril. Peste 7 zile
medicul legist a constatat că plaga se
cicatrizează per secundam. Victima acuză dureri
pronunțate în mâna dreaptă în timpul flexiunii
degetelor, edem puțin pronunțat al mânii.
14
Cet. B., 64 ani, a fost lovit cu pumnul în faţă.
Cunoştinţa n-a pierdut-o, vome, greţuri n-a avut. A
doua zi s-a adresat la medic cu următoarele
plângeri: cefalee, preponderent la ceafă, cardialgii,
fotopsii (senzaţie de muşte zburătoare). Obiectiv:
pe obrazul drept o echimoză ovală 4x3cm, pal-
violetă, TA 190/100 mmHg, la ECG – semne de
hipertrofie a ventriculului stâng. Cu diagnosticul
“Urgență hipertensivă comună” a urmat tratament
în condiţii de ambulator timp de 2 săptămâni.

15
D-na S., 60 ani, a fost lovită cu un cui în abdomen. La
internare în spital s-a constatat: starea generală
satisfăcătoare, pulsul 90 ritmic şi plin, TA 120/80 mmHg,
abdomenul puţin încordat, semnul Blumberg slab pozitiv;
pe suprafaţă anterioară a abdomenului pe linia medie, mai
sus de ombilic cu 3 cm, e prezentă o plagă “în fantă”
0,15x1cm cu marginile regulate, neexcoriate, acoperită cu o
crustă din sânge uscat. S-a efectuat o laparoscopie –
organele interne intacte, în cavitatea peritoneală puţin
sânge fluid. Plaga postoperatorie şi cea înţepată (după
prelucrarea respectivă) au fost suturate. La a 15 zi de la
internare bolnava a fost externată în stare satisfăcătoare.

16
Cet. N., 21 ani, în timpul unei încăierări a fost lovit cu
cuţitul la braţul stâng, imediat a fost internat în staționar.
La internare s-a constatat: starea generală satisfăcătoare,
pulsul 80 ritmic şi plin, TA 120/70 mmHg. În 1/3 medie a
braţului stâng, sub pansament compresiv îmbibat cu
sânge, a fost depistată o plagă “în pană” lungă de 1,5cm,
având capătul superior ascuţit, iar cel inferior sub formă
de „П”, marginile regulate, neexcoriate. La fundul plăgii a
fost evidenţiată vena brahială care era complet
secţionată. După prelucrarea respectivă, vena şi plaga au
fost suturate. În stare satisfăcătoare la a 18 zi a fost
externat din spital. Plaga s-a cicatrizat per primam fără
careva complicaţii.

17
D-na G., 32 ani, cu scop suicidal şi-a produs o plagă tăiată în regiunea
antebraţului stâng. A fost găsită de către rude în camera de baie în
cada cu apă caldă. A fost adusă cu ambulanţa la spital. La internare s-a
constatat: starea generală gravă, cunoştinţa păstrată, la întrebări nu
răspunde. Tegumentele palide, buzele cianotice. Pulsul 120 pe minut,
TA 80/30 mmHg. Pe suprafaţa palmară a antebraţului stâng în 1/3
inferioară e prezentă o plagă liniară, lungă de 6cm, orientată
transversal, cu marginile regulate, neexcoriate, cu capetele ascuţite,
fără punţi tisulare la fund. La fundul plăgii se vedeau tendoanele şi
vasele sanguine secţionate (au fost suturate în procesul operaţiei).
Bolnavei i-au fost transfuzionate 750ml sânge proaspăt şi 700ml de
poliglucină. După operaţie TA 110/60 mmHg. În zilele următoare starea
generală a bolnavei satisfăcătoare, pulsul 80 ritmic şi plin, TA 120/80
mmHg. La a 36 zi a fost externată din spital fără sechele, mobilitatea
degetelor II-IV de la mâna stângă puţin diminuată.

18
Victimei C., 28 ani, în urma exploziei unui cazan cu aburi,
printr-o schijă metalică i-a fost retezat scrotul cu ambele
testicule. Imediat a fost transportat cu ambulanţa la spital
unde au fost constatate următoarele: starea generală de
gravitate medie, din gură – miros de alcool. Pulsul 78
b/min de calităţi bune, TA 110/70 mm Hg. Din funiculii
spermatici secţionaţi se constată hemoragie slab
pronunţată. Peste 14 zile este externat după ce urmează
un curs de tratament în condiţii de ambulator timp de 6
zile. Diagnosticul clinic definitiv: “Amputare traumatică a
testiculelor, ebrietate alcoolică”.

19
Victima S., 25 ani, fiind gravidă (25 săptămâni) a fost lovită
de un autovehicul. La internare în spital s-a constatat:
starea generală de gravitate medie, pulsul 90 ritmic şi plin,
TA 110/70 mmHg. Dureri în regiunea oaselor bazinului la o
compresiune bilaterală şi antero-laterală a acestuia. La
radiografie – fractură a ramurii superioare a osului pubian,
diastază a simfizei pubiene 5 cm. La examenul ginecologic –
avort incomplet (eliminări de sânge din căile genitale,
contracţii uterine, sarcina angajată în canalul cervical,
orificiul extern al colului întredeschis). Din indicaţii medicale
sarcina a fost întreruptă. Peste 2 luni bolnava a fost
externată fără sechele, starea generală fiind satisfăcătoare.

20