You are on page 1of 6

SENARAI SEMAK

PROGRAM KEPERLUAN
MURID
Soal Selidik ini mengandungi 25 item yang dapat meninjau
program keperluan anda sebagai seorang murid terhadap
sekolah.

Respons andalah neutral, betul dan salah yang dikemukan Cuma sekadar seting sistem sahaja
SENARAI SEMAK PROGRAM BORANG SOAL SELIDIK SENARAI SEMAK KEPERLUAN
KEPERLUAN MURID MASALAH MURID PROGRAM KEIBUBAPAAN
Tak tau guna ? Tengoklah Video….

HOW TO PLAY A SOLO HOW TO ENTER A LIVE HOW TO HOST A LIVE


GAME (PENGGUNA) GAME (PENGGUNA) GAME (ADMIN)